Home > Nyheter > The fable of the ducks and the hens

The fable of the ducks and the hens

tdah

Vi har fått denne “tegneserien” tilsendt fra en leser og vi synes budskapet er så viktig at vi mener den bør publiseres. Den er på engelsk og i PDF format.

Her kan du laste den ned: The fable of the ducks and the hens

tdah end

Categories: Nyheter
  1. Yme
    June 27, 2013 at 12:29 AM

    Eller for de som er litt late;0)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: