Archive

Archive for the ‘Sør-Afrika’ Category

Planlegger USA ett atomangrep på Russland?

June 6, 2014 1 comment

nuke

Planlegger USA og deres bakmenn en storkrig med atomvåpen mot Russland?

La oss se litt grovt på hva som skjer bak kulissene:

printing_dees

Dagens økonomiske system med FED og deres Fractional Reserve Banking System er på nippet til å kollapse. Seddelpressa til FED går for full maskin for å holde ett gjennområttent system i gang. Land etter land går vekk fra dollar som betalingsmiddel, de handler i stede med egen valuta.

torn-dollar

Blant annet har Russland og Kina begynt å handle seg i mellom med sin egen valuta. I tilegg øker Kina og Russland sin samhandlig kraftig og de ønsker å innvolvere flere nasjoner.
På toppen av dette har vi BRICS, en uavhengig internasjonal organisasjon bestående av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, som har som mål å fremme handel, politikk og kulturellt samarbeid mellom medlemslandene.

En klar trussel mot dagens dollar baserte system.

brics-banner2-with-text2-jpeg

Skal de klare å holde systemet gående er det på sikt kun en storkrig som kan redde det. Vi har sett dette før, feks før 2.verdenskrig. Og som kjent har historien en tendens til å gjenta seg.
Videre har vi konflikten i Ukraina. En konflikt som er presset frem av zionistene, men der de kjørte frem sine lakeier, USA, i front. Og der ble ikke ting bedre når USA og NATO gikk på en aldri så liten tabbe når Krim ble gjenforenet med Russland etter meget klart ja ved folkeavstemmingen.

ICBM_Comparison
USA har nå endret status på sine kjernefysiske raketter fra en gjengjeldelsesrolle til en offensiv angrepsrolle (first strike rolle om man vil).
USA har i tilegg etablert ABM (anti-ballistic missile) baser i Polen og flere er under planlegging. Med det målet å ringe inn Russland med USA’s ABM-baser.
Anti-ballistic missiler er våpen laget for å avskjære og ødelegge ICBM.

aaa-9

Grunnen USA ga for denne endringen er muligheten for at terrorister kan få tak i en atombombe som så ødelegger feks en amerikansk by. Denne forklaringen må sees på som en ren løgn. Terrorister er gjerne enkeltpersoner eller en gruppe av personer, ikke et land med militær makt. Å bruke atomvåpen mot terrorister ville ødelegge langt mer enn terroristene og være totalt meningsløst.

USA sier at ABM basene i Polen er å beskytte Europa fra Iranske ICBM. Både Washington og alle europeiske regjeringer vet at Iran ikke er i besittelse av ICBM og at Iran ikke har kommet med noen trussel mot Europa.

natoterr
Dette kan være indikasjoner på at USA planlegger ett første-slag med atomvåpen mot Russland.

Kina har også forstått at USA har lignende intensjoner mot dem. Kina er også ett land som er i besittelse av atomvåpen, det store spørsmålet er om USA vil klare å ta både Russland og Kina. Vi tror neppe de klarer det.

Men, de høye herrer i Washington, mener at man kan vinne en slik atomkrig med lite eller ingen skade på USA (noe som gjør en atomkrig mer trolig).
Denne troen må være basert på enten ignorans eller uvitenhet, en slik krig vil ikke ha noen vinnere. Selv om de skulle klare å stoppe alle innkommende missiler (noe som er lite trolig), vil ettervirkningene av en slik krig også ramme USA (radioaktiv stråling og atomvinter for å nevne noe).

b-52-1

USA har også sendt 3 B-52 bombefly til Royal Air Force Fairford i England, på ett to ukers oppdrag “for å bli kjent med flybasene og operasjoner i regionen”. Flyene skal ha kommet ubevæpnet. Den endelige destinasjonen til flyene er ukjent, men det forventes at flyene vil delta i øvelse i områdene rundt Østersjøen og ett fly skal være med på feiringen av D-dagen.

Tidspunktene for dette, sett i det store bildet, gjør at dette kan se ut som en opptrapping av den nye “kalde krigen”. USA og NATO forsøker å vise muskler for å få Russland til å gi seg.

Vi tror neppe Russland med Putin i spissen vil gjøre det.

Den eneste måten USA/NATO kan redde ansikt (og økonomi) på nå er ett angrep.

Og skulle det så skje at USA og NATO ikke angriper har Russland en gang for alle satt USA/NATO og zionistene så grundig på plass at hele imperiet kommer til å rakne totalt.
Russia China sign deal to bypass U.S. dollar

Russia and China Join Forces to Kill the U.S. Dollar

Russia and China Banking Deal to Exclude Dollar in Transactions – Symbolic Blow to Dollar

US plans ‘first strike’ on Russia

Are you ready for nuclear war?

Israels hemlige kjernefysiske program

February 13, 2014 6 comments

Israel's nuclear reactor at Dimona.

Israel har stjålet atom-hemmeligheter, drevet aktivt med spionasje og laget atombomber i skjul siden 1950-tallet. Og vestlige regjeringer, inkludert Storbritannia,USA og også Norge, har lukket øynene for dette.
Iran derimot, som ikke har bygget noen bomber (i hht USA’s og britisk etteretning), er satt under konstant internasjonal overvåkning av sitt atom prosjekt.

300px-Nuclear_reactor_in_dimona_(israel)
Dypt under ørkensanden i Israel er det bygget hemmelige kjernefysiske bomber, ved hjelp av teknologi og materialer som enten er levert av vennlige krefter eller stjålet av et hemmelig nettverk av agenter.

De har ett solid kjernefysisk arsenal, anslått til 80 stridshoder, med nok materialer til å produsere minst 110 til, og de er på linje med India og Pakistan. De har også hatt prøvesprengninger, med ett minimum av internasjonale protester.

Mordechai_Vanunu_2009
Til tross for det faktum at Israels atomprogram har vært en åpen hemmelighet siden en misfornøyd tekniker, Mordechai Vanunu, gikk ut offentlig i 1986, har Israel verken bekreftet eller avkreftet programmets eksistens.

Avraham Burg
Den tidligere ordførende leder i Knesset, Avraham Burg, brøt stillheten i slutten av 2013 og gikk ut med at Israel er i besittelse av både kjernefysiske og kjemiske våpen.

De vestlige regjeringer har hele veien spilt på lag med Israel med å unngå all omtale av saken. I 2009 spurte reporteren Helen Thomas Barack Obama om han visste om noen land i Midtøsten med atomvåpen. Obamas svar var at han ikke ønsket å spekulere i dette.

Det samme gjelder de brititske myndigheter. Der har svarene vært: “Israel har ikke erklært et atomvåpenprogram”, “vi har jevnlige diskusjoner med regjeringen i Israel på en rekke atomrelatertesaker”, “regjeringen i Israel er ikke i tvil om våre synspunkter” og “vi oppfordrer Israel til å bli en nasjon som skriver under ikkespredningsavtalen“.

dog-(R)dees
Men Israel sliter med å holde på hemligheten, flere og flere detaljer dukker stadig opp om hvordan de bygget sine atomvåpen av smuglede deler og stålet teknologi.

Listen over nasjoner som i hemmelighet har solgt Israel materialer og kompetanse til å bygge kjernefysiske stridshoder, eller som bare har lukket øynene for tyveri og spionasje, inkluderer dagens mest standhaftige aksjonister mot spredning : USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og til og med Norge.

Israelske agenter, blandt annet fra spionnettverket Lekem, siktet seg inn på å skaffe kjernefysisk materiale og ny teknologi, ved hjelp av illegal anskaffelse og industrispionasje.

stuxn2

På grunn av dette er Israels utstyr til produksjon av kjernefysisk materiale ganske likt det utstyret Iran er i besittelse av. Det gjorde også at Israel hadde muligheten til å teste ut viruset, eller dataormen om man vil, med kodenavn Stuxnet på sitt utstyr før de slapp det i Iran i 2010. Stuxnet ødela en femtedel  av Irans sentrifuger. Stuxnet førte til at sentrifugene spant ut av kontroll, mens det samtidig viste ett “opptak” av at alt fungerte normalt.

centr1

I 1968 organiserte Lekem forsvinningen av en hel lastebåt full av uranmalm i midten av Middelhavet, Plumbat operasjonen. Israel brukte frontselskaper til å kjøpe en forsendelse med Yellowcake (behandlet uranmalm) i Antwerpen. Den ble så skjult i fat merket med “plumbat” og lastet på en lastebåt som var leid av ett fiktivt liberisk selskap. Salget ble kamuflert som en transaksjon mellom Tyske og Italienske selskap. Da skipet, Scheersberg A, forankret i Rotterdam, ble hele det originale mannskapet avvist under påskudd av at fartøyet hadde blitt solgt og ett israelsk mannskap tok plassen i stede. Skipet seilte så inn i Middelhavet, med Israelsk marine som vakt, og der ble lasten overført til ett annet fartøy.

250px-Yellowcake

Frigitte amerikanske og britiske dokumenter avdekket ett tidligere ukjent israelsk kjøp av ca 100 tonn Yellowcake fra Argentina i 1963 eller 1964, uten de sikringstiltak som vanligvis brukes i kjernefysiske transaksjoner for å forhindre at materialet som brukes til produksjon av våpen.

Israel utførte også byttehandel med Sør-Afrika, slik at de kunne utvikle sin egen bombe i 1970 mot at Israel fikk 600 tonn Yellowcake.

Deuterium_oxide_Norsk

Israel kjernereaktor hadde også behov for tungtvann. For å få tak i det snudde Israel seg mot Norge og Storbritannia. Tungtvann, som er en annen betegnelse for deuteriumoksid, kan brukes til å omdanne uran til plutonium, som igjen kan brukes i atomvåpen.
Norge solgte tungtvann til flere land på 1950-tallet, og mesteparten gikk til Sverige, Frankrike og Storbritannia.

I 1959 klarte Israel å kjøpe 20 tonn tungtvann. Omstendighetene rundt dette er noe usikkert, enkelte kilder hevder dette tungtvannet ble solgt til Storbritannia av Norge, men Storbritannia hadde så mye til overs at de solgte det videre til Israel, andre hevder Norge hadde solgt tungtvannet til Storbritannia, men britene hadde ikke behov for alt. Derfor valgte Norge å kjøpe dette tilbake av britene – for så å selge det til Israel. Istedenfor å ta tungtvannet hjem til Norge, der man ville måttet ta en ny eksportbehandling, valgte man å la eksporten gå fra Storbritannia.
Det hevdes også at enkelte forskere i mange år har vært klar over at det norske tungtvannet ble solgt til overpris, mot at den hemmelige kjøpekontrakten aldri skulle røpes og mot at Norge aldri skulle kreve noen inspeksjon, slik avtalen gir rett til.
håkon lie
Arbeiderpartiet huset varme Israel-venner som blandt annet Håkon Lie, og partiet hadde nære forbindelser til Histadrut, det mektige israelske LO. Den jødisk arbeiderbevegelsen i USA sendte penger til norsk arbeiderbevegelse. Så det var en massiv støtte til Israel fra venstersiden i norsk politikk.
jens chr hauge
I Olav Njølstad sin bok om Jens Chr. Hauge blir det avslørt hvor langt Arbeiderpartiet gikk i sin støtte til Israel. Hauge, som ofte drev et “en-mannsshow”, ble i 1961 sendt som kontrollør til Dimona-reaktoren i Israel for å sikre at norsk tungtvann bare ble brukt til fredelige formål.

Hauge fikk se reaktoren og i sin rapport til UD skriver Israel-vennen Hauge at israelerne ikke brukte tungtvannet til militære formål.

Dette var en regelrett løgn fra Jens Chr. Hauge.

I dagboken hans går det frem at Hauge var i “atombyen Dimona” i den israelske ørkenen. Han fikk se atomreaktoren og var svært begeistret over det han så.

dimona npp

Israels atomprosjekt kunne aldri ha utviklet seg så mye som det gjorde uten den enorme innsatsen fra Frankrike. Landet som hadde den hardeste linjen rundt ikke spredning og Iran, var med på å legge grunnlaget for Israels atomvåpenprogram.

I Dimona strømmet det inn med franske ingeniører for å bygge Israels første atomreaktor og ett langt mer hemmlig reprosseringsanlegg, ett anlegg som er i stand til å skille plutonium fra brukt reaktorbrensel. Dette var den største bekreftelsen på at Israels atomprogram var rettet mot å produsere våpen.

dimona 2

På slutten av 50-tallet var det 2500 franske statsborgere bosatt i Dimona. Byen ble forvandlet fra en landsby til en storby, preget av fransk innflytelse, men med ett tykt slør av hemlighold.
Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skrev i sin bok The Samson Option:  Det var forbudt for franske arbeidere ved Dimona å skrive direkte til slektninger og venner i Frankrike og andre steder, men de sendte i stede brevene til ett falskt postkontor i Latin-Amerika.

Israeli_nuclear_reactor_stamp_1960

Storbritannia ble hold utenfor, de blir fortalt at denne enorme byggeplassen et forskningsinstitutt og ett magnesium prosseseringsanlegg.
Amerikanerne ble også holdt utenfor av både Israel og Frankrike og de fløy U2 spionfly over i forsøk på å finne ut hva de holdt på med.

Israel innrømmet å ha en reaktor men insisterte på at den var for fredelig formål. De hevdet at det brukte brenselet ble sendt til Frankrike for reprosessering. Gjennom hele 60-tallet ble det kategorisk nektet for eksistensen av det underjordiske reprosesseringsanlegget i Dimona som produserte plutonium for bomber.

iaea

Israel nektet å godta besøk av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I begynnelsen av 60-tallet krevde president Kennedy at de skulle akseptere amerikanske inspektører.
Amerikanske fysikere ble sendt til Dimona, men de var underlagt restriksjoner og bevisst rot fra Israels side. Besøkene ble aldri to ganger i året som var avtalen, det var i stedet gjentatte utsettelser.De amerikanske fysikerne fikk heller ikke lov til å ta med eget utstyr eller samle inn prøver. Floyd Culler, ekspert på plutonium utvinning og amerikansk inspektør bemerket i sine rapporter at det nylig ble pusset og malt vegger i en av bygningene. Det viste seg at før hevrt amerikansk besøk hadde israelerne bygget falske vegger rundt heisene som gikk ned seks nivåer til det underjordiske reprosesseringsanlegget.

radioactive

Ettersom flere og flere bevis på Israels våpenprogram har dukket opp, har USA’s rolle gått fra å være uvitende og lettlurt til motvillige medskyldig.  I 1968 informerte CIA direktør Richard Helms president Johnson om at Israel faktisk hadde klart å bygge atomvåpen og at flyvåpenet hadde gjennomført tokt for å øve på å bruke disse.

Timingen kunne ikke vært verre, ikkespredningsavtalen var nettopp satt opp og hvis nyheten om at ett land som angivelig ikke var i besittelse av atomvåpen hadde utviklet dette i hemlighet kom frem ville nok mange land nektet å signere denne, spesiellt arabiske stater.

President Johnson besluttet å ikke si noe om dette ogpå et møte mellom Richard Nixon og Golda Meir i 1969 ble det formalisert at den amerikanske presidenten ikke skulle presse Israel til å underskrive ikkespredningsavtalen og Israel skulle holde sitt atomprogram hemlig.

Men det amerikanske engasjementet gikk dypere enn bare stillhet. I senere tid har det blitt kjent at CIA’s visedirektør Carl Duckett i 1976 på ett møte informerte ett dusin tjenestemenn fra US Nuclear Regulatory  Commission at CIA mistenkte at noe av det kjernefysiske materialet i Israels bomber var stjålet fra ett prosessanlegg i Pennsylvania.

