Home > Europa og EU, Iran, Israel, Norge, Sør-Afrika, Storbritannia, USA > Israels hemlige kjernefysiske program

Israels hemlige kjernefysiske program

Israel's nuclear reactor at Dimona.

Israel har stjålet atom-hemmeligheter, drevet aktivt med spionasje og laget atombomber i skjul siden 1950-tallet. Og vestlige regjeringer, inkludert Storbritannia,USA og også Norge, har lukket øynene for dette.
Iran derimot, som ikke har bygget noen bomber (i hht USA’s og britisk etteretning), er satt under konstant internasjonal overvåkning av sitt atom prosjekt.

300px-Nuclear_reactor_in_dimona_(israel)
Dypt under ørkensanden i Israel er det bygget hemmelige kjernefysiske bomber, ved hjelp av teknologi og materialer som enten er levert av vennlige krefter eller stjålet av et hemmelig nettverk av agenter.

De har ett solid kjernefysisk arsenal, anslått til 80 stridshoder, med nok materialer til å produsere minst 110 til, og de er på linje med India og Pakistan. De har også hatt prøvesprengninger, med ett minimum av internasjonale protester.

Mordechai_Vanunu_2009
Til tross for det faktum at Israels atomprogram har vært en åpen hemmelighet siden en misfornøyd tekniker, Mordechai Vanunu, gikk ut offentlig i 1986, har Israel verken bekreftet eller avkreftet programmets eksistens.

Avraham Burg
Den tidligere ordførende leder i Knesset, Avraham Burg, brøt stillheten i slutten av 2013 og gikk ut med at Israel er i besittelse av både kjernefysiske og kjemiske våpen.

De vestlige regjeringer har hele veien spilt på lag med Israel med å unngå all omtale av saken. I 2009 spurte reporteren Helen Thomas Barack Obama om han visste om noen land i Midtøsten med atomvåpen. Obamas svar var at han ikke ønsket å spekulere i dette.

Det samme gjelder de brititske myndigheter. Der har svarene vært: “Israel har ikke erklært et atomvåpenprogram”, “vi har jevnlige diskusjoner med regjeringen i Israel på en rekke atomrelatertesaker”, “regjeringen i Israel er ikke i tvil om våre synspunkter” og “vi oppfordrer Israel til å bli en nasjon som skriver under ikkespredningsavtalen“.

dog-(R)dees
Men Israel sliter med å holde på hemligheten, flere og flere detaljer dukker stadig opp om hvordan de bygget sine atomvåpen av smuglede deler og stålet teknologi.

Listen over nasjoner som i hemmelighet har solgt Israel materialer og kompetanse til å bygge kjernefysiske stridshoder, eller som bare har lukket øynene for tyveri og spionasje, inkluderer dagens mest standhaftige aksjonister mot spredning : USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og til og med Norge.

Israelske agenter, blandt annet fra spionnettverket Lekem, siktet seg inn på å skaffe kjernefysisk materiale og ny teknologi, ved hjelp av illegal anskaffelse og industrispionasje.

stuxn2

På grunn av dette er Israels utstyr til produksjon av kjernefysisk materiale ganske likt det utstyret Iran er i besittelse av. Det gjorde også at Israel hadde muligheten til å teste ut viruset, eller dataormen om man vil, med kodenavn Stuxnet på sitt utstyr før de slapp det i Iran i 2010. Stuxnet ødela en femtedel  av Irans sentrifuger. Stuxnet førte til at sentrifugene spant ut av kontroll, mens det samtidig viste ett “opptak” av at alt fungerte normalt.

centr1

I 1968 organiserte Lekem forsvinningen av en hel lastebåt full av uranmalm i midten av Middelhavet, Plumbat operasjonen. Israel brukte frontselskaper til å kjøpe en forsendelse med Yellowcake (behandlet uranmalm) i Antwerpen. Den ble så skjult i fat merket med “plumbat” og lastet på en lastebåt som var leid av ett fiktivt liberisk selskap. Salget ble kamuflert som en transaksjon mellom Tyske og Italienske selskap. Da skipet, Scheersberg A, forankret i Rotterdam, ble hele det originale mannskapet avvist under påskudd av at fartøyet hadde blitt solgt og ett israelsk mannskap tok plassen i stede. Skipet seilte så inn i Middelhavet, med Israelsk marine som vakt, og der ble lasten overført til ett annet fartøy.

250px-Yellowcake

Frigitte amerikanske og britiske dokumenter avdekket ett tidligere ukjent israelsk kjøp av ca 100 tonn Yellowcake fra Argentina i 1963 eller 1964, uten de sikringstiltak som vanligvis brukes i kjernefysiske transaksjoner for å forhindre at materialet som brukes til produksjon av våpen.

Israel utførte også byttehandel med Sør-Afrika, slik at de kunne utvikle sin egen bombe i 1970 mot at Israel fikk 600 tonn Yellowcake.

Deuterium_oxide_Norsk

Israel kjernereaktor hadde også behov for tungtvann. For å få tak i det snudde Israel seg mot Norge og Storbritannia. Tungtvann, som er en annen betegnelse for deuteriumoksid, kan brukes til å omdanne uran til plutonium, som igjen kan brukes i atomvåpen.
Norge solgte tungtvann til flere land på 1950-tallet, og mesteparten gikk til Sverige, Frankrike og Storbritannia.

I 1959 klarte Israel å kjøpe 20 tonn tungtvann. Omstendighetene rundt dette er noe usikkert, enkelte kilder hevder dette tungtvannet ble solgt til Storbritannia av Norge, men Storbritannia hadde så mye til overs at de solgte det videre til Israel, andre hevder Norge hadde solgt tungtvannet til Storbritannia, men britene hadde ikke behov for alt. Derfor valgte Norge å kjøpe dette tilbake av britene – for så å selge det til Israel. Istedenfor å ta tungtvannet hjem til Norge, der man ville måttet ta en ny eksportbehandling, valgte man å la eksporten gå fra Storbritannia.
Det hevdes også at enkelte forskere i mange år har vært klar over at det norske tungtvannet ble solgt til overpris, mot at den hemmelige kjøpekontrakten aldri skulle røpes og mot at Norge aldri skulle kreve noen inspeksjon, slik avtalen gir rett til.
håkon lie
Arbeiderpartiet huset varme Israel-venner som blandt annet Håkon Lie, og partiet hadde nære forbindelser til Histadrut, det mektige israelske LO. Den jødisk arbeiderbevegelsen i USA sendte penger til norsk arbeiderbevegelse. Så det var en massiv støtte til Israel fra venstersiden i norsk politikk.
jens chr hauge
I Olav Njølstad sin bok om Jens Chr. Hauge blir det avslørt hvor langt Arbeiderpartiet gikk i sin støtte til Israel. Hauge, som ofte drev et “en-mannsshow”, ble i 1961 sendt som kontrollør til Dimona-reaktoren i Israel for å sikre at norsk tungtvann bare ble brukt til fredelige formål.

Hauge fikk se reaktoren og i sin rapport til UD skriver Israel-vennen Hauge at israelerne ikke brukte tungtvannet til militære formål.

Dette var en regelrett løgn fra Jens Chr. Hauge.

I dagboken hans går det frem at Hauge var i “atombyen Dimona” i den israelske ørkenen. Han fikk se atomreaktoren og var svært begeistret over det han så.

dimona npp

Israels atomprosjekt kunne aldri ha utviklet seg så mye som det gjorde uten den enorme innsatsen fra Frankrike. Landet som hadde den hardeste linjen rundt ikke spredning og Iran, var med på å legge grunnlaget for Israels atomvåpenprogram.

I Dimona strømmet det inn med franske ingeniører for å bygge Israels første atomreaktor og ett langt mer hemmlig reprosseringsanlegg, ett anlegg som er i stand til å skille plutonium fra brukt reaktorbrensel. Dette var den største bekreftelsen på at Israels atomprogram var rettet mot å produsere våpen.

dimona 2

På slutten av 50-tallet var det 2500 franske statsborgere bosatt i Dimona. Byen ble forvandlet fra en landsby til en storby, preget av fransk innflytelse, men med ett tykt slør av hemlighold.
Den amerikanske journalisten Seymour Hersh skrev i sin bok The Samson Option:  Det var forbudt for franske arbeidere ved Dimona å skrive direkte til slektninger og venner i Frankrike og andre steder, men de sendte i stede brevene til ett falskt postkontor i Latin-Amerika.

Israeli_nuclear_reactor_stamp_1960

Storbritannia ble hold utenfor, de blir fortalt at denne enorme byggeplassen et forskningsinstitutt og ett magnesium prosseseringsanlegg.
Amerikanerne ble også holdt utenfor av både Israel og Frankrike og de fløy U2 spionfly over i forsøk på å finne ut hva de holdt på med.

Israel innrømmet å ha en reaktor men insisterte på at den var for fredelig formål. De hevdet at det brukte brenselet ble sendt til Frankrike for reprosessering. Gjennom hele 60-tallet ble det kategorisk nektet for eksistensen av det underjordiske reprosesseringsanlegget i Dimona som produserte plutonium for bomber.

iaea

Israel nektet å godta besøk av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). I begynnelsen av 60-tallet krevde president Kennedy at de skulle akseptere amerikanske inspektører.
Amerikanske fysikere ble sendt til Dimona, men de var underlagt restriksjoner og bevisst rot fra Israels side. Besøkene ble aldri to ganger i året som var avtalen, det var i stedet gjentatte utsettelser.De amerikanske fysikerne fikk heller ikke lov til å ta med eget utstyr eller samle inn prøver. Floyd Culler, ekspert på plutonium utvinning og amerikansk inspektør bemerket i sine rapporter at det nylig ble pusset og malt vegger i en av bygningene. Det viste seg at før hevrt amerikansk besøk hadde israelerne bygget falske vegger rundt heisene som gikk ned seks nivåer til det underjordiske reprosesseringsanlegget.

radioactive

Ettersom flere og flere bevis på Israels våpenprogram har dukket opp, har USA’s rolle gått fra å være uvitende og lettlurt til motvillige medskyldig.  I 1968 informerte CIA direktør Richard Helms president Johnson om at Israel faktisk hadde klart å bygge atomvåpen og at flyvåpenet hadde gjennomført tokt for å øve på å bruke disse.

Timingen kunne ikke vært verre, ikkespredningsavtalen var nettopp satt opp og hvis nyheten om at ett land som angivelig ikke var i besittelse av atomvåpen hadde utviklet dette i hemlighet kom frem ville nok mange land nektet å signere denne, spesiellt arabiske stater.

President Johnson besluttet å ikke si noe om dette ogpå et møte mellom Richard Nixon og Golda Meir i 1969 ble det formalisert at den amerikanske presidenten ikke skulle presse Israel til å underskrive ikkespredningsavtalen og Israel skulle holde sitt atomprogram hemlig.

Men det amerikanske engasjementet gikk dypere enn bare stillhet. I senere tid har det blitt kjent at CIA’s visedirektør Carl Duckett i 1976 på ett møte informerte ett dusin tjenestemenn fra US Nuclear Regulatory  Commission at CIA mistenkte at noe av det kjernefysiske materialet i Israels bomber var stjålet fra ett prosessanlegg i Pennsylvania.

Ikke bare hadde en alarmerende mengde kjernefysisk materiale forsvunnet fra Nuclear Materials and Equipment Corporation (Numec), men de hadde også blitt besøkt av israelsk etteretning.
Etterforskningen av dette ble etterhvert skrinlagt og ingen ble stilt ansvarlig. Konsekvensene for de involverte og ikke minst USA hadde vært så alvorlige at ingen ønsket å finne ut av dette.

vela

Den 22. september 1979 oppdager en amerikansk satellitt, Vela 6911, ett dobbelt lysglimt som er typisk for en kjernefysisk våpentest utenfor kysten av Sør-Afrika.
Leonard Weiss, matematiker og ekspert på kjernefysisk spredning, var rådgiver for senatet i USA på den tiden var overbevist om at en atomprøvesprengning hadde funnet sted, i strid med Limited Test Ban Treaty (LTBT).

Det var først etter at både Carter og deretter Reagan administrasjonen blandt annet forsøkt å kneble ham om denne hendelsen  at det gikk opp for Weiss at det var Israel og ikke Sør-Afrika som hadde utført detonasjonen.

“Jeg ble fortalt at det ville skape en svært alvorlig utenrikspolitisk spørsmål for USA, hvis jeg sa at det var en test” sier Weiss.

Israelske kilder har fortalt at lysglimtene som Vela satellitten plukket opp faktisk var den tredje av en serie av kjernefysiske tester Israel gjennomførte i samarbeid med Sør-Afrika i Det Indiske Hav.

Den amerikanske politikken med stillhet fortsetter den dag i dag og selv om Israel ser ut til å fortsette å handle på det kjernefysiske svarte markedet er det i mindre volum enn tidligere.

Barack_Obama
På det politiske nivå i USA ønsker ingen å forholde seg til dette, av frykt for å åpne Pandoras eske. Dette har på mange måter blitt en byrde for USA, men ingen i Washington, helt opp til Obama, tør ikke røre ved dette temaet, av frykt for å ødelegge forholdet til Israel.

I den arabiske verden, er det en økende utålmodighet grunnet den skjeve kjernefysiske fordelingen i området.
Egypt spesielt har truet med å gå ut av ikkespredningsavtalen med mindre det blir en fremgang mot å skape en atomvåpenfri sone i Midtøsten. De vestlig maktene lovet å iscenesette en konferanse om dette i 2012, men dette ble avlyst på USA,s befaling for å redusere presset mot Israel.

Israel er som vi ser det, en bandittstat, en stat som er en trussel mot verdensfreden. Landet har gjentatte ganger brutt avtaler, menneskerettigheter og brutalt utvidet sitt territorium. Alt dette uten at det har fått konsekvenser eller etterspill.

nukeBandittstaten Israel

The truth about Israels secret nuclear arsenal

Myndighetenes løgner ovenfor egen befolkning

Sellafield-En tikkende “bombe”

Israels dommedagsplaner

israel-nuke

Advertisements
 1. February 18, 2014 at 4:49 AM
 2. February 18, 2014 at 4:58 AM

  Reblogged this on .

 3. February 24, 2014 at 9:12 PM

  Reblogged this on Hammersmedens blog.

 4. Tommy Rasmussen
  February 25, 2014 at 6:54 PM

  Det er måske kun ønsketænkning, men hvad nu hvis det med atombomber

  (ifølge denne for mig faktisk helt troværdige artikkel: “DER ATOMBOMBENSCHWINDEL”)
  http://terragermania.files.wordpress.com/2013/11/atombomben-gibt-es-nicht1.pdf
  http://terragermania.com/2013/12/02/ein-weiterer-hollywood-mythos-fallt-auch-den-nuklearen-holocaust-gibt-es-nicht/#comments

  siden 1945 bare er en stor kæmpe Hollywood-løgn og supersvindel (ligesom de forskellige månelandinger) for at manipulere os ved hjælp af angst? Hvis vi ikke adlyder Israels befalinger, kommer de med deres Samson-“atom”-program, hvor de efter egne udsagn (f.eks. van Crefeld i: “The Gun and the Olive Branch”) har indstillet målene for deres raketter med atom(?)-bomber til at være de fleste europæiske hovedstæder, og hvor de påstår, at før Israel vil kunne ødelægges – vil hele verden blive ødelagt.

  Det er jo muligt, at vi – eller især vores politikere – bare skal tro på det – ligesom det med troen på at computernuller eller papirsedler uden nogen form for konkret værdi-dækning skulle have en værdi i sig selv. Når det nu alligevel kun altid er den samme lille private mafiapengeelite som styrer hele verden – også Danmark, som vi oplevede i DONG-sagen – så er det med troen på atombomber sikkert det bedste middel til at styre verden, når folk tror på muligheden af et atom-Harmageddon, hvor hele menneskeden kan blive udryddet i en atomar holocaust, hvis de ikke går i krig imod det eller de “onde” lande, som ellers kunne finde på at udrydde os alle sammen.

  MEN – i en atomar holocaust overlever pengeeliten heller ikke, for vi kan vi desværre alligevel stadigvæk 100% stole på radioaktivitet.

  Med frie neutroner kan man i et atomkraftværk spalte andrer atomer og udnytte varmen herfra, når farten af de frie neutroner f.eks. ved hjælp af vandkøling reguleres og bliver langsommere. Hvis kølevandet MANGLER, smelter det radioaktive lort simpelthen og bliver så varmt, at det kan smelte sig ned til grundvandet og forgifte alt som nu i Japan, men det eksploderer IKKE!!!

  Derfor skal vi så tro på, at man af normal uran (U234) med centrifuger kan udskille et endnu mere radioaktivt stof: U235, som skulle kunne eksplodere, hvis det kommer over en vis kritisk masse som ifølge min fysiklærer 1967 skulle være 25 kg. Jeg har siden da læst om FORSKELLIGE kritiske masser – sågar en paa 45 kg! Så det med en kritiske masse hvor U235 skulle eksplodere, kan lige så godt være en meget god videnskabelig søforklaring og løgn paa samme måde som det med CO2 og klimaet, som imidlertid desværre har en meget troværdig årsag:

  26.07.2013 – Agenda 21 – Der skal komme en ny digital CO2- valuta, som skal tildeles den enkelte og kun være gyldig i en bestemt tid. Det er faktisk allerede vedtaget af næsten alle lande.
  http://euro-med.dk/?p=30420

  og tænk også på alle de andre godt betalte “videnskabelige” løgne som f.eks. det med årsagen til AIDS og i det hele taget årsagerne til alle sygdomme.

  Ca. 1967 fortalte vores fysiklærer i skolen også om brintbomber – såkaldte fusionsbomber, som skulle være så farlige, at “normale” atombomber kun skulle medvirke til at gøre brinten varm nok til fusion. Og så kom der sågar informationer om Kobaldbomber – selvfølgelig også med atombomber inden i – hvor bare én eneste af disse bomber ville kunne gøre hele jorden så radioaktiv, at alt liv ville blive udslettet – vand til møllen for alle dem, som dengang gik fra dør til dør og fortalte om Harmageddon, som skulle komme 1975.

  Ethvert land kan altså erklære sig til at være atommagt, hvis pengeeliten befaler, og når det er en del af deres strategi, som altid kører efter det samme skema: these – antithese – synthese. F.eks. hvis det drejer sig om politik er socialister: these og kapitalister: antithese, men den reale politik er altid kun den samme synthese heraf, fordi pengesystemet forbliver privat under begger theser.

  Deres (= Rotschild, Rockefeller, Soros & Co.) planer går ud på at afmagte de militære stormagter USA, Rusland og Kina, for at FN (som styres af “højfinanzen”) herefter kan være den eneste militærmagt tilbage på jorden. Først skal der være borgerkrig i USA, som udløses af det kommende finanzcrash kort tid efter angrebet på Syrien og/eller Iran, og USA bliver så efterhånden nød til at trække deres militær hjem fra deres baser overalt i verden. Herefter invaderer Rusland Mellemøsten og Europa for at besejre de sidste Nato-lande. Kina skal derefter komme Europa til “hjælp”, og det skal så ende med at Ruslands og Kinas militær ødelægger sig selv gensidigt i Europa, efter at Kina også har invaderet USA, hvor de også “neutraliserer” sig selv. Man har planlagt at ca. 500 millioner skal overleve, men 3. verdenkrig skal først starte ca. 2016 – 2017:

  12.08.2005 – REUTERS – Terrorisme: Al- Qaidas Agenda 2020 – … mellem 2010 og 2013 drejer det sig om at opnå omstyrtelsen af ​​de forhadte arabiske regeringer. Samtidig hermed skal den amerikanske økonomi tages i sigtemål med CYPERTERRORISMUS. Imellem 2013 og 2016 skal det lykkes at udråbe en islamisk stat – et KALIFAT(!!!). Den sjette fase som begynder 2016, er udset til den “totale konfrontation”, og krigen skal ikke vare længere end to år.
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/terrorismus-al-qaidas-agenda-2020-a-369328.html

  “Den sjette fase som begynder 2016, er udset til den “totale konfrontation” ” – DEN SAMME PLAN HAR ZIONISTERNE:

  Da 50- Årsdagen for Balfour-erklæringen kom for at markere halvlegen af den messianske “nedtælling”, da holdt i maj 1967 (under den mystiske Merkaz Harav Chasside) Rabbi Zvi J.H. Kook (som søn af den første overrabbiner af det britiske mandat) en krigsliderlig tale, hvori han understregede, at jøderne skulle erobre de “hellige” byer Hebron og Nablus. Fire uger senere besatte israelske styrker i den af Tel Aviv provokerede “Seksdageskrig” Golanhøjderne, Gazastriben, Vestbredden, Sinai-halvøen og den arabiske østlige del af Jerusalem, herunder den gamle bydel.

  (“halvlegen af den messianske “nedtælling”… (=) maj 1967…” Det betyder altsaa at Messias Ben David skal komme maj 2017?)

  1949 – Ben Gurion: “Jerusalem er ikke kun hovedstaden for Israel og verdens jøder, den vil også efter profeternes ord blive den åndelige hovedstad i hele verden.”
  http://de.scribd.com/doc/31437844/Eggert-Wolfgang-Israels-Geheimvatikan-als-Vollstrecker-biblischer-Prophetie-Im-Namen-Gottes-3

  • February 26, 2014 at 12:20 AM

   Hei og takk for en spennende kommentar til artikkelen. For å utdype så har vi skrevet denne artikkelen med de “fakta og sannheter” som pr i dag finnes. Videre ønsket vi å utdype at Israel som vi ser det er en bandittstat og en enorm trussel for verdensfreden. Vi ønsket også å få Norges rolle i dette frem i lyset igjen, da dette, etter vår mening, er viktig informasjon. At også myndighetene her i Norge lyver både ovenfor hverandre og ikke minst til sitt eget folk.

   Når det gjelder atomvåpen og at dette kan være ren propaganda og svindel (penger, frykt osv) for å manipulere verdensbefolkningen er ikke umulig, vi blir daglig brutalt manipulert av “eliten” til å tro på det ene eller andre. Så her er det i såfall antallet som kan diskuteres. Dog må det sies at det har vært betydelig med prøvesprengninger (foretatt av flere nasjoner) av atomvåpen, noe som i hvertfall kan bekrefte at de eksisterer.

   Men som du skriver, frykten for en atomkrig er nok større enn faren for at det faktisk skjer, nettopp fordi man ikke kan beskytte seg mot dette, uansett hvor mye penger man har. Ei heller hjelper det å sitte i sin underjordiske bunker med pengene til man dør. For ut kan man ikke gå på mange år, ei heller vil det være så mye igjen. En atomkrig har ingen vinnere.

   At “eliten”, NWO om man vil, har sin egen agenda er det vel liten tvil om, de tenker kun penger, makt og rikdom, med befolkningen som slaver. Det store spørsmålet er om de faktisk klarer å gjennomføre den planen de har. En økonomisk kollaps vil måtte komme, vi har passert point of no return for lenge siden, men om det vil føre til en borgerkrig i USA er noe usikkert. Det også en mulighet for at det kan slå tilbake på “eliten”, at faktisk folket samler seg for å for å fjerne finansterroristene en gang for alle.

   Allerede i dag er det informasjon om “opprør” i mange land mot dagens økonomiske system/korrupsjon/missbruk av makt/løgner mot egen befolkning osv. Dog finnes ikke de nyhetene i mainstream media (for de er jo allerede kontrollert av “eliten”), men det lekker ut på internet. Dette “opprøret” begynner å bli som en snøball av informasjon, der mer og mer sannhet kommer frem og den ruller stadig fortere og blir større. Og den kan neppe stoppes.

   • Tommy Rasmussen
    February 26, 2014 at 11:49 AM

    GIABO: “For å utdype så har vi skrevet denne artikkelen med de “fakta og sannheter” som pr i dag finnes”

    Også hei og takk herfra. Se også her:

    http://hammersmeden.wordpress.com/2014/02/24/israels-hemlige-kjernefysiske-program/#comment-2649

    Hammersmeden: “Tja; men hvis atombomber slet ikke findes, hvad var det så der ramte Hiroshima og Nagasaki i 1945?

    Det samme som ramte Dresden under atombombe-generalprøven 1945: konventionel B29 Napalm-massebombardering, hvor over en halv million flygtninger og civilister døde under under en rigtig holocaust, og helt uden små gaskamre til aflusning af madresser og tøj for at holde lus og tyfusbakterier i ave. Japan var besat af USA ind til 1953. Atombomberne blev produceret med zensur og løgnepropaganda. Hvad de få overlevende japanere virkelig oplevede 1945 blev ignoreret, og folk fik (og får stadigvæk) igennem medierne besked om, hvad man skulle/skal tro på.

    Hammersmeden: “… 3. verdenskrig … hvor folk for alvor vågner op af den slummer, som de befinder sig i nu?”

    “Vågn Op” og “Vagttårnet” skriver du måske uden at vide det, for også JV blev grundlagt af en frimurer.

    Hvor var det dog en dejlig tid dengang omkring 1967, hvor alt var muligt: Beatles, Rolling Stones og man kunne sågar flyve til månen! Desværre var der også dengang skår i livsglæden. F.eks. da Rusland eksporterede raketter, soldater og muligvis sågar atombomber til Kuba, og det fik os til at tro på muligheden af verdens atomare undergang. Men Harmageddon kom ikke 1975, som nogen forkyndte om fra dør til dør. Lad os derfor håbe paa, at historien bare gentager sig, nu hvor USA og Nato har stationeret raketter omkring Ruslands grænser næsten overalt, og hvor “finanz-eliten” garanteret også nu vil eksportere raketter til Ukraine imod Iran, som åbenbart er blevet deres kodeord for Rusland. Harmageddon skal jo også først starte nu ca. 2016 – 2017, men hvis Harmageddon kun er noget, som vi skal tro på, så lad os starte med ikke at tro på atombomber.

    02.12.2013 – USA´s hemmelige atomkode, som kunne udløse affyringen af de interkontinentale atomraketter, var 15 år mellem 1962 og 1977 sågar noteret i en checkliste og var med 8 nuller uhyggelig enkel: “00000000”
    http://www.shortnews.de/id/1064124/geheimer-atomcode-der-usa-war-00000000?fb_ref=recommend

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: