Home > Federal Reserve, Norge, Nyheter > Er vi slaver?

Er vi slaver?

dept slavery
Ordene slave og slaveri høres brutalt ut, og det har det også vært igjennom historien.

Definisjon på slaveri:
Slaveri eller trelldom er når et menneske innehar juridisk eiendomsrett til et annet menneske. Dette gjelder også retten til å styre over en annens arbeidskraft og til å selge den andre personen videre.

Så da spør vi: har mennesker i dag frihet? Hvilke midler blir brukt for å kontrollere oss?
Vi skal prøve å gå litt i dybden på dette her, uten å gjøre det alt for komplisert, og vi ønsker gjerne en debatt rundt dette.

I dag er staten Norge drevet som ett eneste stort firma, ett firma med ett eneste mål for øyet, å tjene mest mulig penger.Bedrifter i Norge må jo ha organisasjonsnummer og dette gjelder “bedriften Norge” også. Hver eneste del av dette maskineriet har nemlig ett organisasjonsnr. Til og med statsministerens kontor har ett eget organisasjonsnr.

Her er en liste på noen av de (fra Brønnøysundregisteret):

Organisasjonsnummer: 972 417 777
Navn/foretaksnavn:STATSMINISTERENS KONTOR
Organisasjonsform:Staten

Underenhet:
Organisasjonsnummer: 974 625 628
Navn:STATSMINISTERENS KONTOR

Organisasjonsnummer: 980977269
STATENS DIREKTE ØKONOMISKE ENGASJEMENT
SDØE 4007 STAVANGER

Organisasjonsnummer: 993876968
STATENS FINANSFOND 0151 OSLO

Organisasjonsnummer: 971648198
STATENS INNKREVINGSSENTRAL 8624 MO I RANA

Organisasjonsnummer: 974761122
STATENS LEGEMIDDELVERK 0950 OSLO

Organisasjonsnummer: 960885406
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING 0581 OSLO

Organisasjonsnummer: 974760967
STATENS PENSJONSKASSE 0373 OSLO

Organisasjonsnummer: 982583462
STATENS PENSJONSKASSE
FORVALTNINGSBEDRIFT 0373 OSLO

Organisasjonsnummer: 885655572
STATENS PETROLEUMSFOND 0151 OSLO

Organisasjonsnummer: 985655588
STATENS PETROLEUMSFORSIKRINGSFOND 0151 OSLO

Organisasjonsnummer: 986186999
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING 0166 OSLO

Organisasjonsnummer: 971032081
STATENS VEGVESEN 0667 OSLO

Organisasjonsnummer: 937 884 117
Navn/foretaksnavn: NORGES BANK

Organisasjonsform: Staten

974652250 NAV AKERSHUS
974652277 NAV AUST-AGDER
974237059 NAV BUSKERUD
995277328 NAV FELLESTJENESTER
974762021 NAV FINNMARK
999263550 NAV FORVALTNING
991012133 NAV FYLKESLEDD
874652202 NAV HEDMARK
891046642 NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING
974652358 NAV HORDALAND
971524553 NAV INTERNASJONALT
991078045 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHET
996496627 NAV KOMMUNE
991013628 NAV KONTAKTSENTER
991076573 NAV KONTROLL
974242931 NAV MØRE OG ROMSDAL
975605779 NAV NORDLAND
974239965 NAV NORD-TRØNDELAG
974652218 NAV OPPLAND
974652269 NAV OSLO
993110469 NAV PENSJON
995277670 NAV REGNSKAP OG UTBETALING
974652285 NAV ROGALAND
974232952 NAV SOGN OG FJORDANE
991012206 NAV SPESIALENHETER
974652234 NAV SØR-TRØNDELAG
974241730 NAV TELEMARK
974652293 NAV TROMS
974240270 NAV VEST-AGDER
974761750 NAV VESTFOLD
974789310 NAV ØSTFOLD

Videre er alle kommuner og fylkeskommuner også
registrert med organisasjonsnummer.

Eksempel: Organisasjonsnummer: 958 935 420
Navn/foretaksnavn: OSLO KOMMUNE
Organisasjonsform: Kommune

knowledge
Tror du fortsatt ikke stat og regjering drives som en bedrift?
Stat og regjering tenker kun profitt og drives etter en selskapsmodell der profitt,vekst og lønnsomhet er det som gjelder. Hvis stat og regjering hadde vært til for folket (slik de er ment til å være) hvorfor har de da organisasjonsnummer?

Staten behøver ikke dette for å fungere. Har de lagt opp ett system som beskytter seg selv, eliten, mens de kan bruke alle ledd i sin egen selskapsmodell til å flå sin egen befolkning?
Stat og regjering skal jo være der for å tjene sin befolkning, ikke slik det er i dag, der folket er blitt slaver for statens system og grådighet.

De som styrer i dag er motivert av penger og makt. Ikke av å være til det beste for egen befolkning. Løgner serveres på løpende bånd når det nærmer seg valg. For så å bli totalt glemt eller ignorert når makten skal fordeles.

Demokrati sier du?

Det er ikke demokrati når de man stemmer på bryter sine egne løfter for at de selv skal få mer makt.
Det er ikke demokrati når de man stemmer på lyver.
Det er ikke demokrati når de man stemmer på inngår sammarbeid med andre partier som har ett partiprogram som strider mot velgers overbevisning.

thomas jefferson

Sitat Thomas Jefferson: When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty.

Henry_ford_1919

Sitat Henry Ford: It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.

De som har pr i dag mest kontroll over verdensøkonomien er blandt annet FED, eller de som styrer FED for å være mer konkret. FED er verdens største privateide bank og bakemennene her er også motivert av makt og penger. Deres agenda er er på sikt full kontroll og verdensdominans. De er ikke mange, men de er mektige og ufattelig rike, og bankenes tentakler går dypt, veldig dypt, inn i alle lag av samfunnet, nesten over hele verden. Også her i Norge.

thomas jefferson

Sitat Thomas Jefferson: I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.

Bankene, i sammarbeid med stater og regjeringer sitter med så godt som all makt i dagens samfunn. Nesten alle sentralbanker i verden, de store nasjonelle bankene, media (viktig for å kontrollere hva DU får av nyheter), energiselskaper, helseindustri og utdanning for å nevne noe, er kontrollert.

“Give me control of a Nation’s money supply, and I care not who makes its laws.”

Mayer Amschel Rothschild, grunnlegger av Rothschild Banking Dynasty

Blir du skremt? Du tenker kanskje at dette er konspirasjonsteorier? Da vil vi opfordre deg til å sette av litt tid, les det du finner om dette. Det ligger masse informasjon om dette på internet. Les, vær kritisk, og gjør deg opp din egen mening. Sannheten er om mulig enda mer brutal enn det vi skriver her.

Verktøyet som blir brukt for å holde mennesker under dette slaveriet er gjeld og penger. De,”eliten”, har laget ett gjeldsbasert fiansiellt system der de på toppen høster inn gevinsten, mens den vanlige borger(les: deg og meg) betaler på gjeld og renter. Dette er renter på “penger” som “eliten” har skapt av intet.

visamc

Dagens mennesker er utsatt for ett enormt trykk fra “eliten” (reklame,avgifter,kjøpepress,krav til å være “vellykket”, lover og regler til nesten minste detalj etc), man skal bruke penger, man skal ha status.

Man skal være lydig.

Velger man å gå en annen vei enn mengden blir man fort stoppet av systemet.
Resultatet av denne kyniske holdningen er at man blir programmert til å bli mer og mer materalistisk, og i den prosessen mister mange empati ovenfor andre med mennesker, dyr og natur. Penger kontrollerer en persons hverdag mer og mer, det blir en daglig jakt på mer penger som skal brukes til mer å betale mer skatter, avgifter, status og materalistiske ting, nesten som en narkomans jakt etter mer dop. Og det meste av disse pengene går tilbake til nettopp de som har laget systemet, det er hele vitsen, for det er slik du kontrolleres. Fra man blir født til man dør blir man lært opp til dette. Og en person som er fanget i dette slavesystemet, vil være en meget lydig borger.

obey_dees

Staten eier deg og har kontroll over deg. Banker selger din underskrift på lånepapiret videre.

Har du problemer med dine forpliktelser selger bankene ditt lån til ett inkassoselskap. Er man uheldig og skylder staten penger sitter du i fella til du dør eller klarer å betale de tilbake. Du er degradert til en pengemaskin, en melkeku, for banker og stat. Og du selges videre av kyniske forretningsmenn, enten du vil eller ei. Med andre ord, banker, stat og regjering innehar full kontroll og eierskap over individet.
Dagens samfunn er styrt av kyniske og korrupte mennesker som ser på seg selv som en “elite”, en “elite” som står hevet langt over sin medmennesker.

Vi avslutter med å gjenta definisjonen på slaveri: Slaveri eller trelldom er når et menneske innehar juridisk eiendomsrett til et annet menneske. Dette gjelder også retten til å styre over en annens arbeidskraft og til å selge den andre personen videre.

Føler du fortsatt at du ikke er en del av slaveriet?

slave

Categories: Federal Reserve, Norge, Nyheter
 1. April 5, 2013 at 8:46 PM

  Hei

  I seg selv er det helt greit å ha et samfunn basert på “vekst.” Altså, et økende BNP. Men den store illusjonen i dag er at vi innbilles at systemet er basert på vekst mens det i realiteten er basert på noe helt annet, nemlig utnytting. De rike utnytter de fattige og kun de rike opplever *vekst.*

  Hovedproblemet med vårt politisk-økonomiske system i dag er at det ikke er et nasjonalt system som er opprettet for å ta vare på *nasjonen,* altså folket (folket = nasjonen), men et system som kun tjener internasjonale storkapitalister. Norge, i likhet med Sverige, Danmark, Tyskland, osv., er kun en sektor av et marked uten grenser.

  Et annet aspekt av problemet, som dere sier, er gjeld og renter. Det er selvsagt ikke feil å gi folk lån. Tvert om er det som oftest nødvendig. Men å ta renter er ikke nødvendig. Det er heller ikke feil å ha en bank; én bank. Men mer enn én bank er unødvendig. Det er greit å ha gjeld – om man kan klare å nedbetale gjelden på la oss si et år eller to, men ikke en gjeld som varer i flere tiår – da er det noe som ikke stemmer.

  Økonomi og kapital må være underlagt staten. (Staten representerer folket, nasjonen.) Og ikke omvendt. Når det økonomiske er underlagt statlig (nasjonal) kontroll, kan man få en forutsigbar og stabil økonomi. Ingen grunn til stadige prisstigninger og svingninger – slik vi har i dag. Vi trenger i prinsipp en nasjonalsosialistisk politikk med en økonomisk “brannmur” eller et “filter” mellom oss og systemet utenfor. Vi trenger for eksempel å prioritere norske bedrifters fremgang og profitt foran utenlandske; utlendinger må *betale* for å operere her, om de i det hele tatt skal få gjøre business her.

  Alle bedrifter – jeg tenker mest på industri – over en viss størrelse bør nasjonaliseres – mens man kan ha en fri kapitalisme og sunn konkurranse blant småbedrifter som matbutikker, rørleggere, leger, tannleger, bilselgere, meierier, bokhandlere, kiosker, restauranter, osv., osv. REMA, RIMI, ICA, 7/11 og resten av mafiagjengen må jages vekk/oppløses slik at norske småbutikker/bedrifter kan få det markedet og forbrukerne kan slippe monopol-situasjonen vi har i dag.

  Kun én bank – og den er direkte underlagt regjeringen. Ingen renter av noe slag; det selve administrasjonen koster betales av skattepengene. Ingen avgifter av noe slag – det dekkes av skatten.

  Innvandringsstopp og uhjelpstopp. Norske ressurser brukes i Norge – på nordmenn. Ut av FN, EØS, NATO og samtlige andre mafiaorganisasjoner som spiser opp vår nasjonale frihet og som også koster oss masse penger. Bruk oljefondet til å støtte og utvikle norsk industri; norske bedrifter; norsk infrastruktur – ikke til å spekulere i Rothschildpapirer eller kjøpe opp gater i London.

  Avvikle kapitalistsamfunnet. Altså den ekstreme varianten vi har i dag. Vi trenger ikke flaskevann, ny mobil 3 ganger i året, mat & produkter vi bare blir syke av, eller produkter som er *laget* for å ha kort levetid. Vi trenger ikke reklame. Reformér helsevesenet slik at man tjener mer på å gjøre folk friske enn på å gjøre dem stadig sykere. Få småbrukene og nærbutikkene tilbake. Vi *har* råd til det.

  Ang. helse: 10% av arbeidsstyrken i dag er ikke i jobb. Pga. dårlig helse, hovedsakelig. Dette er heller ikke lønnsomt. Så man må spørre seg: Hvordan kan folket bli friskere?

  Desentralisering lønner seg: la folk få jobbe der de bor – i stedet for å pendle til og fra de stadig mer utrivelige bykjernene. Avskaff 50% av byråkratiet og frigjør ressurser på det viset. Innfør statlig monopol der det er fornuftig; trenger vi for eksempel 200 strømleverandører? Nei. Vi trenger kun en stat vi kan stole på; en stat som representerer *oss.* Vi trenger ikke mer enn ett parti heller. Ett folk, én grunnlov, ett parti. Verre er det ikke.

  ALT kan forenkles og forbedres. Det eneste som skal til er en helt ny innstilling; et helt nytt (urgammelt, egentlig) syn på hva en nasjon, et fellesskap, skal være. I dag er det vi som tjener systemet – men det *kan* en dag bli *systemet som tjener oss.* Det er det som er det riktige.

  Første steg for Norge: bryte ut de lenkene som er de mange internasjonale organisasjonene slik at vi har nok autonomi til å begynne å gjøre nasjonale reformer, politisk og økonomisk.

  Amen. 🙂

 2. Geir E. Hansen
  April 5, 2013 at 9:58 PM

  Dette var skremmende og deprimerende lesing. Har aldri tenkt over ting på denne måten, at feks staten eller banken eier meg, men når jeg begynner å tenke over det ser man jo at dette er skremmende sant. 😦

 3. April 5, 2013 at 10:07 PM

  Interessant blogg dette her. Men jeg reagerer litt på denne posten fordi den ikke fokuserer på det nærmeste slaveriet, skattesystemet.
  Hvofor gikk dere ikke videre på det dere startet, helt ned til personnummer og viser at vi er eiendeler/registrerte slaver av staten, som staten med tvang fratvinger minst 50 % av verdiskapningen? Er dere nasjonal-sosialister som Gasse?

  Staten gjør angivelig dette for å gi oss tilbake tjenester vi trenger, som sykehus, skole. etc… Men, folk ser jo etterhvert at disse offentlige tilbudene ikke holder mål. Selv ville jeg meldt meg ut av velferdsstaten om det var mulig og istedet betalt disse tjenestene selv.

  Men, det er helt riktig som dere sier, og heller fokuserer på, at pengesystemet er en diger sviindel, og at rentesystemet også er en form for slaveri. Men, det mest alvorlige med dette er ikke slaveriet , men selve svindelen. Selv om, når man tar giringen med i bildet, rentebiten heller ikke er ubetydelig.

  Jeg kommer trolig til å skrive litt om fractional reserve bankin selv også, og refere til denne bloggen, som jeg mener mange flere kunne hatt godt av å ha sett nærmere på.

  • April 5, 2013 at 10:37 PM

   Takker Ytringer. Det er flere grunner til at vi ikke gikk dypere denne gangen. I første omgang er det viktig å komme med poster som berører dette temaet, og kanskje også kan vekke opp personer. Dette slaveriet er meget omfattende og ikke et tema man blir ferdig med på en artikkel, så vi kommer til dette med personnr og statens slaveri senere.

   GIABO er ikke en nasjonalsosialistisk blogg. GIABO som sådan er upolitisk, men vi skriver om det vi ønsker 🙂

   Referer gjerne til oss, ønsker du å bruke noe står du fritt til det (vi liker kildehenvisninger da hehe, selv om det ikke er noe krav). Copyright er jo tross alt retten til å kopiere 🙂

 4. Tor h
  April 7, 2013 at 7:55 PM

  For noe tull. Få dere en utdanning! Med litt historisk, etisk, psykologisk og samfunnsmessig innsikt er jo dette bare tull.

  • April 7, 2013 at 8:32 PM

   Hei Tor h

   Hva med å bruke litt mer tid og krefter på å forklare oss hvordan ting *virkelig* er?

  • mike
   May 29, 2013 at 6:32 PM

   Ignorance is bliss they say!

 5. October 1, 2015 at 2:02 PM

  September 27, 2015 at 4:40 PM

  Sandvika 27-9-2015
  Et angrep på yttringsfriheten – grunloven § 100!
  ALFRED OLSEN ER ANSVARLIG LEDER FOR EN INTERNETSIDEN http://holywar.org som har en USA provider. I Norge har myndigheter ikke funnet noe galt i den; derfor har de ikke gått til sak mot Alfred Olsen for sine YTRINGER mot SIONISMEN.
  Derimot i Italia (den mest korupte land i Europa) den Sionistiske Lobbyen har anmelt Olsen for sine meninger til COURT OF BOLZANO som på sin side via EUROJUST – fikk Norske Myndingheter til å innlede etterforskingen via Norsk Politi (i Bærum) ved å ransake Afred Olsens hjem. I denne henseende har Norsk Politi også sendt til Italienske Myndigheter sensitive opplysninger om Alfred Olsen som kan sette hans liv i fare.
  1) Politiet i Asker og Bærum forhørte Alfred Olsen uten å informerer han om hva saken gjelder eller hva han er anklaget for. Fremdeles idag har Alfred Olsen ikke mottatt hverken fra Italienske Myndigheter eller Norske Myndigheter alle papirer om denne saken. Han er fullstendig rettsløs. (PS! Ingen norsk dommer godkjente EUROJUST krav).
  2) Som Norsk Borger Alfred Olsen kan ikke forsvarer seg siden han ikke har økonomiske muligheter til en advokat, dessuten denne SAKEN er VANSKELIG siden det foregår i Italia.
  3) Det ser ut at Alfred Olsen er fullstendig RETTSLØS siden saken skal foregå i en Italiensk RETTSAL i Italia den 11 November 2015 hos COURT OF BOLZANO -Palazzo di Giustizia, Piazza Tribunale 1, kl. 9:00.
  4) Ytringsfriheten er en forutsetning for vårt demokrati og dermed en nødvendighet for vår tankefrihet. Retten til å ytre sine meninger, rett til å vite, rett til trosfrihet, rett til å kritisere, rett til å ha en mening og rett til å stille kritiske spørsmål blir en illusjon uten å kunne heve stemmen. Det er derfor godt å ha en stemme fordi det er det som gjør oss til mennesker.
  Ytringsfriheten er vår rett til å leve som frie. Det er denne retten til å være et fritt menneske som den Israelske Lobbyen rammer. Derfor er det så viktig at vi forsvarer retten, motsatt er all vår frihet i fare.
  5) Desverre det vi ser her er et angrep mot YTTRINGSFRIHET I NORGE; en Norsk Borger vil antagelig bli dømt uten noen form for JURIDISK ASSISTANSE siden han ikke er rik; ikke i en Norsk Domstol men av en Italiensk Domstol (som er kjent for å være korupt).
  6) Dette viser klart at EUROJUST misbrukes av den SIONISTISKE Lobbyen for å stoppe enhver kritikk av Israel. HVOR ER ALLE CHARLIENE? Ytringsfriheten for noen men ikke for alle…for noen hykleri. Mvh. Alfred Olsen

 1. April 8, 2013 at 4:38 PM
 2. October 16, 2013 at 9:00 PM
 3. June 7, 2014 at 11:07 PM
 4. July 21, 2015 at 1:07 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: