Archive

Archive for the ‘Iran’ Category

Planlegger USA ett atomangrep på Russland?

June 6, 2014 1 comment

nuke

Planlegger USA og deres bakmenn en storkrig med atomvåpen mot Russland?

La oss se litt grovt på hva som skjer bak kulissene:

printing_dees

Dagens økonomiske system med FED og deres Fractional Reserve Banking System er på nippet til å kollapse. Seddelpressa til FED går for full maskin for å holde ett gjennområttent system i gang. Land etter land går vekk fra dollar som betalingsmiddel, de handler i stede med egen valuta.

torn-dollar

Blant annet har Russland og Kina begynt å handle seg i mellom med sin egen valuta. I tilegg øker Kina og Russland sin samhandlig kraftig og de ønsker å innvolvere flere nasjoner.
På toppen av dette har vi BRICS, en uavhengig internasjonal organisasjon bestående av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, som har som mål å fremme handel, politikk og kulturellt samarbeid mellom medlemslandene.

En klar trussel mot dagens dollar baserte system.

brics-banner2-with-text2-jpeg

Skal de klare å holde systemet gående er det på sikt kun en storkrig som kan redde det. Vi har sett dette før, feks før 2.verdenskrig. Og som kjent har historien en tendens til å gjenta seg.
Videre har vi konflikten i Ukraina. En konflikt som er presset frem av zionistene, men der de kjørte frem sine lakeier, USA, i front. Og der ble ikke ting bedre når USA og NATO gikk på en aldri så liten tabbe når Krim ble gjenforenet med Russland etter meget klart ja ved folkeavstemmingen.

ICBM_Comparison
USA har nå endret status på sine kjernefysiske raketter fra en gjengjeldelsesrolle til en offensiv angrepsrolle (first strike rolle om man vil).
USA har i tilegg etablert ABM (anti-ballistic missile) baser i Polen og flere er under planlegging. Med det målet å ringe inn Russland med USA’s ABM-baser.
Anti-ballistic missiler er våpen laget for å avskjære og ødelegge ICBM.

aaa-9

Grunnen USA ga for denne endringen er muligheten for at terrorister kan få tak i en atombombe som så ødelegger feks en amerikansk by. Denne forklaringen må sees på som en ren løgn. Terrorister er gjerne enkeltpersoner eller en gruppe av personer, ikke et land med militær makt. Å bruke atomvåpen mot terrorister ville ødelegge langt mer enn terroristene og være totalt meningsløst.

USA sier at ABM basene i Polen er å beskytte Europa fra Iranske ICBM. Både Washington og alle europeiske regjeringer vet at Iran ikke er i besittelse av ICBM og at Iran ikke har kommet med noen trussel mot Europa.

natoterr
Dette kan være indikasjoner på at USA planlegger ett første-slag med atomvåpen mot Russland.

Kina har også forstått at USA har lignende intensjoner mot dem. Kina er også ett land som er i besittelse av atomvåpen, det store spørsmålet er om USA vil klare å ta både Russland og Kina. Vi tror neppe de klarer det.

Men, de høye herrer i Washington, mener at man kan vinne en slik atomkrig med lite eller ingen skade på USA (noe som gjør en atomkrig mer trolig).
Denne troen må være basert på enten ignorans eller uvitenhet, en slik krig vil ikke ha noen vinnere. Selv om de skulle klare å stoppe alle innkommende missiler (noe som er lite trolig), vil ettervirkningene av en slik krig også ramme USA (radioaktiv stråling og atomvinter for å nevne noe).

b-52-1

USA har også sendt 3 B-52 bombefly til Royal Air Force Fairford i England, på ett to ukers oppdrag “for å bli kjent med flybasene og operasjoner i regionen”. Flyene skal ha kommet ubevæpnet. Den endelige destinasjonen til flyene er ukjent, men det forventes at flyene vil delta i øvelse i områdene rundt Østersjøen og ett fly skal være med på feiringen av D-dagen.

Tidspunktene for dette, sett i det store bildet, gjør at dette kan se ut som en opptrapping av den nye “kalde krigen”. USA og NATO forsøker å vise muskler for å få Russland til å gi seg.

Vi tror neppe Russland med Putin i spissen vil gjøre det.

Den eneste måten USA/NATO kan redde ansikt (og økonomi) på nå er ett angrep.

Og skulle det så skje at USA og NATO ikke angriper har Russland en gang for alle satt USA/NATO og zionistene så grundig på plass at hele imperiet kommer til å rakne totalt.
Russia China sign deal to bypass U.S. dollar

Russia and China Join Forces to Kill the U.S. Dollar

Russia and China Banking Deal to Exclude Dollar in Transactions – Symbolic Blow to Dollar

US plans ‘first strike’ on Russia

Are you ready for nuclear war?

All Wars Are Bankers’ Wars

May 11, 2014 1 comment

webd_dees

Her er en meget interessant video som tar for seg historien om hvordan dagens økonomiske system har klart å slavbinde nesten en hel verden.

Hvordan noen få bakmenn, med zionister i spissen, har klart å kontrollere, manipulere, true og ikke minst gå til krig, for å knuse de nasjoner som har forsøkt (og lykkes) med sitt eget økonomiske system.

Videoen er på  engelsk og meget informativ.

Her kan du lese den skriftlige versjonen: All wars are bankers’ wars!

MayerAmschelRothschild

Israels hemlige kjernefysiske program

February 13, 2014 6 comments

Israel's nuclear reactor at Dimona.

Israel har stjålet atom-hemmeligheter, drevet aktivt med spionasje og laget atombomber i skjul siden 1950-tallet. Og vestlige regjeringer, inkludert Storbritannia,USA og også Norge, har lukket øynene for dette.
Iran derimot, som ikke har bygget noen bomber (i hht USA’s og britisk etteretning), er satt under konstant internasjonal overvåkning av sitt atom prosjekt.

300px-Nuclear_reactor_in_dimona_(israel)
Dypt under ørkensanden i Israel er det bygget hemmelige kjernefysiske bomber, ved hjelp av teknologi og materialer som enten er levert av vennlige krefter eller stjålet av et hemmelig nettverk av agenter.

De har ett solid kjernefysisk arsenal, anslått til 80 stridshoder, med nok materialer til å produsere minst 110 til, og de er på linje med India og Pakistan. De har også hatt prøvesprengninger, med ett minimum av internasjonale protester.

Mordechai_Vanunu_2009
Til tross for det faktum at Israels atomprogram har vært en åpen hemmelighet siden en misfornøyd tekniker, Mordechai Vanunu, gikk ut offentlig i 1986, har Israel verken bekreftet eller avkreftet programmets eksistens.

Avraham Burg
Den tidligere ordførende leder i Knesset, Avraham Burg, brøt stillheten i slutten av 2013 og gikk ut med at Israel er i besittelse av både kjernefysiske og kjemiske våpen.

De vestlige regjeringer har hele veien spilt på lag med Israel med å unngå all omtale av saken. I 2009 spurte reporteren Helen Thomas Barack Obama om han visste om noen land i Midtøsten med atomvåpen. Obamas svar var at han ikke ønsket å spekulere i dette.

Det samme gjelder de brititske myndigheter. Der har svarene vært: “Israel har ikke erklært et atomvåpenprogram”, “vi har jevnlige diskusjoner med regjeringen i Israel på en rekke atomrelatertesaker”, “regjeringen i Israel er ikke i tvil om våre synspunkter” og “vi oppfordrer Israel til å bli en nasjon som skriver under ikkespredningsavtalen“.

dog-(R)dees
Men Israel sliter med å holde på hemligheten, flere og flere detaljer dukker stadig opp om hvordan de bygget sine atomvåpen av smuglede deler og stålet teknologi.

Listen over nasjoner som i hemmelighet har solgt Israel materialer og kompetanse til å bygge kjernefysiske stridshoder, eller som bare har lukket øynene for tyveri og spionasje, inkluderer dagens mest standhaftige aksjonister mot spredning : USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og til og med Norge.

Israelske agenter, blandt annet fra spionnettverket Lekem, siktet seg inn på å skaffe kjernefysisk materiale og ny teknologi, ved hjelp av illegal anskaffelse og industrispionasje.

stuxn2

På grunn av dette er Israels utstyr til produksjon av kjernefysisk materiale ganske likt det utstyret Iran er i besittelse av. Det gjorde også at Israel hadde muligheten til å teste ut viruset, eller dataormen om man vil, med kodenavn Stuxnet på sitt utstyr før de slapp det i Iran i 2010. Stuxnet ødela en femtedel  av Irans sentrifuger. Stuxnet førte til at sentrifugene spant ut av kontroll, mens det samtidig viste ett “opptak” av at alt fungerte normalt.

centr1

I 1968 organiserte Lekem forsvinningen av en hel lastebåt full av uranmalm i midten av Middelhavet, Plumbat operasjonen. Israel brukte frontselskaper til å kjøpe en forsendelse med Yellowcake (behandlet uranmalm) i Antwerpen. Den ble så skjult i fat merket med “plumbat” og lastet på en lastebåt som var leid av ett fiktivt liberisk selskap. Salget ble kamuflert som en transaksjon mellom Tyske og Italienske selskap. Da skipet, Scheersberg A, forankret i Rotterdam, ble hele det originale mannskapet avvist under påskudd av at fartøyet hadde blitt solgt og ett israelsk mannskap tok plassen i stede. Skipet seilte så inn i Middelhavet, med Israelsk marine som vakt, og der ble lasten overført til ett annet fartøy.

250px-Yellowcake

Frigitte amerikanske og britiske dokumenter avdekket ett tidligere ukjent israelsk kjøp av ca 100 tonn Yellowcake fra Argentina i 1963 eller 1964, uten de sikringstiltak som vanligvis brukes i kjernefysiske transaksjoner for å forhindre at materialet som brukes til produksjon av våpen.

Israel utførte også byttehandel med Sør-Afrika, slik at de kunne utvikle sin egen bombe i 1970 mot at Israel fikk 600 tonn Yellowcake.

Deuterium_oxide_Norsk

Israel kjernereaktor hadde også behov for tungtvann. For å få tak i det snudde Israel seg mot Norge og Storbritannia. Tungtvann, som er en annen betegnelse for deuteriumoksid, kan brukes til å omdanne uran til plutonium, som igjen kan brukes i atomvåpen.
Norge solgte tungtvann til flere land på 1950-tallet, og mesteparten gikk til Sverige, Frankrike og Storbritannia.

I 1959 klarte Israel å kjøpe 20 tonn tungtvann. Omstendighetene rundt dette er noe usikkert, enkelte kilder hevder dette tungtvannet ble solgt til Storbritannia av Norge, men Storbritannia hadde så mye til overs at de solgte det videre til Israel, andre hevder Norge hadde solgt tungtvannet til Storbritannia, men britene hadde ikke behov for alt. Derfor valgte Norge å kjøpe dette tilbake av britene – for så å selge det til Israel. Istedenfor å ta tungtvannet hjem til Norge, der man ville måttet ta en ny eksportbehandling, valgte man å la eksporten gå fra Storbritannia.
Det hevdes også at enkelte forskere i mange år har vært klar over at det norske tungtvannet ble solgt til overpris, mot at den hemmelige kjøpekontrakten aldri skulle røpes og mot at Norge aldri skulle kreve noen inspeksjon, slik avtalen gir rett til.
håkon lie
Arbeiderpartiet huset varme Israel-venner som blandt annet Håkon Lie, og partiet hadde nære forbindelser til Histadrut, det mektige israelske LO. Den jødisk arbeiderbevegelsen i USA sendte penger til norsk arbeiderbevegelse. Så det var en massiv støtte til Israel fra venstersiden i norsk politikk.
jens chr hauge
I Olav Njølstad sin bok om Jens Chr. Hauge blir det avslørt hvor langt Arbeiderpartiet gikk i sin støtte til Israel. Hauge, som ofte drev et “en-mannsshow”, ble i 1961 sendt som kontrollør til Dimona-reaktoren i Israel for å sikre at norsk tungtvann bare ble brukt til fredelige formål.

Hauge fikk se reaktoren og i sin rapport til UD skriver Israel-vennen Hauge at israelerne ikke brukte tungtvannet til militære formål.

Dette var en regelrett løgn fra Jens Chr. Hauge.

I dagboken hans går det frem at Hauge var i “atombyen Dimona” i den israelske ørkenen. Han fikk se atomreaktoren og var svært begeistret over det han så.

dimona npp

Israels atomprosjekt kunne aldri ha utviklet seg så mye som det gjorde uten den enorme innsatsen fra Frankrike. Landet som hadde den hardeste linjen rundt ikke spredning og Iran, var med på å legge grunnlaget for Israels atomvåpenprogram.

I Dimona strømmet det inn med franske ingeniører for å bygge Israels første atomreaktor og ett langt mer hemmlig reprosseringsanlegg, ett anlegg som er i stand til å skille plutonium fra brukt reaktorbrensel. Dette var den største bekreftelsen på at Israels atomprogram var rettet mot å produsere våpen.

dimona 2

På slutten av 50-tallet var det 2500 franske statsborgere bosatt i Dimona. Byen ble forvandlet fra en landsby til en storby, preget av fransk innflytelse, men med ett tykt slør av hemlighold.
Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skrev i sin bok The Samson Option:  Det var forbudt for franske arbeidere ved Dimona å skrive direkte til slektninger og venner i Frankrike og andre steder, men de sendte i stede brevene til ett falskt postkontor i Latin-Amerika.

Israeli_nuclear_reactor_stamp_1960

Storbritannia ble hold utenfor, de blir fortalt at denne enorme byggeplassen et forskningsinstitutt og ett magnesium prosseseringsanlegg.
Amerikanerne ble også holdt utenfor av både Israel og Frankrike og de fløy U2 spionfly over i forsøk på å finne ut hva de holdt på med.

Israel innrømmet å ha en reaktor men insisterte på at den var for fredelig formål. De hevdet at det brukte brenselet ble sendt til Frankrike for reprosessering. Gjennom hele 60-tallet ble det kategorisk nektet for eksistensen av det underjordiske reprosesseringsanlegget i Dimona som produserte plutonium for bomber.

iaea

Israel nektet å godta besøk av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I begynnelsen av 60-tallet krevde president Kennedy at de skulle akseptere amerikanske inspektører.
Amerikanske fysikere ble sendt til Dimona, men de var underlagt restriksjoner og bevisst rot fra Israels side. Besøkene ble aldri to ganger i året som var avtalen, det var i stedet gjentatte utsettelser.De amerikanske fysikerne fikk heller ikke lov til å ta med eget utstyr eller samle inn prøver. Floyd Culler, ekspert på plutonium utvinning og amerikansk inspektør bemerket i sine rapporter at det nylig ble pusset og malt vegger i en av bygningene. Det viste seg at før hevrt amerikansk besøk hadde israelerne bygget falske vegger rundt heisene som gikk ned seks nivåer til det underjordiske reprosesseringsanlegget.

radioactive

Ettersom flere og flere bevis på Israels våpenprogram har dukket opp, har USA’s rolle gått fra å være uvitende og lettlurt til motvillige medskyldig.  I 1968 informerte CIA direktør Richard Helms president Johnson om at Israel faktisk hadde klart å bygge atomvåpen og at flyvåpenet hadde gjennomført tokt for å øve på å bruke disse.

Timingen kunne ikke vært verre, ikkespredningsavtalen var nettopp satt opp og hvis nyheten om at ett land som angivelig ikke var i besittelse av atomvåpen hadde utviklet dette i hemlighet kom frem ville nok mange land nektet å signere denne, spesiellt arabiske stater.

President Johnson besluttet å ikke si noe om dette ogpå et møte mellom Richard Nixon og Golda Meir i 1969 ble det formalisert at den amerikanske presidenten ikke skulle presse Israel til å underskrive ikkespredningsavtalen og Israel skulle holde sitt atomprogram hemlig.

Men det amerikanske engasjementet gikk dypere enn bare stillhet. I senere tid har det blitt kjent at CIA’s visedirektør Carl Duckett i 1976 på ett møte informerte ett dusin tjenestemenn fra US Nuclear Regulatory  Commission at CIA mistenkte at noe av det kjernefysiske materialet i Israels bomber var stjålet fra ett prosessanlegg i Pennsylvania.

Ikke bare hadde en alarmerende mengde kjernefysisk materiale forsvunnet fra Nuclear Materials and Equipment Corporation (Numec), men de hadde også blitt besøkt av israelsk etteretning.
Etterforskningen av dette ble etterhvert skrinlagt og ingen ble stilt ansvarlig. Konsekvensene for de involverte og ikke minst USA hadde vært så alvorlige at ingen ønsket å finne ut av dette.

vela

Den 22. september 1979 oppdager en amerikansk satellitt, Vela 6911, ett dobbelt lysglimt som er typisk for en kjernefysisk våpentest utenfor kysten av Sør-Afrika.
Leonard Weiss, matematiker og ekspert på kjernefysisk spredning, var rådgiver for senatet i USA på den tiden var overbevist om at en atomprøvesprengning hadde funnet sted, i strid med Limited Test Ban Treaty (LTBT).

Det var først etter at både Carter og deretter Reagan administrasjonen blandt annet forsøkt å kneble ham om denne hendelsen  at det gikk opp for Weiss at det var Israel og ikke Sør-Afrika som hadde utført detonasjonen.

“Jeg ble fortalt at det ville skape en svært alvorlig utenrikspolitisk spørsmål for USA, hvis jeg sa at det var en test” sier Weiss.

Israelske kilder har fortalt at lysglimtene som Vela satellitten plukket opp faktisk var den tredje av en serie av kjernefysiske tester Israel gjennomførte i samarbeid med Sør-Afrika i Det Indiske Hav.

Den amerikanske politikken med stillhet fortsetter den dag i dag og selv om Israel ser ut til å fortsette å handle på det kjernefysiske svarte markedet er det i mindre volum enn tidligere.

Barack_Obama
På det politiske nivå i USA ønsker ingen å forholde seg til dette, av frykt for å åpne Pandoras eske. Dette har på mange måter blitt en byrde for USA, men ingen i Washington, helt opp til Obama, tør ikke røre ved dette temaet, av frykt for å ødelegge forholdet til Israel.

I den arabiske verden, er det en økende utålmodighet grunnet den skjeve kjernefysiske fordelingen i området.
Egypt spesielt har truet med å gå ut av ikkespredningsavtalen med mindre det blir en fremgang mot å skape en atomvåpenfri sone i Midtøsten. De vestlig maktene lovet å iscenesette en konferanse om dette i 2012, men dette ble avlyst på USA,s befaling for å redusere presset mot Israel.

Israel er som vi ser det, en bandittstat, en stat som er en trussel mot verdensfreden. Landet har gjentatte ganger brutt avtaler, menneskerettigheter og brutalt utvidet sitt territorium. Alt dette uten at det har fått konsekvenser eller etterspill.

nukeBandittstaten Israel

The truth about Israels secret nuclear arsenal

Myndighetenes løgner ovenfor egen befolkning

Sellafield-En tikkende “bombe”

Israels dommedagsplaner

israel-nuke

Zionistregimets undergang nært forestående

February 12, 2014 Leave a comment

clutches_dees

I en artikkel fra PressTV går en analytiker, Kevin Barrett, ut og spår at zionist regimet og dets undergang er nært forestående. Grunnen til regimets undergang er i følge han at flere og flere, over hele verden, har sluttet å tro på løgnene de får servert.

