Home > BREXIT >

  1. Nansen jr.
    July 6, 2016 at 12:27 PM

    Soros, …mannen som eier våre vestlige korrupte politikere og gjennom disse narsissistiske nikkedukker, samt sitt nett av humanitære “Open Society” NGOer og MSMer, dikterer våre “demokratiske” lands vei til avgrunnen:

    Endelig bRa vi har PST som verner om dette “demokratiet” og slår hardt ned på alle som er for ekte folkestyre og selvråderett. F. Nansen ville sittet inne for hatkriminalitet idag. Lol!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s