Ikke bare hadde en alarmerende mengde kjernefysisk materiale forsvunnet fra Nuclear Materials and Equipment Corporation (Numec), men de hadde også blitt besøkt av israelsk etteretning.
Etterforskningen av dette ble etterhvert skrinlagt og ingen ble stilt ansvarlig. Konsekvensene for de involverte og ikke minst USA hadde vært så alvorlige at ingen ønsket å finne ut av dette.

vela

Den 22. september 1979 oppdager en amerikansk satellitt, Vela 6911, ett dobbelt lysglimt som er typisk for en kjernefysisk våpentest utenfor kysten av Sør-Afrika.
Leonard Weiss, matematiker og ekspert på kjernefysisk spredning, var rådgiver for senatet i USA på den tiden var overbevist om at en atomprøvesprengning hadde funnet sted, i strid med Limited Test Ban Treaty (LTBT).

Det var først etter at både Carter og deretter Reagan administrasjonen blandt annet forsøkt å kneble ham om denne hendelsen  at det gikk opp for Weiss at det var Israel og ikke Sør-Afrika som hadde utført detonasjonen.

“Jeg ble fortalt at det ville skape en svært alvorlig utenrikspolitisk spørsmål for USA, hvis jeg sa at det var en test” sier Weiss.

Israelske kilder har fortalt at lysglimtene som Vela satellitten plukket opp faktisk var den tredje av en serie av kjernefysiske tester Israel gjennomførte i samarbeid med Sør-Afrika i Det Indiske Hav.

Den amerikanske politikken med stillhet fortsetter den dag i dag og selv om Israel ser ut til å fortsette å handle på det kjernefysiske svarte markedet er det i mindre volum enn tidligere.

Barack_Obama
På det politiske nivå i USA ønsker ingen å forholde seg til dette, av frykt for å åpne Pandoras eske. Dette har på mange måter blitt en byrde for USA, men ingen i Washington, helt opp til Obama, tør ikke røre ved dette temaet, av frykt for å ødelegge forholdet til Israel.

I den arabiske verden, er det en økende utålmodighet grunnet den skjeve kjernefysiske fordelingen i området.
Egypt spesielt har truet med å gå ut av ikkespredningsavtalen med mindre det blir en fremgang mot å skape en atomvåpenfri sone i Midtøsten. De vestlig maktene lovet å iscenesette en konferanse om dette i 2012, men dette ble avlyst på USA,s befaling for å redusere presset mot Israel.

Israel er som vi ser det, en bandittstat, en stat som er en trussel mot verdensfreden. Landet har gjentatte ganger brutt avtaler, menneskerettigheter og brutalt utvidet sitt territorium. Alt dette uten at det har fått konsekvenser eller etterspill.

nukeBandittstaten Israel

The truth about Israels secret nuclear arsenal

Myndighetenes løgner ovenfor egen befolkning

Sellafield-En tikkende “bombe”

Israels dommedagsplaner

israel-nuke

Beundring av en terrorist

December 17, 2013 Leave a comment

mandelanelson

I de siste dager har man kunne lese drøssevis av artikler som hyller terroristen Nelson Mandela. For ja, han var en terrorist, en brutal sådan. Det som forundrer oss hvor enkelt man blir servert, og hvor mange som biter på denne beundringen og hyllesten av denne terroristen, selv om han og ANC har brutalt mange drap på uskyldige mennesker på samvittigheten. Sannheten blir desverre utelatt i mainstream media, alt for å være mest mulig politisk korrekt med sitt hat til hvite mennesker.

Når det så gjelder Nelson Mandela så var han en terrorist med stor T.  Han står for eksempel åpent sammen med sine jødiske og kommunistiske venner og synger om å drepe hvite, uten at verdenssamfunnet reagerer av den grunn.

Dette er bare toppen av det berømte isfjellet. Vi kunne skrevet enormt mye mer om dette temaet men i stede oppfordrer vi deg til sjekke ut dette selv, all informasjon ligger tilgjenglig på internet (så sant du styrer unna mainstream media) og den sannheten er mye mer skremmende enn det vi har skrevet om her.

mandelaTil venstre ser vi Winnie Mandela, Nelson Mandela i midten og til høyre jøden Joe Slovo

Mandela halsbånd

Vigrid om Nelson Mandela

Categories: Sør-Afrika