Avsløringer av sannheter og påfølgende etterspørsel etter rettferdighet er den virkelige “apokalyptiske trusselen “som snart vil føre til utslettelse av den zionistiske prosjektet skrev Barret på PressTV’s nettside mandag.

Han sier videre at de zionistiske påstandene om Irans utvikling av en atombombe har blitt motbevist og at zionistenes rasistiske koloniseringsprosjekt (les: Israel) er dødsdømt.

is-this-fair1

Det er ikke en  Iransk atombombe eller bombing av den palestinske befolkningen som burde bekymre zionistene . Deres virkelige fiende er sannheten som kommer som en saktegående bombe som gradvis eksploderer over hele verden .

Barrett spår at den zionistiske undergangen kan komme fra i år til neste år, og han legger også til at det  ikke nødvendigvis er en verdenskrig eller økonomisk kollaps som er grunnen til undergangen .

Full artikkel

dog-(R)dees

Categories: Iran, Israel

Israels dommedagsplaner

June 25, 2013 2 comments

patriot israel

Plasseringen av og detaljer om en topp hemlig Israelsk base, som kan brukes til å avfyre kjernefysiske angrep mot feks Kina eller Nordamerika ble offentliggjort i begynnelsen av juni. Umiddelbart etter at dette ble avslørt ble historien forsøkt villedet og avsporet med typiske “media svada”. En del av zionistmedia nekter konsekvent også å nevne noe om dette.

Basen, som er beregnet til å huse ICBM’s (Intercontinental ballistic missiles), er bygget i sammarbeid med India og inneholder ikke bare en dommedags “leder” bunker for Benjamin Netanyahu og den zionistiske elite, men også muligheter for oppbevaring av kjenrnefysiske, biologiske og kjemiske stridshoder.

I henhold til etteretningskilder i Pakistan har India forsynt Israel med missiler, som er kapable til å ha 10 MIRV stridshoder (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), hver med en rekkevidde på opp til 18.000 km. Et enkelt missil kan for eksempel ramme alle de større byer på Amerikas østkyst.

mirv

Den teknologiske viten om kjernefysiske stridshoder og styringssystemer, som er et meget avanserte våpensystem, er muliggjordt gjennom omfattende spionaktiviter forbundet med AIPAC (American Israeli Public Affairs Committee).

Aviser hevder at den underjordiske basen, som er en del av en serie  som bygges på tvers av Israel, er en del av et luftforsvarssystem. Dette virker meget rart, da luftforsvarssystemer normalt utvikles som usynlige og mobile og vil ikke kreve enorme underjordiske anlegg.

norad 2

Detaljerte planer for den massive underjordiske basen på Tel Shahar, som er tenkt som Israels svar på NORAD’s Cheyenne Mountain  i Colorado, ble offentliggjort da dokumenter på sammenlagt over 1000 sider ble frigitt av myndighetene  i USA.

norad

Sheera Frenkel fra McClatchy News uttaler: Obama-administrasjonen har lovet Israel å bygge ett anlegg til å huse ett nytt ballistisk missilforsvarssystem, Arrow 3. Som med alle Forsvarsministeriets prosjekter ble detaljerte spesifikasjoner offentliggjort så entreprenørerne kunne levere anbud på prosjektet, ett prosjekt som forventes beløpe seg til ca $25 000 000. Spesifikasjonene omfattet mer enn 1000 sider med detaljer om anlegget, alt fra varme og kjølesystemer til tykkelsen på veggene.

Inntil for en uke siden var Israel sammen med Tyrkia og de arabiske “vennene” uangriplige i regionen på grunn av sitt amerikansk utstyrte luftvåpen. Russlands president Vladimir Putin endret alt dette da Sirias eget S300 luftforsvarssytem ble en realitet.

s300

Israels luftstyrker er nå så godt som ubruklige mot Syria, en nasjon som Israel har planer om å “slette fra historien”, noe som er en del av en etappevis global strategi mot Iran.putin

Israel krevde systemet som en beskyttelse mot Iranske atomraketter som ifølge en ny IAEA rapport mest sannsynlig ikke eksisterer.

Israel selv nekter for å ha atomvåpen. Ingen amerikansk president har noensinne innrømmet å kjenne til om dette er sant, selv om den tidligere korrespondent i det Hvite Hus, Helen Thomas, har stilt dette dette spørsmål til enhver president i løpet av sin tid der.

Israel er ett land som er i besittelse av atomvåpen, og er ett av få land i verden som har nektet å skrive under på Ikkespredningsavtalen. Pr i dag anslåes det at Israel er i besittelse av mellom 100 og 200 sofistikerte atomvåpen. Alt dette uten at verdenssamfunnet har gjort noe med det.

nuke

Er det dette som er Zionistenes ønske for verden?

Er de nå så presset fordi deres strategi om økonomisk slavebinding av verden ikke fungerte at de vil ty til ett kjernefysisk ragnarokk?

Les også: Bandittstaten Israel

Zionistene er fortsatt på krigsstien mot Iran

March 27, 2013 Leave a comment

benjamin-netanyahu-barack-obama

I forrige uke møttes Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Barack Obama. I dette møtet sier Obama at Israel selv må avgjøre om og når landet angriper Irans atomanlegg militært. Kort sagt, USA og Obama har gitt mer eller mindre grønt lys for ett angrep på Iran. Iran på sin side svarer forståelig nok at de kommer til å utslette Tel Aviv og Haifa hvis Israel velger å angripe.

I tilegg diskuterte de en avtale om å forlenge den amerikanske militære hjelpen til Israel ut over den nåværende avtalen som går fram til 2017. I henhold til Netanyahu dreier det seg om en forlengelse for ytterligere ti år, altså til 2027. Obama forsikret at støtten til Israel ikke skulle rammes av avbrudd selv om USA sliter med budsjettproblemer. Med dette bekrefter Obama sin posisjon som en av zionistenes største lakeier. Og uansett om USA’s befolkning skulle lide av budsjettproblemene, vil dette ikke ramme Israel. Her snakker vi om å selge sin egen befolkning for å støtte en bandittstat.

cleaver-(R)dees

Slik situasjonen er blitt er Iran ett av få land i verden som ikke er i zionistenes grådig klør. Krigsretorikken fra zionistene har vart i mange år nå, selvfølgelig også med motsvar fra Irans side. Iran er nemlig ett land som under Ahmadinejads presidentskap markert seg som stat med en eventyrlig indre utvikling både teknologisk og industrielt sett. Og i tilegg har de en sentralbank utenfor zionistenes klør og kontroll. Ikke rart de blir sett på som en trussel.

Det store spørsmålet nå er hvor lenge Iran klarer å opprettholde sin frihet?

Når vil zionistene starte å bombe Iran til ett “demokratisk” land?

iranbank

Categories: Aktuelle nyheter, Iran, Israel, USA

Afrika som geopolitisk slagmark

January 24, 2013 Leave a comment

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Hvis vi betrakter den geopolitiske situasjonen fra et tilstrekkelig høyt fugleperspektiv ser vi tre meget interessante konflikter som har bestemt de siste 10 årenes globale utvikling og som i dag alle tre topper seg på likt. Det er en meget farlig sammenheng og stadig flere uavhengige geopolitiske eksperter mener dette maner frem krigsspøkelset. Ja krigen har forsåvidt holdt på i mange år, men ved stedfortredere, som nå i Syria. Felles for dissetre konfliktområdene er at de representerer sperreblokker for anglozionistenes totale og endelige verdenserobring.

La oss kort se på det første av disse konfliktområdene: Russland langs alle sine grenser. Russland er en gammel zionistisk koloni mellom årene 1917 til 2002 da Vladimir Putin, Russlands redningsmann, ble valgt til president og løsnet slavebåndet til anglozionistenes kjerne av jødiske finansoligarker. Strategien overfor Russland er å tvinge det i kne gjennom indre destabilisering og ytre press. Varm krig er ikke en nær plan. Avhengig av de andre to forholdene og hva som skjer rundt Syria kan det likevel skje.

Forhold nummer to er Iran. I et historisk perspektiv ligner Iran sin situasjon nærmest på en prikk den Tyskland var i mellom nasjonalsosialistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933 frem til England og Frankrike, oppmuntret av USA, erklærte krig mot Tyskland og startet den europeiske delen av storkrigen i 1939. Som verdenskrig startet den forøvrig ca. 8 år tidligere i Mandshuria. Like fullt som det var umulig for Tyskland å unngå krigen når de ikke ville bøye seg er det det også for Iran idag. I klar tale: Iran må bøye kne og la seg innlemme fullstendig i det anglozionistiske Imperiet eller det vil bli angrepet og okkupert og delt av de anglozionistiske Imperialistene. Her finnes intet annet alternativ. Årsaken til at Iran ikke allerede er knust ligger i at en fløy i Washington rundt Brzezinski mener USA trenger Iran som alliert mot Kina og Russland.

Så kommer vi til Kina, som er den store utfordringen for anglozionistene. Den strategien anglozionistene her følger er identisk med den USA og England førte overfor Tyskland mellom 1870 og 1914 og som ledet til den 1. verdenskrig, nemlig innringing, valutakrig og handelskrig som de deretter førte over til varm krig. Tyskland hadde null sjanser til å unngå krigen. Den samme strategien brukte anglozionistene overfor Japan fra rundt 1880 frem til 1941. Japan ble presset til krig for å sikre råstoffer eller å måtte underlegge seg anglozionistenes slavevilkår. Krig var uunngåelig.

2

Kina er uten sjanse militært mot anglozionistene

 Kina har satset helt bevisst på å bygge seg opp på det sivile området og la det militære bli hengende etter. På den måten har de unngått å alarmere anglozionistene lengst mulig inntil de hadde klart å etablere seg som en vennlig sivil verdenmakt med gode forbindelser i så mange land og verdensdeler at det rent propagandamessig ville bli vanskelig for anglozinistene å angripe dem militært. Det var en fornuftig strategi som har gjort Kina til verdens nest største økonomi med solide finanser de bruker til å etablere handels- og utviklingsforbindelser rundt om i verden.

Så smått har også Kina skaffet seg et relativt lite og gammelt hangarskip og utvikler en type atomdrevne U-båter samt en del andre overflatefartøyer. Alt sammen i liten og ubetydelig målestokk sett i forhold til USA og derees allierte sin maritime slagkraft. Bilder over er av Kina’s første hangarskip. Kina’s manglende militære kapasitet gjør at de for sin egen del ikke bør gå inn i noen lokal militær konflikt, men fortsette sin sivile handelsstrategi. Og basert på den strategien har de hatt stor suksess. Hovedslaget på denne fronten vil være Afrika hvor anglozionistene følte seg så truet at de i 2008 etablerte en egen strategisk kommando for å utkjempe denne delen av den totale erobringskrigen sin mot Kina i Afrika. Siden dette skjedde er Afrika stadig mere hjemsøkt av destabilisering og krig. Særlig går det selvsagt ut over dem som motsetter seg anglozionistenes nye koloniherredømme.

3

Afrika – Slagmark for Anglozionistenes totale krig mot Kina

Mens anglozionistenes ledelse hadde oppmerksomheten mot Midt-Østen og innringing av Russland og Iran seilte Kina opp til å bli en økonomisk supermakt. Anglozionistene har null sjanse til å matche Kina i real økonomisk kappestrid eller fri konkurranse. Anglozionistene har satset alt på militær overlegenhet, hvilket de har så absolutt, at deres eneste sjanse ligger i en militær konflikt. Der Kina altså går inn med penger og eksperter og utvikler afrikanske land i bytte mot kjøp for en god betaling av disse landenes råstoffer setter anglozionistene inn destabilisering og militær krigføring. Første offer for denne nye anglozionistiske strategien gjennom Africom var Libya som nå er satt mange år tilbake. Men kineserne (og russerne) ble jaget ut og det var hovedhensikten. Og Afrika mistet den eneste lederen som kunne samlet afrikanerne mot zionistenes nykolonialisering av kontinentet.

Vi ser også overalt at anglozionistene væpner og leder og allierer seg med de såkalte islamistiske terroristene de påstår å ville bekjempe gjennom bløffen som kalles “krigen mot terror”. Siden media i Vesten er i maktelitens hender og kun et rent propagandaapparat for dem slipper de unna med hykleriet og løgnene sine.

4

 Kina blir Afrika’s største handelspartner i 2010

Africom blir etablert i 2008. I 2010 ble Kina Afrika’s største handelspartner. I 2011 ble Libya sjaltet ut og Ghaddafi drept. Hele tiden de siste fem årene etter opprettelsen av Africom har destabiliseringen av Afrika og anglozionistenes militære angrep vokst i omfang og styrke. At Sahel-regionen ville bli krigsområde har lenge vært kjent og forutsett:

5Sahel-regionen erklæres som “Terroristområde” og dermed fristilt for full anglozionistisk krig

Kartet over gir et innblikk i måten anglozioniztistene markedsfører sine nykolonialistiske angrepskriger på: Man erklærer rett og slett området for “Terroristområde” og dermed vips, så er angrepet i gang og folkene slaktes som fluer for å inngi den nødvendige frykten for anglozionistene. Man etablerer et Stockholmsyndrom slik man gjorde med Tyskland og Japan. Alle mulige lederemner drepes som i Pakistan, Afghanistan, Yemen og andre land zionistene har kastet øynene sine på.

6

Tuaregene sitt bostedsområde – Opprettelsen av Africom (på spansk)

Sahelregionen er enorm med tilsvarende enorme mengder råstoffer som i dag er mangelvare rundt om i verden. Særlig er Frankrike ute etter Uran siden de har basert sin fremtid på atomkraft og har ambisjoner om å være verdensledende slik de i dag er ledende i Europa på dette viktige området. Kina må for all del ikke få tak i uranforekomstene i Sahel. Derfor ser vi i dag at Frankrike er hovedangriper for zionistene med backing av de andre Imperiestatene.

Som vi ser av kartene over er senteret for det nyetablerte “Terroristområdet” stort sett det samme som Tuaregens bostedsområde. Altså er det så enkelt at man definerer Tuaregene som terrorister og dermed er det bare å slakte dem ned. Tuaregene var dessuten så frekke at de støttet Ghaddafi militært mot anglozionistene og deres islamistiske terrorist-allierte. Og for anglozionistene er det derfor svært viktig å slakte dem slik at alle andre i Afrika lærer hvordan det går med dem som griper til våpen mot dem og deres allierte terroristgrupper.

Dette er noe å ha i tankene når man leser propagandsvadaen i norske medier. Men hva så videre? Enkelt å forutse: Så sant Kina unngår å la seg lokke inn i en varm krig i Øst-Asia vil den utviklingen vi har sett i Afrika de siste fem årene fortsette inntil Kina er jaget ut av kontinentet eller har underlagt seg det anglozionistiske Imperiet. De zionistiske finansoligarkene som har makten gir den aldri fra seg igjen frivillig og enhver som kan litt historie vet at Imperier ekspanderer eller går under. Det gjelder også det anglozionistiske Imperiet. Derfor fortsatt valutakrig, destabilisering, mange småkriger og innringing og provosering av alle som motsetter seg slaverollen de er påtenkt.

Veien til en ny storkrig?

November 10, 2012 1 comment

Denne videoen tar for seg dette og hva som har hendt frem til i dag på en enkel måte.

 

Israel klar for blodbad

March 6, 2012 Leave a comment

I dag kunne man lese om at Israel nå er klare for å angripe Iran. Dette angrepet kan komme når som helst og det kommer til å bli en blodig affære, som garantert vil innvolvere flere land. Israels lakei nr 1 ,USA, kommer garantert til å stille seg bak angrepet. Utsagn fra krigshisseren Netanyahu tyder på at Israel kommer til å gjøre som de selv vil: “den jødiske staten må være herre over sin egen skjebne”.

Nok ett land og befolkning vil bli ødelagt for å tilfredstille jødenes trang til mer makt og voldsbruk.

Hvilke konskvenser dette vil ha på sikt kan vi bare spekulere i, men bra blir det ikke.

Er dette nok ett blodbad på veien mot jødenes forsøk på verdenskontroll?

Categories: Iran, Israel, USA

Zionist-Imperiet klare til å knuse Iran

January 14, 2012 1 comment

Kartet over gir et bilde av USA’s innsirkling av Iran, men det er verre; mye verre. I tillegg har USA og Israel også tropper i Georgia og Azerbaidsjan og USA tropper og flåtestyrker i Yemen. Rosinen i pølsen er likevel den amerikanske 5. flåte sin hovedbase i Bahrain midt i Den Persiske Gulf.

Nå er det ikke bare å angripe Iran sånn uten videre heller selv for en så overlegen militærmakt som USA. Verden ser på og en total nedslakting av Iran slik de gjorde med Tyskland i sin tid kan skape problemer for hvordan andre land vil forholde seg etterpå. Iran har også kapasitet til å lage problemer for den store transporten av olje med tankskip gjennom Den Persiske Gulf. Før et angrep kan finne sted, og det vil det, må oljen i området dirigeres utenom Iran og helst også utenom Iran’s evne til å slå til utenfor eget territorium.

Det arbeidet har pågått i mange år og er en av årsakene til at USA okkuperte Afghanistan som sentrum i et slikt rørledningsanlegg for å gå rundt Iran. Bildet over viser hovedledningene i det. Men hva med all skipstrafikken gjennom Den Persiske Gulf som er rimelig lett å sperre for en stund fra iransk side?

Det har selvsagt zionistene tatt med i beregningene av sine mangeårige forberedelser til knusingen av Iran ved å bygge opp et enormt rørledningssnett for olje fra oljekildene i Kuwait, Saudi-Arabia. Emiratene og sør-Irak på land i den arabiske halvøya. Under den siste store marineøvelsen til Iran var det to hovedpoeng de ville vise: At de kan stenge Hormuz-stredet for en tid og at de to utskipningshavnene for de nye rørledningene i Oman er innenfor den iranske flåtens rekkevidde. Begge deler ble vist og forstått uten at jeg tror det betyr noe for zionistenes krigsplan.

Det geografiske og strategiske midtpunkteet i Den Persiske Gulf er øystaten Bahrain med sin enorme flåte- og flybase. Det er derfor ikke til å undres over at den sivile, uvæpnete demokratibevegelsen i Bahrain slås ned med hard hånd og utenlandske soldater med amerikanske rådgivere og våpen fra USA og England.

Når slår så zionistene til? Og hvilke valg har egentlig Iran? Iran kan velge å gi seg og bli en del av det zionistiske Imperiet eller bli knust militært av det. Gir de seg ikke vil USA enten knuse dem militært eller destabilisere dem innenfra slik at landet går i oppløsning og USA dominerer restene. Ellers går det som i Libya med en kombinasjon av destaabilisering, opprør og zionistisk teppebombing, bare i mye større utstrekning her. Parallelt med Iran vil Syria og Libanon få samme behandling. Destabilisering og borgerkrig er i full gang allerede i Syria. Og etter Syria og Iran?

Etter Iran og Syria står Russland for tur. Zio-Imperiet har lenge ført både kald krig, varm krig i Georgia og har for et par måneder siden i november 2011 trappet opp destabiliseringen internt i Russland med Putin som målskive nr 1. Det er kun et spørsmål om tid før Russland går samme vei som Irak, Libya, Syria og Iran.

Når Russland også er innlemmet i zionistenes globale verdensimperium er det Kina sin tur til enten å gi seg frivillig eller bli knust militært. Ikke akkurat lyse utsikter, men alt tyder på det hele er planlagt for lenge siden og bare utspiller seg i henhold til denne planen.

 

2012 – En zionistisk slagmark

Categories: Iran, Israel, Kina, Russland, USA