Archive

Archive for the ‘Artikler’ Category

“Dumme nyheter”

October 14, 2016 1 comment

obey_dees

Har du noen gang stil deg spørsmålet om hvorfor det er så mye uinteressante “nyheter”?
“Nyheter” som egentlig kan sees på som fordummende? Daglig, både i nettaviser og på tv er det en enorm mengde med svada som blir servert. “Nyheter” (les sladder) om c-kjendiser, tullete artikler om trender på Facebook osv. Direkte dårlige avskrivninger fra utenlandske sladderaviser, usannheter osv. De store og viktige nyhetene drukner i mengden, hvis de i det hele tatt blir nevnt. Det skjer så mye både rundt om i verden og her hjemme som burde være mer viktig enn alle disse tullenyhetene.

free
Vi vil gå så langt å si at dette er en strategi for å gjøre mennesker dumme. En agenda fra “elitens” side for å passifisere befolkningen, en massiv hjernevask som har som mål å få mennesker til å slutte å være kritiske og tenke selv. Og det skremmende er at dette fungerer utmerket. En utrolig stor andel mennesker har faktisk sluttet å tenke selv, de ønsker heller å bli foret med fordummende nyheter. De ønsker ikke tenke selv, ei heller i mange tilfeller å se sannheten fordi den kan være brutal og skremmende.

Nei, folkens, på tide å våkne opp, start med å se på “nyheter” med kritiske øyne, still spørsmål rundt det du blir servert. Begynner nok mennesker å gjøre dette er dagens “journalister” nødt til å ta tak i ting som er viktige. De må begynne å skrive selv og ikke minst begynne å skrive nøytrale artikler. Dette er definitivt ikke tilfellet i dag. Så start å tenk selv, vær kritisk, søk gjerne informasjon andre steder. Husk, kunnskap er makt, og når man har kunnskap og kritisk sans er du heller ikke ett byttedyr for “eliten” agenda.

 

knowledge

Categories: Artikler, Norge, Nyheter

Daglig leder i SOS Rasisme pågrepet

April 28, 2014 1 comment

Kjell_Gunnar_Larsen

Daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, ble i dag pågrepet av politiet. Han er mistenkt for underslag i millionklassen. I hht til politiet har han nå også status som siktet i saken.

Ifølge politiet er Kjell Gunnar Larsen, som nå sitter i avhør, siktet for underslag, hvitvasking, boforringelse og bounndragelse. Hans samboer er også pågrepet og siktet for hvitvasking.

Politiet mener siktede har tappet systemet via pengeoverføringer i millionklassen.

Det er foretatt razzia og gjort beslag hjemme hos Kjell Gunnar Larsen. I henhold til politet skal det være funnet “mer penger enn det er normalt å ha hjemme”.

Også en person med lang fartstid som lokallagsleder i SOS Rasisme er pågrepet og siktet for hvitvasking av penger.

Kjell Gunnar Larsen (født 30.mai1956) er en kommunistisk politiker fra Haugeund. Han var tidligere medlem av AKP og RV/Rødt, men er ekskludert fra begge partiene. Han er mest kjent som sentral lederskikkelse i SOS Rasisme og Tjen folket.

Anticommunism

I tidsrommet mellom 2005 og 2010 opplyste SOS Rasisme å ha rundt 40 000 medlemmer og de fikk nærmere 10 millioner kroner i årlig støtte, blandt annet fra staten, kommuner, diverse støtteordninger og private. Organisasjonen er dømt for norgeshistoriens mest omfattende medlemsjuks og nå konkurs.

Det er store pengesummer på avveie etter at sentrale og lokale tillitsvalgte tømte organisasjonens kontoer for flere hundre tusen kroner. I en intern epost ble det skrevet at “ALLE bankkontoer må tømmes så raskt som mulig og taes ut i kontanter”.

sos

La oss nå håpe på at disse kommunistiske svindlerene, som i mange år bevisst har jobbet for å henge ut og trakassere alle som ikke mener det samme som de selv, blir stoppet og fengslet i mange år.

Når man da i tilegg ser at staten, eller “eliten” om man vil, ukritisk har jobbet iherdig for å støtte de mens de har holdt på med sine kjeltringstreker og trakassering, vitner det om at de har vært en viktig brikke i spillet for å kneble “elitens” meningsmotstandere.

Vårt “demokrati” er ikke tjent med slike kjeltringer og slike organisasjoner og det er på sin plass at de blir stoppet en gang for alle. Nå har lovens lange arm  innhentet de, og med tanke på at de har svindlet penger fra “eliten” får de neppe hjelp og støtte fra den kanten.

sosforvold

Norge- Verdens største pengebinge

February 10, 2013 1 comment

stoltenberg

Vi i GIABO har begynt å skrive en del artikler i det siste, men før vi har hatt mulighet til å publisere disse har det hent noe annet som har tatt bort fokus fullstendig og vi har følt at vi har måttet  starte helt på nytt. Vi ser nå at det  er helt feil,vi bør publisere artikler uansett, nettopp fordi at det er det mydighetene ikke ønsker vi skal gjøre.

Som overskriften sier så er vi verdens rikeste nasjon, eller korrekt sagt, staten er, ikke befolkningen desverre. Jens Stoltenberg & co kaster jo penger ut av landet så fort de får muligheten, garantert for å kjøpe seg en toppjobb senere i livet.

Nå er de i gang nok en gang: landssforræderen Jens Stoltenberg og hans disipler har lovet Afghanistan, 750 millioner kr årlig frem til 2017.  Begynn å regn på dette: 750 000 000 X 5år = 3 750 000 000

Likevel går de ut noen dager senere og sier at det snur i 2025, da har Norge dårligere råd.

Det som skjer er at dagens korrupte politikere spyr verdier ut av landet, uten å tenke på fremtiden. Eller jo, de gjør jo det, de mener at fremtidens nordmenn ikke skal gå av med pensjon, men heller jobbe til de dør, blir de alvorlig syke så skal de ikke bli trygdede, da er de jo snyltere. Der har man takken for å ha blitt robbet… ehh… sorry, betalt skatt ett helt liv.

Det blir hele tiden hevdet at man betaler for fellesskapet, hvilket felleskap?? Hele verden?

Vi i GIABO har tatt en måneds forbruk av en av våres skribenter og sett hva som går til den norske stat, altså til våre korrupte politikere som spyr penger ut av landet, og vi ble skremt av resultatet. At vi betalte mye i skatt og avgift i Norge visste vi, men at det var så mye ble vi virkelig skremt over. Vi kom over 78%. (enkelt regnestykke: skatt, moms på ALT du kjøper(også forsikring og tjenester du kjøper av staten + div avgifter(alko,tobakk,sukker etc), eiendomsskatt, formueskatt,tv-lisens,bompenger, osv ). Vi tok ikke med arb avgift i dette regnestykket.

Vi snakker om ran, ett ran i regi av den norske stat. Ett lovlig og brutalt ran av enhver norsk borger.

Og hvem er det som nyter godt av denne kriminelle virksomheten, jo det er våre politikere, som gir ut befolkningens penger i øst og vest, og som etter 12 år på stortinget kan gå av med en pensjon som den vanlige borger bare kan drømme om.

Tiden er inne til å våkne kjære borger, våkne opp og reagere mot det ranet og den urett som du og dine medborgere daglig er utsatt for.

knowledge

Afrika som geopolitisk slagmark

January 24, 2013 Leave a comment

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Hvis vi betrakter den geopolitiske situasjonen fra et tilstrekkelig høyt fugleperspektiv ser vi tre meget interessante konflikter som har bestemt de siste 10 årenes globale utvikling og som i dag alle tre topper seg på likt. Det er en meget farlig sammenheng og stadig flere uavhengige geopolitiske eksperter mener dette maner frem krigsspøkelset. Ja krigen har forsåvidt holdt på i mange år, men ved stedfortredere, som nå i Syria. Felles for dissetre konfliktområdene er at de representerer sperreblokker for anglozionistenes totale og endelige verdenserobring.

La oss kort se på det første av disse konfliktområdene: Russland langs alle sine grenser. Russland er en gammel zionistisk koloni mellom årene 1917 til 2002 da Vladimir Putin, Russlands redningsmann, ble valgt til president og løsnet slavebåndet til anglozionistenes kjerne av jødiske finansoligarker. Strategien overfor Russland er å tvinge det i kne gjennom indre destabilisering og ytre press. Varm krig er ikke en nær plan. Avhengig av de andre to forholdene og hva som skjer rundt Syria kan det likevel skje.

Forhold nummer to er Iran. I et historisk perspektiv ligner Iran sin situasjon nærmest på en prikk den Tyskland var i mellom nasjonalsosialistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933 frem til England og Frankrike, oppmuntret av USA, erklærte krig mot Tyskland og startet den europeiske delen av storkrigen i 1939. Som verdenskrig startet den forøvrig ca. 8 år tidligere i Mandshuria. Like fullt som det var umulig for Tyskland å unngå krigen når de ikke ville bøye seg er det det også for Iran idag. I klar tale: Iran må bøye kne og la seg innlemme fullstendig i det anglozionistiske Imperiet eller det vil bli angrepet og okkupert og delt av de anglozionistiske Imperialistene. Her finnes intet annet alternativ. Årsaken til at Iran ikke allerede er knust ligger i at en fløy i Washington rundt Brzezinski mener USA trenger Iran som alliert mot Kina og Russland.

Så kommer vi til Kina, som er den store utfordringen for anglozionistene. Den strategien anglozionistene her følger er identisk med den USA og England førte overfor Tyskland mellom 1870 og 1914 og som ledet til den 1. verdenskrig, nemlig innringing, valutakrig og handelskrig som de deretter førte over til varm krig. Tyskland hadde null sjanser til å unngå krigen. Den samme strategien brukte anglozionistene overfor Japan fra rundt 1880 frem til 1941. Japan ble presset til krig for å sikre råstoffer eller å måtte underlegge seg anglozionistenes slavevilkår. Krig var uunngåelig.

2

Kina er uten sjanse militært mot anglozionistene

 Kina har satset helt bevisst på å bygge seg opp på det sivile området og la det militære bli hengende etter. På den måten har de unngått å alarmere anglozionistene lengst mulig inntil de hadde klart å etablere seg som en vennlig sivil verdenmakt med gode forbindelser i så mange land og verdensdeler at det rent propagandamessig ville bli vanskelig for anglozinistene å angripe dem militært. Det var en fornuftig strategi som har gjort Kina til verdens nest største økonomi med solide finanser de bruker til å etablere handels- og utviklingsforbindelser rundt om i verden.

Så smått har også Kina skaffet seg et relativt lite og gammelt hangarskip og utvikler en type atomdrevne U-båter samt en del andre overflatefartøyer. Alt sammen i liten og ubetydelig målestokk sett i forhold til USA og derees allierte sin maritime slagkraft. Bilder over er av Kina’s første hangarskip. Kina’s manglende militære kapasitet gjør at de for sin egen del ikke bør gå inn i noen lokal militær konflikt, men fortsette sin sivile handelsstrategi. Og basert på den strategien har de hatt stor suksess. Hovedslaget på denne fronten vil være Afrika hvor anglozionistene følte seg så truet at de i 2008 etablerte en egen strategisk kommando for å utkjempe denne delen av den totale erobringskrigen sin mot Kina i Afrika. Siden dette skjedde er Afrika stadig mere hjemsøkt av destabilisering og krig. Særlig går det selvsagt ut over dem som motsetter seg anglozionistenes nye koloniherredømme.

3

Afrika – Slagmark for Anglozionistenes totale krig mot Kina

Mens anglozionistenes ledelse hadde oppmerksomheten mot Midt-Østen og innringing av Russland og Iran seilte Kina opp til å bli en økonomisk supermakt. Anglozionistene har null sjanse til å matche Kina i real økonomisk kappestrid eller fri konkurranse. Anglozionistene har satset alt på militær overlegenhet, hvilket de har så absolutt, at deres eneste sjanse ligger i en militær konflikt. Der Kina altså går inn med penger og eksperter og utvikler afrikanske land i bytte mot kjøp for en god betaling av disse landenes råstoffer setter anglozionistene inn destabilisering og militær krigføring. Første offer for denne nye anglozionistiske strategien gjennom Africom var Libya som nå er satt mange år tilbake. Men kineserne (og russerne) ble jaget ut og det var hovedhensikten. Og Afrika mistet den eneste lederen som kunne samlet afrikanerne mot zionistenes nykolonialisering av kontinentet.

Vi ser også overalt at anglozionistene væpner og leder og allierer seg med de såkalte islamistiske terroristene de påstår å ville bekjempe gjennom bløffen som kalles “krigen mot terror”. Siden media i Vesten er i maktelitens hender og kun et rent propagandaapparat for dem slipper de unna med hykleriet og løgnene sine.

4

 Kina blir Afrika’s største handelspartner i 2010

Africom blir etablert i 2008. I 2010 ble Kina Afrika’s største handelspartner. I 2011 ble Libya sjaltet ut og Ghaddafi drept. Hele tiden de siste fem årene etter opprettelsen av Africom har destabiliseringen av Afrika og anglozionistenes militære angrep vokst i omfang og styrke. At Sahel-regionen ville bli krigsområde har lenge vært kjent og forutsett:

5Sahel-regionen erklæres som “Terroristområde” og dermed fristilt for full anglozionistisk krig

Kartet over gir et innblikk i måten anglozioniztistene markedsfører sine nykolonialistiske angrepskriger på: Man erklærer rett og slett området for “Terroristområde” og dermed vips, så er angrepet i gang og folkene slaktes som fluer for å inngi den nødvendige frykten for anglozionistene. Man etablerer et Stockholmsyndrom slik man gjorde med Tyskland og Japan. Alle mulige lederemner drepes som i Pakistan, Afghanistan, Yemen og andre land zionistene har kastet øynene sine på.

6

Tuaregene sitt bostedsområde – Opprettelsen av Africom (på spansk)

Sahelregionen er enorm med tilsvarende enorme mengder råstoffer som i dag er mangelvare rundt om i verden. Særlig er Frankrike ute etter Uran siden de har basert sin fremtid på atomkraft og har ambisjoner om å være verdensledende slik de i dag er ledende i Europa på dette viktige området. Kina må for all del ikke få tak i uranforekomstene i Sahel. Derfor ser vi i dag at Frankrike er hovedangriper for zionistene med backing av de andre Imperiestatene.

Som vi ser av kartene over er senteret for det nyetablerte “Terroristområdet” stort sett det samme som Tuaregens bostedsområde. Altså er det så enkelt at man definerer Tuaregene som terrorister og dermed er det bare å slakte dem ned. Tuaregene var dessuten så frekke at de støttet Ghaddafi militært mot anglozionistene og deres islamistiske terrorist-allierte. Og for anglozionistene er det derfor svært viktig å slakte dem slik at alle andre i Afrika lærer hvordan det går med dem som griper til våpen mot dem og deres allierte terroristgrupper.

Dette er noe å ha i tankene når man leser propagandsvadaen i norske medier. Men hva så videre? Enkelt å forutse: Så sant Kina unngår å la seg lokke inn i en varm krig i Øst-Asia vil den utviklingen vi har sett i Afrika de siste fem årene fortsette inntil Kina er jaget ut av kontinentet eller har underlagt seg det anglozionistiske Imperiet. De zionistiske finansoligarkene som har makten gir den aldri fra seg igjen frivillig og enhver som kan litt historie vet at Imperier ekspanderer eller går under. Det gjelder også det anglozionistiske Imperiet. Derfor fortsatt valutakrig, destabilisering, mange småkriger og innringing og provosering av alle som motsetter seg slaverollen de er påtenkt.

Myndighetenes løgner ovenfor egen befolkning

April 13, 2012 6 comments

I mange år har det vært gjentatte episoder der regjeringer har kommet med løgner ovenfor sin egen befolkning. Særlig i jakten på mer penger, makt og våpen. Listen er lang og det er mange land som kan nevnes.
Ett godt eksempel, som mange ikke er klar over, er Storbritannia’s eksperimentering med kjernefysisk våpen etter WW2 og Windscale brannen i 1957, den største kjernefysiske ulykken i Storbritannia. Mer om brannen og prosjektet her.

Windscale prosjektet ble forøvrig startet opp, av blandt annet krigshisseren W.Churchill like etter WW2, for å sørge for at Storbritannia også kunne ha kjernefysiske våpen. Windscale prosjektet var offisielt ett kjernekraftverk som skulle levere rimelig strøm til folket. Uoffisielt ble “kraftverket” brukt til å produsere materiale til Storbritannias kjernefysiske program, og i perioder brukte anlegget mer kraft enn det produserte. Anlegget er også kjent som Sellafield anlegget. Sellafield hadde i perioden mellom 1950 og 2000 hatt 21 alvorlige hendelser vedrørende radioaktivt utslipp.

Det som er ganske skremmende og ikke minst gjentagende når man ser på historien er at i hendelser som innvolverer mye penger og makt, gjør myndighetene det de kan for å beskytte seg selv og sine interesser.  Folket betyr ikke noe for de. Feks brannen i Windscale anlegget /utslipp fra Sellafield anlegget i Storbritannia,
Tsjernobyl ulykken i Sovjetunionen / Ukraina i 1986, Three Mile Island ulykken i USA i 1979 og ulykken i Fukushima Daiichi i 2011.
Listen er enormt mye lengre, men velger å trekke frem disse hendelsene da ulykker som innvolverer radioaktivt materiale er meget alvorlige , både på kort og lang sikt.

Heldigvis har ikke Norge har ikke hatt slike alvorlige katastrofer som nevnt ovenfor, dog har vi fått en viss følelse med de (feks ulykken i Tsjernobyl og utslipp fra Sellafield).

Likevel, er vi så naive at vi tror  våre “folkevalgte” ville gjort ting annerledes?

Desverre er nok mange så naive at de stoler fullt og fast på hva myndighetene sier. Det er det vi er opplærte til å tro og mene.

Ville de “folkevalgte” vært ærlige, selv om det kostet dem penger og makt?

Neppe, for når det kommer til grådighet er det ingen som kan konkurrere med de. Når det er snakk om penger og makt skyr de ingen midler.

I det siste har det jo blitt avdekket en del saker der man kan se at også våre “folkevalgte” lyver om ting, enten det er økonomiske eller andre graverende forhold. Og det som kommer frem i offentligheten er nok desverre bare toppen av isfjellet.

Hvilken konklusjonen kan man så trekke av dette?

Jo det er at man overhodet ikke kan stole på myndighetene. De ser på seg selv som “eliten” og de lyver gjerne ovenfor sin egen befolkning hvis de selv kan tjene på det (enten med mer makt eller økonomisk fordeler), selv om det koster uskyldige liv.

En viktig huskeregel: Når politikerne sier at det er trygt og at det ikke er noe å frykte (uansett hva det gjelder), 
da er det virkelig grunn til å bli skremt og “legge på sprang så fort man kan”.

God jul

December 22, 2011 1 comment

Vi i GIABO vil passe på å ønske våre lesere en riktig god jul og ett godt nytt år.

Samtidig vil vi minne dere om at året vi går inn i garantert vil være preget av uroligheter.

Både kraftige økonomiske og voldelige uroligheter, med massive demonstrasjoner og muligens mer krig kommer til å prege 2012.

Overvåkningen av befolkningen vil øke i omfang, vår “frihet” og “yttringsfrihet” blir mer innskrenket.

Mer enn noensinne vil det være viktig å bryte ut av dagens “politisk korrekte samfunn”, og begynner å “tenke selv”. Vi i GIABO skal gjøre hva vi kan for å bidra til dette.

Er DU en person som ønsker å bidra?

Føler du at tiden er inne for deg til å gjøre en forskjell?

Ta kontakt på mail: giabo@giabo.no

Categories: Artikler

Jødene stjeler de kristnes jul

December 18, 2011 2 comments

De som har fulgt med på David Duke og Broder Nathanel med flere de seneste årene har fått med seg jødenes totale angrep på det som oppfattes som europeisk kristen kulturarv. Kristne symboler er forbudt stadig flere steder i USA mens jødenes egen Menora tennes foran Det Hvite Hus. Her i Norge hadde vi nylig episoden med forbud mot nisselue på skoleavslutning i Drammen og folk koblet det på hensyn til Islam. Glem det. Dette er en overføring fra det jødestyrte USA hvor all annen kultur enn deres egen skal fjernes fra det offentlige rom. Kristenzionistene (der vi bla finner Anders Breivik) er så besmittet av jødedyrking at de ikke er i stand til å se (eller ikke vil se )hva som skjer og hvem som står bak.

Det er viktig å våkne opp og se hva som skjer. Hvis ikke vil vår kultur være rasert innen kort tid.

Categories: Artikler, Europa og EU, Norge, USA

Protestene mot finansterroristene sprer seg verden over

October 15, 2011 2 comments


I dag kunne vi lese i VG at Italia har hatt en enorm mobilisering, etter  det VG skriver var det ca 100 000 mennesker i demonstrasjoner.

I tilegg har det i mange byer verden over vært store og små demonstrasjoner i dag: Frankfurt, Berlin og Köln, Oslo, Auckland, Sydney, London, Paris, Madrid, Athen, Manila og Tokyo.

Allerede i dag er det et enormt engasjement for å få slutt på finansterroristenes herjinger verden over og disse protestene vil nok garantert øke i omfang i tiden fremover og finansterroristene går en meget tøff tid i møte.

Hvilke drastiske tiltak vil finansterroristene komme med for å stoppe en økende protest fra verdens befolkning?

Categories: Artikler, Europa og EU, Norge, USA

Hvorfor så streng våpenlov?

September 19, 2011 6 comments

Dette er ett tema som desverre blir alt for lite diskutert.

Ville det øke antall kriminelle handlinger i Norge med mulighet for lettere å kunne inneha skytevåpen?

Neppe, de kriminelle har jo alt våpen og politiet har. Igjen sitter en forsvarsløs befolkning.

Mange tror at USA er liberalt når det kommer til våpeninnehav. Men det er ett land som ligger nærmere oss som har tilnærmet fri flyt av våpen til de tusen hjem, nemlig Sveits.

Sveits er enda mer liberale, og de er ett land som har  lav våpenrelatert kriminalitet.

Man skulle jo tro at med de mengdene våpen i private hender i Sveits ville gi landet en betydelig større bølge med våpenrelatert kriminalitet. Det er jo det våre politikere sier til oss vil skje her på berget hvis man får lettere tilgang på våpen.

Så hva er det Sveits gjør?

De selger ikke til utlendinger (sveitsisk lov) , så du må vise papirer på at du er sveitsisk statsborger og myndig. Er du det så kan du velge og vrake uten noe offentlig papirarbeid. Bare se her hva du kan velge uten våpentillatelse.

Sveitsere får også utdelt rifle og pistol av staten, dette er som en del av det nasjonale forsvaret.  Blir Sveits angrepet er det så mye våpen i private hender at en angripende nasjon ville fått litt å brynet seg på .

Nå må det tilføyes at skal du bære våpenet på deg offentlig gjelder litt andre regler, du kan lese mer om dette HER.

En annen god ting er jo selvfølgelig at Sveitsere må igjennom våpentrening, også etter militærtjenesten.

Men vi hører av våre politikere at våpen avler vold og skaper mer farlige situasjoner. Er dette egentlig sant?

Er ikke en befolkning som ikke kan/får lov til å  forsvare seg, kun degradert til slaver?

Hvorfor skjer det da feks ikke mer farlige situasjoner i Sveits?  Hvorfor går ikke sveitserne amok?  Er vi virkelig så naive at vi tror at en streng våpenpolitikk gjør at folk har mindre lyst til å drepe?

Argumenter som at flere våpen = flere drap vil selvfølgelig komme.

De som vil drepe finner allerede i dag muligheter for å gjøre dette, og kriminelle kan tydeligvis skaffe seg våpen uansett.

For å si det på en annen måte, selv om speidere har flere kniver enn fotballspillere så knivstikker ikke speidere flere folk enn det fotballspillere gjør.

Med tanke på forsvar, hadde det feks vært et våpen på Utøya (selvfølgelig som kun en eller flere myndige hadde tilgang til), så kunne kanskje Anders B. Breivik vært stoppet på ett mye tidligere tidspunkt og mange liv vært reddet.

Alt avhenger av at man får ett naturlig forhold til våpen. Og man burde kunne gi sitt lands innbyggere den tilliten til at de kan ha våpen.

Folket hadde taklet dette, men våre politikere vil nok aldri i verden slippe det grepet de har på oss. Likevel er det sunt å ta diskusjonen.

Så man kan jo lure på hva de egentlig er redde for skal skje ….. er de redde for å miste makten over folket?Categories: Artikler, Norge

Velkommen

July 13, 2011 5 comments

Budsjettkutt

En hyllest til GIABO-leder Max Keiser, som tør utfordre det korrupte banksystemet som bedriver finansterrorisme verden over.

Bildet over er en giljotin som i sin tid i Frankrike ble brukt på den tidens finansterrorister.

Categories: Artikler