Home > David Duke > David Duke: Israel: The Promised Land for Organized Crime

David Duke: Israel: The Promised Land for Organized Crime

daviddukelogo2

Video i 3 deler av David Duke.

Videoene tar for seg kriminalitet styrt av jøder og kontrollen de har over blandt annet media, politikere og ikke minst økonomi.

Categories: David Duke
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: