Home > Europa og EU, Federal Reserve, Norge > Fødselsattesten er bedrageri

Fødselsattesten er bedrageri

leonardo

Her er en video som viser hvordan fødselsattesten din har blitt/blir brukt for skape stråmannsidentiteten som har som mål å holde deg i ett økonomisk slaveri livet ut.

Videoen er på engelsk men med dansk tekst.

  1. No comments yet.
  1. July 21, 2015 at 1:07 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: