Home > Anonymous, Europa og EU, Norge, USA > Anonymous – MayDay 2014: WORLDWIDE RESISTANCE

Anonymous – MayDay 2014: WORLDWIDE RESISTANCE

 

Anonymous_emblem.svg

TRANSCRIPT:

Citizens from around the world, we are Anonymous.

We hereby call forth this May 1st, a Global Day Of Resistance.

We call upon every person, in every nation, every state, city, county, and street, to Unite, and to rise up.

And to take back the public commons from the oppressors.

March the streets, occupy the public space; be free and reclaim your rights as human beings.

Become part of a world-wide Global Spring;

Many events are currently moving, and this May 1st is the perfect moment to make those movements go even farther.

In fact, the list of movements and events circling around the world are endless, and each corner the concerned citizen faces, needs much needed attention.

May 1st, is a declaration of priorities, and our priority, in current society, should not be to keep a broken system running.

On May 1st, let us shake the world and the very foundations of all power and authority.

Anonymous will use all the tools at our disposal to facilitate and encourage this, Global Day of Awakening.

The internet is a vital tool of open means of communications towards connecting the 99%.

Furthermore, physical actions need to take its rise. The mental awakening has passed.

Hence, we are tired of having activists, journalists, and concerned citizens around the world get hunted, jailed, and abused.

We are tired of watching our own fall.

We are tired of banks, corporations, and it’s figureheads, deciding the outcome of a country, when it should be the people who decide their countries history.

We stand alongside the occupy movement, we stand with them in this fight. This is a call of general strike; against the 1%

We ask the citizens of all nations to refrain from banks, to refrain from shopping, to boycott films, music, video games and others of category.

The 1% need to realize the essential, and that essential, is that without the 99%, without us; they are nothing.

We encourage the citizens of all nations to both organize and plan this week, and to execute their movements on May 1st.

This is a shout of may day

Spread this message. Distribute through social media. Post it to your blog. And mirror it on YouTube, Vimeo, and other video platforming sites.

1 week from today, we will show the world that unity is not dead.

Anonymous will stand with our freedom fighters from all over the world, and in unity, raise our fist to the sky and shout:

We Are Not Afraid!

We are Anonymous.

We are Legion.

We do not Forgive.

We do not Forget.

United as One, divided by zero.

Expect us.

—————————————————————————

Borgere fra hele verden, vi er Anonymous.

Vi vil herved gjøre denne 1. mai til en global motstandsdag.

Vi oppfordrer hver person, i enhver nasjon, hver stat, by, fylke, og gate ,om å samle dere, og reise dere.
Og ta tilbake det offentlige rom fra undertrykkerne.

Marsjer i gatene, okkuper det offentlige rom; vær fri og gjenvinn dine rettigheter som menneske.

Bli en del av den verdensomspennende Globale våren;

Mange hendelser er for tiden i bevegelse, og den 1. mai er det perfekte øyeblikket til å få disse hendelsene til å gå enda lenger.

Faktisk er listen over bevegelser og hendelser rundt om i verden uendelige, og hvert for hvert hjørne bekymrede borgere står overfor, trenges det sårt tiltrengt oppmerksomhet.

1. mai er en erklæring om prioriteringer, og vår egen prioritet, i dagens samfunn, og ikke for å holde et ødelagt system i drift.

På 1. mai, la oss ryste verden og selve grunnlaget for all makt og myndighet.

Anonymous vil bruke alle verktøyene til rådighet for å legge til rette for og oppmuntre til dette, en Global dag for oppvåkning.

Internett er et viktig verktøy for opprettholde  kommunikasjon mot oss, 99 %.
(Red anm: 99% = vi som ikke er “Eliten”)

Videre må nå fysiske tiltak til.
Den mentale oppvåkning er forbi.

Derfor er vi lei av å ha aktivister, journalister og bekymrede borgere rundt om i verden som blir jaget, fengslet og mishandlet.

Vi er lei av å se på vårt egen undergang.

Vi er lei av at banker, bedrifter, og deres frontmenn, bestemmer utfallet for et land, når det skal være folket som bestemmer sitt lands historie.

Vi står sammen med Occupy-bevegelsen, vi står med dem i denne kampen.
Dette er en oppfordring til generalstreik; mot de som utgjør 1%

(Red anm: 1% = “Eliten”)

Vi ber innbyggere i alle land til å avstå fra å bruke banker, avstå fra shopping, boikott filmer, musikkindustrien, dataspill og annet som hører inn under dette.

Det er viktig at de som er de 1 % forstår hva som er avgjørende, nemlig at uten oss, de 99 %, er de er ingenting.

Vi oppfordrer innbyggerne i alle nasjoner til både organisere og planlegge denne uken, og til å utføre sine handlinger (avstå fra shopping, boikott filmer, musikkindustrien, dataspill) den 1. mai.

Dette er et rop på denne mai dagen.

Spre denne meldingen.Distribuer den gjennom sosiale medier.Post det på bloggen din. Og speil den på YouTube, Vimeo, og andre videonettsteder.

En uke fra i dag, vil vi vise verden at samholdet ikke er dødt.

Anonymous vil stå med våre frihetskjempere fra hele verden, og samlet heve vår knyttneve mot himmelen og rope:

Vi er ikke redde!

Vi er Anonymous.

Vi er Legionen

Vi tilgir ikke.

Vi glemmer ikke.

Samlet som én, delt av ingen.

Forvent oss!

anonymous-banner-635

Advertisements
Categories: Anonymous, Europa og EU, Norge, USA
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: