Home > Aktuelle nyheter, Europa og EU, Federal Reserve, Norge, Politisk idioti, USA > Vi lever i en økonomisk illusjon

Vi lever i en økonomisk illusjon

Sheeple-14-(R)

Det er på tide å innrømme at vi lever med en falsk økonomi.
En massiv illusjon og hjernevask (på globalt og nasjonalt plan) brukes for å få oss til å tro at økonomien er reell, men det hele er en gedigen illusjon og svindel.
På den ene siden hører man om hvor positivt økonomien utvikler seg, og på den andre siden høres svake men desperate advarsler og likevel har man tilnærmet ubegrenset med redningspakker.

printing_dees
Befolkningen ( globalt og nasjonalt) ønsker flere arbeidsplasser og politikere lover dette, men makter ikke skape noe som helst.
Mennesker som står i kø utenfor butikker når det er spesielle tilbud (for å kjøpe unødvendig luksus), en julehandel som blir mer og mer ekstrem, flottere reiser, bedre og finere bil enn naboen, pusse opp hvert 2.år for å ta noen eksempler, er ting som blir brukt for å illustrere at økonomien er blomstrende, baksiden av dette, som man sjelden hører om, er at mye, om ikke det meste av dette er kjøpt på kreditt.

“Elitens” propagandamaskineri, media, gjør hva de kan for å distrahere befolkningen fra å se sannheten. Statusjaget skal opprettholdes til enhver pris og det er ett enormt fokus på at man skal være rik og vellykket.

obey_dees

Mens “eliten” og deres medsammensvorne fremstiller økonomien som komplisert, sørger man staidig for at de som forteller den virkelige sannheten om systemet blir sett på som paranoide konspirasjonteoretikere.

Heldigvis ser flere og flere tegnene på at dette er en gedigen svindel og dette skaper naturlig nok både sinne, frustrasjon og forvirring hos befolkningen, både her hjemme og i andre land.

Freedom-of-Speech-freedom-of-speech-19188413-510-352

Her skal vi ta for oss noen av tegnene og kanskje dette kan bidra litt til å rydde litt opp i den frustrasjonen og forvirringen, slik at man forhåpentligvis ser ting litt klarere:

1.) Falske jobber:
De “offisielle” arbeidsledighetstallene er ikke reelle (personer på tiltak, utplasseringer, kurs, AAP, hjemmeværende osv er ikke arbeidsledige pr definisjon), og i tilegg er mange jobber er også “falske”.
Spør deg selv hvor mange yrker som faktisk produserer noe av verdi? Enormt mange arbeidsplasser kunne forsvunnet over natten uten at det hadde påvirket vår grunnleggende overlevelse eller lykke, vi ville mest sannsynlig aldri merket at de var borte, og hadde vi merket det hadde det vært for at våre liv ble både bedre og enklere (mindre byråkrati, raskere behandlig osv). Selvfølgelig behøver man penger i vårt samfunn for å overleve, og jobb er lik penger, men et betyr ikke at en jobb har noen faktisk nytte for samfunnet.
Mer om dette i punkt 2.

hydra-(R)dees

2.) Problemer skaper arbeidsplasser, ikke løsninger:
Vi kan ikke løse problemer, fordi det faktisk ville ødelegge for enormt mange falske jobber. Vi kan ikke redusere ett enormt offentlig byråkrati og bruk av konsulenter eller effektivisere feks helsevesen, fordi det er mange av disse ikke kan annet enn å flytte papirer.
Vi kan ikke forenkle skatt og avgiftsveldet, fordi enormt mange regnskapsførere, skatteadvokater og konsulenter ville blitt arbeidsledige.
Vi kan ikke begrense børsens casinovirksomhet fordi utrolig mange der ville vært uten jobb.
Listen er lang over “falske” jobber.
Så med andre ord, vi trenger problemene for å opprettholde en falsk sysselsetting.

dd395-text-site

3.) Penger har ingen egentlig verdi:
Penger er den største illusjonen av alt. Våre penger eksisterer egentlig kun som ett tall i en datamaskin. Som vi har skrevet om tidligere vil det ikke finnes nok penger til alle, så om alle skulle finne på å ta ut sine innskudd samtidig går bankene konkurs, da det ikke eksisterer nok fysiske penger. Dagens pengesystem er penger som er skapt av intet ( du setter in kr 1000 – Banken låner ut kr 10 000). Penger er ett stykke papir (eller en mynt) med ett tall trykket på seg. Den har bare verdi fordi en lov sier at det har verdi, og denne verdien svinger, alt dette er kontrollert av en “elite” som kun fokuserer på fortjeste, og som har ett monopol på dette.
Det er faktiske verdien på sedler er lik null, siden det er bare et stykke papir med pent blekk, mynt på den andre siden har metallets verdi.
Det eneste som faktisk har en reell verdi for mennesker er ferdigheter (arbeid), verktøy og materialer, mat og vann, og energi.

dollardees

4.) FED kjøper nå 90% av USA’s gjeld:
Den amerikanske regjeringen utsteder obligasjoner for å dekke sine utgifter og Federal Reserve gir de lån på disse. Disse obligasjonene er så solgt på det åpne markedet gjennom auksjoner for investorer som tror på muligheten av USA til å gjøre godt på disse obligasjonene. Tilsynelatende har USA ingen flere investorer fordi FED kjøper 90% av nye statsobligasjoner. Dette kalles tjene penger på gjeld, eller rettere sagt, å tjene penger på  penger. Det er også slik en Ponzi svindel fungerer.  Enkelt sagt, hele vårt pengesystem er ett digert korthus, ett korthus som kan falle sammen når som helst. Og faller dette sammen i feks USA, får det enorme ringvirkninger, også her i Norge.

burndol_dees

5.) Hva er verdien av noe?
Prosessen for å fastslå verdien av en eiendel i markedet har blitt så innfløkt at fastsettelse av ekte verdien av noe har blitt nesten umulig. Man har regjeringen som subsidierer enkelte ting, man har skatter, avgifter, lover og regler, forsikringer og manipulering av verdien på penger og ikke minst renter. På toppen av dette har man børsen og dens casinospillere som gambler på råvarer. Dette skjer over hele verden.
Er virkelig verdi basert på arbedskraft og materialer? Nei, alt er styrt av tilbud og etterspørsel. Med andre ord, verdien på en eiendel kan styres den veien “eliten” vil, slik at de kan tjene på dette.

oro-dolar_t2dees

6.) Svikt og feiling blir belønnet:
Du vet vi lever i en falsk økonomi når feilene blir belønnet og suksess blir straffet.
Borgere overalt i verden blir fortalt at de må stramme beltet, jobbe hardere, få dårligere pensjon osv slik at vi kan ha feks redningspakker for den mislykkede regjeringen, bankene, forsikringsselskaper og andre instutisjoner. For ikke å snakke om ledere som får enorme gyllene fallskjermer, politikere som ikke blir ansvarliggjort for sine handlinger, men i stedet bare blir flyttet til en annen ministerpost ( i verste fall ) osv. Med andre ord, de setter seg høyere enn en vanlig borger, de er “hevet over loven”, og deres handlinger får ingen konsekvenser og de straffes ikke slik en vanlig borger ville blitt.
Og når vi vanlige borgere arbeider hardere og oppnår en viss suksess, skattlegges det tungt av “eliten” for å nettopp holde liv i disse falske jobbene og svindel instutisjonene.
Likevel er “elitens” uendelige skapelse av penger, beskattning og avgiftsdumping på befolkningen milevis fra å løse årsaken til problemet.
Realiteten er faktisk den at bankenes og “elitens” løsninger er problemet, og de bruker dette til å berike seg og sine på bekostning av befolkningen. “Eliten” og globale bankfolk spiller ett høyt spill og lever “herrens glade dager” med skattebetalernes penger – og pengene til fremtidige generasjoner – og de spiller de bort på hva man kan kalle ett enormt globalt Casino Royale. Ett spill som er dømt til å mislykkes, slik at de kan ta folks eiendeler. “Eliten har gått all-in, men pengene deres er falske, og våre eiendeler er i fare.

usa_dees

7.) Folk kjøper ting de ikke trenger, med penger de ikke har:
I dag har vi for eksempel politikerenes enorme pengebruk på byråkrati, innvandring og kostnadene dette bringer med seg, “casinospill” med oljefondet som innsats,”lån” til IMF og andre nasjoner (der vi mest sannsynlig kan anse disse pengene som tapt) og en enorm giverglede uten stopp til andre nasjoner. Norge er i en særstilling i og med at “eliten”/staten har disse “pengene”, men denne enorme pengebruken, sløsingen, forplanter seg nedover og man kan se dette hos mønsteret hos mange forbrukere i dag. Gjeld og forbruk i befolkningen øker. Til tross for inflasjon, økende arbeidsledighet, og ett fortsatt tøft eiendomsmarked i USA og Europa, og vi ser at dette begynner å gjøre seg gjeldende her i landet også, så handler befolkningen mer på kreditt. Og det oppfordres daglig til ett økende forbruk gjennom “elitens” største propagandaapparat: massemedia.

tentacles_dees

8.) Det er vansklig for etablerere/Gründere : 
Det blir vanskligere og vanskligere å starte opp en bedrift for seg selv som man over tid kan leve av. Man har skatte og avgiftspolitikken som ofte dreper en bedrift fort. Og når man da i tilegg skal måtte konkurrere med store bedrifter, som presser priser enormt langt ned, begynner ting å bli vanskelig. Man ser i dag en økning i konkurser i Norge. Antall konkurser og tvangsavviklinger steg med 13,3 prosent i juli. Hittil i år er økningen 19,0 prosent. (tall fra Brønnøysundregistrene)
Sannsynligheten for at mange av disse konkursene inneholder feks eiendom er stor (feks enkeltpersonsforetak). Disse eiendomene ender selvføgelig opp hos bankene. Og mange av disse som satset på å skape noe ender desverre opp med ett liv som gjeldsslave til de dør (enten det er skatter, avgifter, moms eller kreditt) som takk for innsatsen.

foreclosure_dess

9.) Konstruert slaveri:
Tror du slaveri var dødt? Tro om igjen. Økonomiske hitmen (långivere) verden over har lykkes med å få personer, bransjer, byer, ja nasjoner som slaver. Så godt som hver eneste person på denne planeten er en slave for “eliten”. Og denne slaverivirksomheten finansieres med penger de ikke har (eller har hatt), penger de har skapt ut av løse luften. Selv om en person ikke har noen banklån eller kredittkort, må de fortsatt betale til “eliten”, men da gjennom inflasjon, skatter og avgifter.

debt_dees

Vårt personnummer viser forøvrig at vi er registrerte som slaver av staten, ett nummer de også bruker for å tvinge alle vanlige borgere til å betale 40-50 % av hva man tjener. Er det riktig at noen med loven i hånd skal ta fra deg nesten halvparten av hva du jobber og sliter for? Er det riktig at bedrifter på toppen av dette skal betale en ekstra skatt for å ha deg i jobb (arbeidsgiveravgiften)?

Man må jo spørre seg om man får igjen disse pengene (altså i form av tjenster som staten sier de yter)? Ville det vært mer lønnsomt for mange å faktisk betale for disse tjenestene selv? Svaret her vil nok for de fleste være ett klart ja. Spør deg så også hvordan de på toppen, altså “eliten” kan slippe å betale skatt (Thorbjørn Jagland Link 1, 2, 3) og likevel slippe helsekøer og ha fri tilgang på helseomsorg her i landet (Eks. Gro Harlem Brundtland Link 1, 2, 3, 4)

The story of your enslavement

bild2_dees

Som mennesker er vi nødt til å forsøke å søke informasjon om dette, komme ut av illusjonen, en illusjon som kan kalles tidenes største svindel og slaveri og som er skapt for å holde oss i ett jerngrep fra vi blir født til vi dør.
Systemet har begynt å bryte sammen, det har vi sett i flere land. Og man kan jo si at det er en del positive tegn med tanke på at det blir flere og flere protester verden over, alternative valutaer som ligger utenfor “elitens” kontroll ( byttehandel, bitcoin osv), og kreative løsninger mennesker i mellom. Dette tyder på at fler og fler våkner opp og innser at den drømmen om rikdom og penger som “eliten” har forespeilet og står bak, faktisk fører menneskeheten til å søke i helt feil retning, en retning der man har fått en ny meningsløs gud, nemlig penger.

bankam_dees

ModernMoneyMechanics(PDF)

Verdens største Ponzi-svindel

 Fractional Reserve Banking enkelt forklart

Banker – Verdens største svindel

The secret of Oz

Hva og hvem er bak FED

Hvem og hva er FED

crash_dees

  1. April 25, 2018 at 11:52 PM

    Reblogged this on WAKE UP & GET ACTIVE!.

  1. October 11, 2013 at 7:03 PM
  2. July 21, 2015 at 1:08 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: