Home > Aktuelle nyheter, Norge > Go “bank run”

Go “bank run”

dept slavery

Vi har tidligere her på GIABO skrevet artikler om dagens moderne slaveri og hvordan vi er blitt fanget i pengenes makt (linker nederst). Elitens største våpen for å kontrollere nettopp deg som individ.
Det er ett brutalt system, som med stor suksess holder befolkningen (i nesten alle land) under beintøff kontroll. Tiden er overmoden for å endre på dette systemet. La mennesker få lov til å leve, la de få tilbake friheten. Ikke la penger og (over)forbruk styre livet.

visamc

Viktigheten av å ta tilbake kontrollen av våre liv er større enn noensinne. Er det riktig at “eliten”, de på toppen skal leve i sus og dus, men “vanlige borgere”, som faktisk holder landet i gang, skal tynes mest mulig? Det er ikke rettferdighet, det er som vi har sagt tidligere, “moderne slaveri”. Ett slaveri der du, en vanlig borger, har blitt en melkeku, pengemaskin og stemmekveg for de på toppen av pyramiden.

flytskjema
Tiden er inne til å endre på denne skjevheten. Nå må vi gå sammen, en gang for alle, for å stoppe dette urettferdige systemet. Dette kan gjøre på en høyst lovlig, men meget effektiv måte, og effekten av denne handlingen vil komme nesten umiddelbart.

gov
Har du penger på banken, ta de ut i kontanter. Så enkelt kan systemet stoppes. Det kalles “Bank run”. Jo flere som gjør det jo bedre. Bankene sitter nemlig ikke med nok kontanter til å dekke etterspørselen, det finnes ikke nok fysiske penger til å dekke alle innskudd i bankene.

Man kan se hva som hendte med Christiania Bank og Kredittkasse i sin tid. Der skjedde det samme, kundene tømte banken for kontanter i de siste dagene før konkursen var ett faktum. Jeg sto også i bankkø noen dager før banken kollapset, og fikk ut mine penger. De andre som valgte å vente fikk ikke ut det de hadde krav på der og da. Ja vi har Bankenes Sikringsfond (som dog kun dekker opp til ett visst beløp), men det vil også få seg en stor knekk hvis alle bankene blir utsatt for dette. Det eksisterer ikke nok fysiske penger i Norge uansett, så hvordan skal du da få dine penger når de ikke eksisterer?

Større signal kan man ikke sende til “eliten” på en lovlig måte om at nok er nok.

penger
Du er i din fulle rett til å forvalte DINE penger som du vil.De MÅ ikke være på en bankkonto som mange har blitt lært opp til å tro. Det er kun en kontrollmekanisme man har blitt lært opp til å akseptere. Staten får info om din konto enten du vil eller ei. Kortbruk logges, og du kan spores. Med bruk av kontanter unngår du alt dette, du unngår overvåking.

Mange tenker nok at hvorfor skal vi bry oss med en økonomisk kollaps, Norge er jo ett rikt land. Vel staten Norge er rik, de på toppen er rike, borgerne generellt er ikke rike. Oljefondet vil mer eller mindre forsvinne ved en kollaps.

Og hvordan skal du få handlet mat hvis du ikke har penger, hvordan skal du få kjøpt noe så banalt som toalettpapir uten penger? Nå har vi muligheten til å gjøre to ting, sikre oss selv så man har kapital hvis noe skulle skje, og ikke minst, markere oss og tvinge de som har holdt oss i ett økonomisk slaveri i til å ta oss på alvor.

free2

La oss i løpet av de neste månedene gå i banken, ta ut det vi har i kontanter og bruke kun kontanter når vi handler, begrens handling til det aller nødvendigste.

Effekten vil være klart merkbar hvis mange nok gjør dette.

Bankene går tilslutt tomme for kontanter og det blir mindre penger i omløp (fordi vi ikke pøser de inn i ett ekstremt forbruk slik “eliten” ønsker vi skal gjøre). Dette vil føre til at man har sendt ett kraftig signal som de på toppen ikke kan overse. En annen positiv effekt er også at lavere forbruk faktisk er meget miljøvennlig.

Husk også at når du har kontantene så har du handlefrihet hvis/når noe skjer.

For hvis økonomien hadde kollapset i dag, hvor mange sitter faktisk med nok kontanter til å klare seg over en periode?

knowledge

Fractional Reserve Banking-Enkelt forklart

Banker-Verdens største svindel

Er vi slaver?

Er våre bankkontoer trygge?

Penger

Penger=Gjeld=Slaveri

Verdens største Ponzi-svindel

Penger

Skremselpropaganda??

Penger

free

 1. Lysmannen
  June 11, 2014 at 12:57 PM

  Jeg tror nok at de som styrer det økonomiske systemet ( og dets løpegutter) sitter med mer kontroll enn at det raser hvis vi tar ut pengene vi har i bankene. De setter opp rentene ( skaper inflasjon) slik at løse penger faller i verdi. Og dermed også høyere rente på lånte penger etterhvert. Og vi løper etter.
  Jeg tror mer på diskusjon og opplysninger om hva penger er for et samfunn. Altså byttemidler, et verktøy som skal sendes rundt.
  Et verktøy slik at spesialister kan verdisette innsats og bytte mot andre spesialister ( oss alle). Det er jo denne spesialiseringen og effektiviseringen av hoder og henders innsats som skaper vår velstand. Penger i seg selv har jo ingen egenverdi og skaper av seg selv ingenting. Om vi kaster alt av penger, gull og sølv i havet, vil fortsatt den skapte velferden være på land til benyttelse.
  Og til byttemidler kan vi jo bruke hva som helst bare vi er enig om verdifastsettelse ( f.eks. tall i et plastkort/regnskap) og har tillit til hverandre og de som styrer nasjonens økonomiske system.
  Nå blir vi lurt til en tillit (“”) til et system ingen vanlige brukere egentlig skjønner mye av.
  Da kan vi også manipuleres til å løpe omkapp med Faan etter penger, istedet for å tro på verdien/gullet i oss selv. Se at ledige arbeidskrefter og samarbeid er et samfunns egentlige gull.
  Slutter vi å tro på dette systemet vi nå bruker, så faller hele dette systemet sammen.
  Menneskenes historie er den menneskelige overbevisningens historie.
  Så, jeg tror på en fortsatt opplysning og samtaler om hva penger er for et samfunn.

  At vi f.eks. , som nå, blir lært opp til at samfunnets “penger på bok” er nødvendig for at et samfunn skal kunne gi velferd til sine kommende generasjoner. Dette er det selvfølgelig riktig bare hvis vi ikke ser at hjemmemarkedet er en nasjons viktigste
  marked og egne arbeidskrefter er nasjonens viktigste aktiva.
  At vi tror at all produksjon må sendes verden rundt for å penge-sammenliknes med “barnearbeid i India og Kina” for å være “lønnsom”.

  Det er en langsom og lang vei, vi er lært opp til å forveksle fantasi og virkelighet i flere hundre år.
  Men det sekundet folk flest ser forvekslingen faller hele systemet og makten til de som nå styrer dette.

 2. Leifern
  September 11, 2014 at 4:47 PM

  Den pensjonerte bankmannen Terje Haukland hadde en god artikkel om de råtne bankene på trykk i Bergens Tidende, den 24. august 2014:

  “Utrolig nok er bare fire-fem prosent av alle transaksjoner i finansmarkedet betaling for reelle varer og tjenester, mens 95- 96 prosent gjelder oppdiktede verdier, viser en oversikt i det tyske magasinet Der Spiegel fra 22.08.11. Den nobelprisvinnende økonomen Manfred Max-Neef hevdet i 2012 at finansindustrien har en omsetning som er 50 ganger større enn realøkonomiens. Det vil si at 98 prosent er fiktiver og bare to prosent er reelle varer og tjenester. Finansindustrien produserer med andre ord kun tall.”

  http://www.bt.no/meninger/debatt/Finansindustrien-skaper-fattigdom-3181815.html

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: