Archive

Archive for the ‘Artikler’ Category

“Dumme nyheter”

October 14, 2016 1 comment

obey_dees

Har du noen gang stil deg spørsmålet om hvorfor det er så mye uinteressante “nyheter”?
“Nyheter” som egentlig kan sees på som fordummende? Daglig, både i nettaviser og på tv er det en enorm mengde med svada som blir servert. “Nyheter” (les sladder) om c-kjendiser, tullete artikler om trender på Facebook osv. Direkte dårlige avskrivninger fra utenlandske sladderaviser, usannheter osv. De store og viktige nyhetene drukner i mengden, hvis de i det hele tatt blir nevnt. Det skjer så mye både rundt om i verden og her hjemme som burde være mer viktig enn alle disse tullenyhetene.

free
Vi vil gå så langt å si at dette er en strategi for å gjøre mennesker dumme. En agenda fra “elitens” side for å passifisere befolkningen, en massiv hjernevask som har som mål å få mennesker til å slutte å være kritiske og tenke selv. Og det skremmende er at dette fungerer utmerket. En utrolig stor andel mennesker har faktisk sluttet å tenke selv, de ønsker heller å bli foret med fordummende nyheter. De ønsker ikke tenke selv, ei heller i mange tilfeller å se sannheten fordi den kan være brutal og skremmende.

Nei, folkens, på tide å våkne opp, start med å se på “nyheter” med kritiske øyne, still spørsmål rundt det du blir servert. Begynner nok mennesker å gjøre dette er dagens “journalister” nødt til å ta tak i ting som er viktige. De må begynne å skrive selv og ikke minst begynne å skrive nøytrale artikler. Dette er definitivt ikke tilfellet i dag. Så start å tenk selv, vær kritisk, søk gjerne informasjon andre steder. Husk, kunnskap er makt, og når man har kunnskap og kritisk sans er du heller ikke ett byttedyr for “eliten” agenda.

 

knowledge

Categories: Artikler, Norge, Nyheter

Daglig leder i SOS Rasisme pågrepet

April 28, 2014 1 comment

Kjell_Gunnar_Larsen

Daglig leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, ble i dag pågrepet av politiet. Han er mistenkt for underslag i millionklassen. I hht til politiet har han nå også status som siktet i saken.

Ifølge politiet er Kjell Gunnar Larsen, som nå sitter i avhør, siktet for underslag, hvitvasking, boforringelse og bounndragelse. Hans samboer er også pågrepet og siktet for hvitvasking.

Politiet mener siktede har tappet systemet via pengeoverføringer i millionklassen.

Det er foretatt razzia og gjort beslag hjemme hos Kjell Gunnar Larsen. I henhold til politet skal det være funnet “mer penger enn det er normalt å ha hjemme”.

Også en person med lang fartstid som lokallagsleder i SOS Rasisme er pågrepet og siktet for hvitvasking av penger.

Kjell Gunnar Larsen (født 30.mai1956) er en kommunistisk politiker fra Haugeund. Han var tidligere medlem av AKP og RV/Rødt, men er ekskludert fra begge partiene. Han er mest kjent som sentral lederskikkelse i SOS Rasisme og Tjen folket.

Anticommunism

I tidsrommet mellom 2005 og 2010 opplyste SOS Rasisme å ha rundt 40 000 medlemmer og de fikk nærmere 10 millioner kroner i årlig støtte, blandt annet fra staten, kommuner, diverse støtteordninger og private. Organisasjonen er dømt for norgeshistoriens mest omfattende medlemsjuks og nå konkurs.

Det er store pengesummer på avveie etter at sentrale og lokale tillitsvalgte tømte organisasjonens kontoer for flere hundre tusen kroner. I en intern epost ble det skrevet at “ALLE bankkontoer må tømmes så raskt som mulig og taes ut i kontanter”.

sos

La oss nå håpe på at disse kommunistiske svindlerene, som i mange år bevisst har jobbet for å henge ut og trakassere alle som ikke mener det samme som de selv, blir stoppet og fengslet i mange år.

Når man da i tilegg ser at staten, eller “eliten” om man vil, ukritisk har jobbet iherdig for å støtte de mens de har holdt på med sine kjeltringstreker og trakassering, vitner det om at de har vært en viktig brikke i spillet for å kneble “elitens” meningsmotstandere.

Vårt “demokrati” er ikke tjent med slike kjeltringer og slike organisasjoner og det er på sin plass at de blir stoppet en gang for alle. Nå har lovens lange arm  innhentet de, og med tanke på at de har svindlet penger fra “eliten” får de neppe hjelp og støtte fra den kanten.

sosforvold

Norge- Verdens største pengebinge

February 10, 2013 1 comment

stoltenberg

Vi i GIABO har begynt å skrive en del artikler i det siste, men før vi har hatt mulighet til å publisere disse har det hent noe annet som har tatt bort fokus fullstendig og vi har følt at vi har måttet  starte helt på nytt. Vi ser nå at det  er helt feil,vi bør publisere artikler uansett, nettopp fordi at det er det mydighetene ikke ønsker vi skal gjøre.

Som overskriften sier så er vi verdens rikeste nasjon, eller korrekt sagt, staten er, ikke befolkningen desverre. Jens Stoltenberg & co kaster jo penger ut av landet så fort de får muligheten, garantert for å kjøpe seg en toppjobb senere i livet.

Nå er de i gang nok en gang: landssforræderen Jens Stoltenberg og hans disipler har lovet Afghanistan, 750 millioner kr årlig frem til 2017.  Begynn å regn på dette: 750 000 000 X 5år = 3 750 000 000

Likevel går de ut noen dager senere og sier at det snur i 2025, da har Norge dårligere råd.

Det som skjer er at dagens korrupte politikere spyr verdier ut av landet, uten å tenke på fremtiden. Eller jo, de gjør jo det, de mener at fremtidens nordmenn ikke skal gå av med pensjon, men heller jobbe til de dør, blir de alvorlig syke så skal de ikke bli trygdede, da er de jo snyltere. Der har man takken for å ha blitt robbet… ehh… sorry, betalt skatt ett helt liv.

Det blir hele tiden hevdet at man betaler for fellesskapet, hvilket felleskap?? Hele verden?

Vi i GIABO har tatt en måneds forbruk av en av våres skribenter og sett hva som går til den norske stat, altså til våre korrupte politikere som spyr penger ut av landet, og vi ble skremt av resultatet. At vi betalte mye i skatt og avgift i Norge visste vi, men at det var så mye ble vi virkelig skremt over. Vi kom over 78%. (enkelt regnestykke: skatt, moms på ALT du kjøper(også forsikring og tjenester du kjøper av staten + div avgifter(alko,tobakk,sukker etc), eiendomsskatt, formueskatt,tv-lisens,bompenger, osv ). Vi tok ikke med arb avgift i dette regnestykket.

Vi snakker om ran, ett ran i regi av den norske stat. Ett lovlig og brutalt ran av enhver norsk borger.

Og hvem er det som nyter godt av denne kriminelle virksomheten, jo det er våre politikere, som gir ut befolkningens penger i øst og vest, og som etter 12 år på stortinget kan gå av med en pensjon som den vanlige borger bare kan drømme om.

Tiden er inne til å våkne kjære borger, våkne opp og reagere mot det ranet og den urett som du og dine medborgere daglig er utsatt for.

knowledge

Afrika som geopolitisk slagmark

January 24, 2013 Leave a comment

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Kina er fullstendig innringet av anglozionistene og deres allierte

Hvis vi betrakter den geopolitiske situasjonen fra et tilstrekkelig høyt fugleperspektiv ser vi tre meget interessante konflikter som har bestemt de siste 10 årenes globale utvikling og som i dag alle tre topper seg på likt. Det er en meget farlig sammenheng og stadig flere uavhengige geopolitiske eksperter mener dette maner frem krigsspøkelset. Ja krigen har forsåvidt holdt på i mange år, men ved stedfortredere, som nå i Syria. Felles for dissetre konfliktområdene er at de representerer sperreblokker for anglozionistenes totale og endelige verdenserobring.

La oss kort se på det første av disse konfliktområdene: Russland langs alle sine grenser. Russland er en gammel zionistisk koloni mellom årene 1917 til 2002 da Vladimir Putin, Russlands redningsmann, ble valgt til president og løsnet slavebåndet til anglozionistenes kjerne av jødiske finansoligarker. Strategien overfor Russland er å tvinge det i kne gjennom indre destabilisering og ytre press. Varm krig er ikke en nær plan. Avhengig av de andre to forholdene og hva som skjer rundt Syria kan det likevel skje.

Forhold nummer to er Iran. I et historisk perspektiv ligner Iran sin situasjon nærmest på en prikk den Tyskland var i mellom nasjonalsosialistenes maktovertagelse i Tyskland i 1933 frem til England og Frankrike, oppmuntret av USA, erklærte krig mot Tyskland og startet den europeiske delen av storkrigen i 1939. Som verdenskrig startet den forøvrig ca. 8 år tidligere i Mandshuria. Like fullt som det var umulig for Tyskland å unngå krigen når de ikke ville bøye seg er det det også for Iran idag. I klar tale: Iran må bøye kne og la seg innlemme fullstendig i det anglozionistiske Imperiet eller det vil bli angrepet og okkupert og delt av de anglozionistiske Imperialistene. Her finnes intet annet alternativ. Årsaken til at Iran ikke allerede er knust ligger i at en fløy i Washington rundt Brzezinski mener USA trenger Iran som alliert mot Kina og Russland.

Så kommer vi til Kina, som er den store utfordringen for anglozionistene. Den strategien anglozionistene her følger er identisk med den USA og England førte overfor Tyskland mellom 1870 og 1914 og som ledet til den 1. verdenskrig, nemlig innringing, valutakrig og handelskrig som de deretter førte over til varm krig. Tyskland hadde null sjanser til å unngå krigen. Den samme strategien brukte anglozionistene overfor Japan fra rundt 1880 frem til 1941. Japan ble presset til krig for å sikre råstoffer eller å måtte underlegge seg anglozionistenes slavevilkår. Krig var uunngåelig.

2

Kina er uten sjanse militært mot anglozionistene

 Kina har satset helt bevisst på å bygge seg opp på det sivile området og la det militære bli hengende etter. På den måten har de unngått å alarmere anglozionistene lengst mulig inntil de hadde klart å etablere seg som en vennlig sivil verdenmakt med gode forbindelser i så mange land og verdensdeler at det rent propagandamessig ville bli vanskelig for anglozinistene å angripe dem militært. Det var en fornuftig strategi som har gjort Kina til verdens nest største økonomi med solide finanser de bruker til å etablere handels- og utviklingsforbindelser rundt om i verden.

Så smått har også Kina skaffet seg et relativt lite og gammelt hangarskip og utvikler en type atomdrevne U-båter samt en del andre overflatefartøyer. Alt sammen i liten og ubetydelig målestokk sett i forhold til USA og derees allierte sin maritime slagkraft. Bilder over er av Kina’s første hangarskip. Kina’s manglende militære kapasitet gjør at de for sin egen del ikke bør gå inn i noen lokal militær konflikt, men fortsette sin sivile handelsstrategi. Og basert på den strategien har de hatt stor suksess. Hovedslaget på denne fronten vil være Afrika hvor anglozionistene følte seg så truet at de i 2008 etablerte en egen strategisk kommando for å utkjempe denne delen av den totale erobringskrigen sin mot Kina i Afrika. Siden dette skjedde er Afrika stadig mere hjemsøkt av destabilisering og krig. Særlig går det selvsagt ut over dem som motsetter seg anglozionistenes nye koloniherredømme.

3

Afrika – Slagmark for Anglozionistenes totale krig mot Kina

Mens anglozionistenes ledelse hadde oppmerksomheten mot Midt-Østen og innringing av Russland og Iran seilte Kina opp til å bli en økonomisk supermakt. Anglozionistene har null sjanse til å matche Kina i real økonomisk kappestrid eller fri konkurranse. Anglozionistene har satset alt på militær overlegenhet, hvilket de har så absolutt, at deres eneste sjanse ligger i en militær konflikt. Der Kina altså går inn med penger og eksperter og utvikler afrikanske land i bytte mot kjøp for en god betaling av disse landenes råstoffer setter anglozionistene inn destabilisering og militær krigføring. Første offer for denne nye anglozionistiske strategien gjennom Africom var Libya som nå er satt mange år tilbake. Men kineserne (og russerne) ble jaget ut og det var hovedhensikten. Og Afrika mistet den eneste lederen som kunne samlet afrikanerne mot zionistenes nykolonialisering av kontinentet.

Vi ser også overalt at anglozionistene væpner og leder og allierer seg med de såkalte islamistiske terroristene de påstår å ville bekjempe gjennom bløffen som kalles “krigen mot terror”. Siden media i Vesten er i maktelitens hender og kun et rent propagandaapparat for dem slipper de unna med hykleriet og løgnene sine.

4

 Kina blir Afrika’s største handelspartner i 2010

Africom blir etablert i 2008. I 2010 ble Kina Afrika’s største handelspartner. I 2011 ble Libya sjaltet ut og Ghaddafi drept. Hele tiden de siste fem årene etter opprettelsen av Africom har destabiliseringen av Afrika og anglozionistenes militære angrep vokst i omfang og styrke. At Sahel-regionen ville bli krigsområde har lenge vært kjent og forutsett:

5Sahel-regionen erklæres som “Terroristområde” og dermed fristilt for full anglozionistisk krig

Kartet over gir et innblikk i måten anglozioniztistene markedsfører sine nykolonialistiske angrepskriger på: Man erklærer rett og slett området for “Terroristområde” og dermed vips, så er angrepet i gang og folkene slaktes som fluer for å inngi den nødvendige frykten for anglozionistene. Man etablerer et Stockholmsyndrom slik man gjorde med Tyskland og Japan. Alle mulige lederemner drepes som i Pakistan, Afghanistan, Yemen og andre land zionistene har kastet øynene sine på.

6

Tuaregene sitt bostedsområde – Opprettelsen av Africom (på spansk)

Sahelregionen er enorm med tilsvarende enorme mengder råstoffer som i dag er mangelvare rundt om i verden. Særlig er Frankrike ute etter Uran siden de har basert sin fremtid på atomkraft og har ambisjoner om å være verdensledende slik de i dag er ledende i Europa på dette viktige området. Kina må for all del ikke få tak i uranforekomstene i Sahel. Derfor ser vi i dag at Frankrike er hovedangriper for zionistene med backing av de andre Imperiestatene.

Som vi ser av kartene over er senteret for det nyetablerte “Terroristområdet” stort sett det samme som Tuaregens bostedsområde. Altså er det så enkelt at man definerer Tuaregene som terrorister og dermed er det bare å slakte dem ned. Tuaregene var dessuten så frekke at de støttet Ghaddafi militært mot anglozionistene og deres islamistiske terrorist-allierte. Og for anglozionistene er det derfor svært viktig å slakte dem slik at alle andre i Afrika lærer hvordan det går med dem som griper til våpen mot dem og deres allierte terroristgrupper.

Dette er noe å ha i tankene når man leser propagandsvadaen i norske medier. Men hva så videre? Enkelt å forutse: Så sant Kina unngår å la seg lokke inn i en varm krig i Øst-Asia vil den utviklingen vi har sett i Afrika de siste fem årene fortsette inntil Kina er jaget ut av kontinentet eller har underlagt seg det anglozionistiske Imperiet. De zionistiske finansoligarkene som har makten gir den aldri fra seg igjen frivillig og enhver som kan litt historie vet at Imperier ekspanderer eller går under. Det gjelder også det anglozionistiske Imperiet. Derfor fortsatt valutakrig, destabilisering, mange småkriger og innringing og provosering av alle som motsetter seg slaverollen de er påtenkt.

Norge mitt Norge

April 17, 2012 5 comments

     Av Steffen Hvalby

I media blir nasjonalisme fremstilt som noe negativt. Som noe befolkningen i et land for all del må holdes unna. Nasjonalister blir bevisst plassert til høyre i det politiske landskapet. Ekte nasjonalisme den er partinøytral. Den har ikke som mål å hjelpe visse grupper i samfunnet. Nei, en nasjonalistisk politikk den setter fokus på hele folket. Og, har da sin naturlige plass til venstre i det politiske landskapet. En sosialistisk sentrums politikk. Høyreekstremist er et ord som alltid blir brukt om oss nasjonalister. Dette gjør våre motstandere for å fremstille oss som egoister som kun tenker på oss selv. Ingenting kunne vært lengre fra sannheten! At de som fremmer disse anklagene selv er internasjonalister, det er noe folket får høre mindre om.

Er det en forskjell på statens patriotisme og folkets nasjonalisme? Ja, i aller høyeste grad. Vi nasjonalister vi setter folket over “landet”. Folket er viktigere enn staten. I hvert fall når det er en stat som fører sitt eget folk utenfor stupet! Dette for at det er folket som har bygget nasjonen. Ikke nasjonen som har bygget folket. I dag finner folket sosial trygghet hos Arbeiderpartiet og Venstre. Det er et paradoks at en tredjedel fortsatt stemmer ved nasjonale valg på et parti som åpner hvert eneste landsmøte med å synge Internasjonalen. Riv ned alt det gamle ned og erstatt det med arbeiderens paradis. Tror dere virkelig at internasjonalistene i Arbeiderpartiet setter det norske folket først? Ledelsen i Arbeiderpartiet drømmer om en verden uten landegrenser, uten religion og uten en bestemt rase. De er ikke fornøyde før det ikke er noen forskjell på Norge eller Bangladesh! Det er dette som er internasjonalistenes fremste mål. Og, jeg tror sannelig de klarer det med sitt kameraderi, media og velsmurte partimaskineri…

At vi nordmenn føler at vi har en odelsrett til dette landet er vel ikke så rart? Vi har bodd her siden tidenes morgen. Vi har bodd her på berget i 12000 år. Før det igjen så bodde vi i områder som nå befinner seg under vann langs hele norskekysten,. .Før det igjen så hadde vi bebyggelse i området mellom England og Norge. Hvor vi i dag har Nordsjøen. Nordmenn eller skandinaviere har bodd her så lenge at vår rase har fått navn etter området vi kommer fra. Vi har et nordisk utseende. Så svaret på spørsmålet “ når er man egentlig norsk” gir seg selv..

Internasjonalistene fremstiller det norske folk som late heldiggriser som er født her til lands. At vi er moralsk forpliktet til å hjelpe mennesker som ikke er så heldige å være født på våre breddegrader. Det fremstilles som om nordmannen han har fått alt servert på et sølvfat. Dette kunne ikke ha vært lengre unna sannheten! Vi, det norske folk, er ikke heldige, vi er vrange. Vrange og dyktige! For det er det som trengs for å ha blitt boende her i alle disse årene i is, snø og kulde. Dette er ikke landet det er mulig å så fire avlinger i året! Og jobbene, de vokser ikke på trær. Arbeidsplassene de har blitt skapt av det norske folk, for det norske folk!

Hvem har gitt internasjonalistene lov til å forandre Norge fra et homogent land med en normal kriminalutvikling? Til å bli et multikulturellt paradis med en kriminalitet ute av kontroll? I by etter by øker kriminaliteten i takt med innvandringen. Da hjelper det lite at de “fleste innvandrere ikke er kriminelle” som vi blir fortalt av de som vet bedre. De bruker statistikker hvor de peker på at kriminaliteten har sunket med så og så mange prosent siden i fjor. Hvordan er kriminalutviklingen i Norge siden 1971? Det kommer vi aldri til å få et ærlig svar på. Men selv om det flerkulturelle eksperiment fører til aldri så mye lidelse, så er ikke internasjonalistene villige til å revurdere sin plan for en bedre verden. De sier de ikke er religiøse kommunister, men det er få andre som har en slik fanatisk tro på noe som viser seg ikke å stemme med virkeligheten. De er de virkelige religiøse av oss alle. De er så lojale til selve tanken om en perfekt verden at de følger kartet, selv etter at det har vist seg å ikke stemme med terrenget.


Når det kommer til spørsmålet om vi skal ha en massiv innvandring eller ikke. En innvandring så stor at den kommer til å føre til et skifte av statsreligionen innen få tiår. Ja, da er jeg sannelig ikke sikker på om det er et spørsmål som kan avgjøres ved en eventuell folkeavstemming. Norges befolkning kan ikke ta en slik avgjørelse. En avgjørelse som vil påvirke oss og våre etterkommere for all tid. Jeg vil si at ingen generasjon her en rett til å totalt forandre et land for alle fremtidige generasjoner. For det er det som skjer nå. Det er ikke vi nasjonalister som burde stå med lua i hånden å prøve å forklare våre meninger foran en kritisk presse. Vi prøver ikke å forandre tingenes tilstand. Vi vil holde oss til den grunnlov som skulle gjelde til Dovre faller. Så vidt meg bekjent står Dovre like støtt den dag i dag. Det er landsforræderne på Stortinget som burde stå skolerett i medias søkelys. Det er de som vil forandre landet ved å selge det ut til høystbydende. Ikke bare forandrer de grunnloven i takt med tidens tann. Nei, de legger til og tar bort som det selv passer dem. Hva slags rolle spiller det om at det i grunnloven står at den kan endres med 75 % flertall på Stortinget når 100% av dem er kjeltringer? De meler sin egen kake alle sammen. Det er det de gjør. Og beviset? Ja, det er samfunnet selv. Norge har blitt et samfunn med stadig større sosiale forskjeller. Norge i dag veksler mellom prangende rikdom og frastøtende fattigdom. Dette i verden rikeste land etter nesten hundre år med sosialistisk styre. Ingen politikere på Stortinget i dag gjør den jobben en statstjenestemann skal gjøre. Tjene staten og dermed folket.


Kommunistene i Arbeiderpartiet omfavner sammen med egoistene i Høyre unionen EU. I den europeiske union ser de begge sin drøm gå i oppfyllelse. Arbeiderpartiet ser på EU og Schengen-avtalen som et skritt på veien til en verden uten landegrenser. Hvor alle arbeidere av alle raser kan møtes side ved side i perfekt harmoni. Høyre på sin side vil ha sitt åpne marked. EU er et naturlig skritt på veien til et verdensmarked styrt etter kapitalistisk verdier som “ du er hva du eier”. Hvordan du derimot har tjent dine penger er mindre viktig. Landegrenser for en kapitalist er bare et onde. Et hinder for det frie marked. Først når innvandringen går fra å være billig arbeidskraft som presser lønninger ned. Til faktisk å bli et problem som står i veien for maksimal profitt. Ja, først da får vi høre om kapitalistenes fedrelandskjærlighet. Vi er en stund unna der enda.. Å forvente ekte fedrelandskjærlighet fra noen som har blitt rike på andres ulykke. Ja, det er som å forvente å få pærer fra et epletre!
Så det er ganske ironisk. At begge motpolene i dagens politiske samfunn, fører til akkurat det samme flerkulturelle samfunnet. Et samfunn flertallet av det norske folk ikke vil ha. Et flerkulturelt samfunn der fedrelandskjærligheten har blitt byttet ut mot en manisk dans rundt gullkalven.

Myndighetenes løgner ovenfor egen befolkning

April 13, 2012 6 comments

I mange år har det vært gjentatte episoder der regjeringer har kommet med løgner ovenfor sin egen befolkning. Særlig i jakten på mer penger, makt og våpen. Listen er lang og det er mange land som kan nevnes.
Ett godt eksempel, som mange ikke er klar over, er Storbritannia’s eksperimentering med kjernefysisk våpen etter WW2 og Windscale brannen i 1957, den største kjernefysiske ulykken i Storbritannia. Mer om brannen og prosjektet her.

Windscale prosjektet ble forøvrig startet opp, av blandt annet krigshisseren W.Churchill like etter WW2, for å sørge for at Storbritannia også kunne ha kjernefysiske våpen. Windscale prosjektet var offisielt ett kjernekraftverk som skulle levere rimelig strøm til folket. Uoffisielt ble “kraftverket” brukt til å produsere materiale til Storbritannias kjernefysiske program, og i perioder brukte anlegget mer kraft enn det produserte. Anlegget er også kjent som Sellafield anlegget. Sellafield hadde i perioden mellom 1950 og 2000 hatt 21 alvorlige hendelser vedrørende radioaktivt utslipp.

Det som er ganske skremmende og ikke minst gjentagende når man ser på historien er at i hendelser som innvolverer mye penger og makt, gjør myndighetene det de kan for å beskytte seg selv og sine interesser.  Folket betyr ikke noe for de. Feks brannen i Windscale anlegget /utslipp fra Sellafield anlegget i Storbritannia,
Tsjernobyl ulykken i Sovjetunionen / Ukraina i 1986, Three Mile Island ulykken i USA i 1979 og ulykken i Fukushima Daiichi i 2011.
Listen er enormt mye lengre, men velger å trekke frem disse hendelsene da ulykker som innvolverer radioaktivt materiale er meget alvorlige , både på kort og lang sikt.

Heldigvis har ikke Norge har ikke hatt slike alvorlige katastrofer som nevnt ovenfor, dog har vi fått en viss følelse med de (feks ulykken i Tsjernobyl og utslipp fra Sellafield).

Likevel, er vi så naive at vi tror  våre “folkevalgte” ville gjort ting annerledes?

Desverre er nok mange så naive at de stoler fullt og fast på hva myndighetene sier. Det er det vi er opplærte til å tro og mene.

Ville de “folkevalgte” vært ærlige, selv om det kostet dem penger og makt?

Neppe, for når det kommer til grådighet er det ingen som kan konkurrere med de. Når det er snakk om penger og makt skyr de ingen midler.

I det siste har det jo blitt avdekket en del saker der man kan se at også våre “folkevalgte” lyver om ting, enten det er økonomiske eller andre graverende forhold. Og det som kommer frem i offentligheten er nok desverre bare toppen av isfjellet.

Hvilken konklusjonen kan man så trekke av dette?

Jo det er at man overhodet ikke kan stole på myndighetene. De ser på seg selv som “eliten” og de lyver gjerne ovenfor sin egen befolkning hvis de selv kan tjene på det (enten med mer makt eller økonomisk fordeler), selv om det koster uskyldige liv.

En viktig huskeregel: Når politikerne sier at det er trygt og at det ikke er noe å frykte (uansett hva det gjelder), 
da er det virkelig grunn til å bli skremt og “legge på sprang så fort man kan”.

God jul

December 22, 2011 1 comment

Vi i GIABO vil passe på å ønske våre lesere en riktig god jul og ett godt nytt år.

Samtidig vil vi minne dere om at året vi går inn i garantert vil være preget av uroligheter.

Både kraftige økonomiske og voldelige uroligheter, med massive demonstrasjoner og muligens mer krig kommer til å prege 2012.

Overvåkningen av befolkningen vil øke i omfang, vår “frihet” og “yttringsfrihet” blir mer innskrenket.

Mer enn noensinne vil det være viktig å bryte ut av dagens “politisk korrekte samfunn”, og begynner å “tenke selv”. Vi i GIABO skal gjøre hva vi kan for å bidra til dette.

Er DU en person som ønsker å bidra?

Føler du at tiden er inne for deg til å gjøre en forskjell?

Ta kontakt på mail: giabo@giabo.no

Categories: Artikler