All Wars Are Bankers’ Wars

webd_dees

Her er en meget interessant video som tar for seg historien om hvordan dagens økonomiske system har klart å slavbinde nesten en hel verden.

Hvordan noen få bakmenn, med zionister i spissen, har klart å kontrollere, manipulere, true og ikke minst gå til krig, for å knuse de nasjoner som har forsøkt (og lykkes) med sitt eget økonomiske system.

Videoen er på  engelsk og meget informativ.

Her kan du lese den skriftlige versjonen: All wars are bankers’ wars!

MayerAmschelRothschild

 1. Jeppe paa Bjerget
  May 15, 2014 at 6:11 PM

  Norge trenger et nytt pengesystem av André Rohde Garder
  Publisert 22 mai 2012 – 792 visninger Innlegg

  Vi har i Norge i dag – i det opplyste året 2012 – ikke et eget norsk pengesystem. Derimot har vi et privat pengesystem, drevet av private banker. Og om vi ikke eier dette pengesystemet så har vi ironisk nok likevel gleden av å stå ansvarlig for det.

  Slik det norske pengesystemet i dag fungerer er norske skattebetalere ansvarlige for bankers uansvarlighet. Og kanskje godtar mange dette fordi de tror vi “trenger banker”, eller fordi de tror det er Norges egne penger som må “reddes”. Men slik er ikke dette bygget opp. For det er private banker som må reddes hver gang, og pengene tilhører ikke oss eller Norge eller et norsk pengesystem. De tilhører helt og fullt bankene, de private bankene. For disse private bankene er ved lov gitt eiendomsretten til selve pengene våre, til de norske pengene som sirkulerer i det norske pengesystemet.

  Rent bortsett fra at det å eie en nasjons pengemengde må være den mest lukrative private geskjeft noen i dette landet kan ha, så er det mye underlig over hvordan vi som nasjon har stilt oss finansielt og pengemessig. For hvem i all verden var det som en gang i historiens løp mente – og fikk medhold i – av datidens norske politikere – at de norske pengene – påtrykt “Norges Bank” – heller burde eies av private interesser og at nordmennene så – både som stat og folk – med luen i hånden skulle låne sine egne penger tilbake igjen mot renter? Dette er et virkelig godt spørsmål.

  Heldigvis behøver ikke dette for staten Norge så fullstendig pinlige spørsmål besvares, og de ansvarlige er nok heller ikke lenger i live og kan nok derfor heller ikke stilles til ansvar. Dessuten er det ingen unnskyldning for å la systemet få fortsette. For dagens politikere er nøyaktig like ansvarlige og inkompetente når de bare lar dette få fortsette.

  Her om dagen gikk vår finansminister Sigbjørn Johnsen ut med en sterk advarsel til det norske folk. Hans budskap var i korthet at vi alle må slutte å låne. For vi hadde satt ny norsk rekord for norske husholdninger med en samlet gjeld på 2520 milliarder. Vel, det er typisk norsk å være god sies det, men denne rekorden er langt mer en enestående rekord i naivitet, enn det er en rekord som viser hvor flinke vi er på økonomi.

  For all denne gjelden eies av private. Og vi – det norske folk – har vært så inn i granskauen stupide at vi gjennom norsk lovverk har latt disse private interessene hele tiden få trykke opp nye friske norske penger i takt med og kun begrenset av vår egen evne og vilje til å låne. Så en kan på mange måter si at det å eie et lands pengesystem er en ren gratisbilettt til rikdom. For bankene har altså muligheten til å skape helt nye penger ut av intet, og deretter få oss – som faktisk bestemmer om det skal være slik eller ei – til å betale renter til bankene på det dette samme “intet”.

  Men det er altså våre norske lover og regler som gjør dette mulig. Vi har altså – om vi nå skulle havne i et gjeldsuføre slik finansminister Sigbjørn Johnsen frykter – med andre ord både bygget galgen selv, og vi har selv lagt hodet i renneløkken. Og for så å krone vårt enestående verk av naivitet utløser vi da også selvfølgelig fall-lemmen, ved at vi slutter å låne. Og deretter betaler vi også “gladelig” for vår egen begravelse når vi redder de stakkars private bankene, så det norske folk atter kan få fortsette sin evige selvskadende runddans.

  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1011/thread246707/

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: