Home > Anders B. Breivik, Norge > MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega

MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega

September 16, 2012 Leave a comment Go to comments

Utdrag fra Roy Vegas blogg:

“Selv under kriser og katastrofer er lederansvar og utvist lederskap en del av bildet. AUF-leder Eskil Pedersen og skipper Jon Olsen ombord på MS Thorbjørn har en gennomsnittsalder på 40 år, hadde ikke panikk og står ansvarlig for å ha tatt MS Thorbjørn fra kai og kjøre båten på grunn 2,7 kilometer unna Utøya. Gjennom akkurat den timen båten trengtes som mest av politi og redningstjeneste forøvrig. Det er høyst legitimt å problematisere utvist ansvar og lederskap i tilknytning til dette.”

Dette er en blogg som er meget grundig og går i dybden på Eskil Pedersens flukt fra Utøya.

Les bloggen til Roy Vega HER.  Den oppdateres kontinuerlig så følg med.

Utdrag 2:

“MS THORBJØRN KAN TA 50 VOKSNE PASSASJERER, OG OPP TIL 80 UNGDOMMER I EN KRISESITUASJON. DA BÅTEN TRENGTES SOM MEST DEN FØRSTE TIMEN AV REDNINGSOPERASJONEN, VAR DEN KJØRT HELE 2,7 KILOMETER NORDOVER I TYRIFJORDEN. AUF-LEDER ESKIL PEDERSEN ER 28 ÅR OG SKIPPEREN, JON OLSEN ER OVER 50 ÅR. INGEN AV DEM HADDE PANIKK OMBORD, OG HAR ET ENTYDIG LEDERANSVAR SOM FOKUSERES HER.”

Slik lå MS Thorbjørn stille og drev i vannet utenfor Utøya, muligens for en periode på ca. 15 minutter, mens kaptein Jon Olsen og Eskil Pedersen kranglet om hvordan de skulle forholde seg til alle dem som bad om hjelp, og som lå og skrek i vannet. Olsen ville hjelpe. Det ville ikke Pedersen og hans nærmeste venner.

Categories: Anders B. Breivik, Norge
 1. Havstrygeren
  September 18, 2012 at 11:42 AM

  En ting er at Eskil pedersen stakk av med halen mellom beina med M/S Thorbjørn, slik regjeringen Nygårdsvoll gjorde det 9.april 1940. men når jeg leser bloggen din Roy Vega så er det et annet faktum som gjør seg gjeldende. Mytteri! Du skriver at M/S Thorbjørn går skrått over mot Utvika, men blir så liggende å drive i vannet. Krangel ombord. kapteinen ombord Jon Olsen vil bruke båten i redningsarbeid. Det vil ikke Eskil Pedersen og søker å skaffe seg allianse for sin argumentasjon. Vi vet hva som skjedde og at Eskil Pedersens argumantasjon vant fram. Mytteri er i følge Store norske leksikon: Lydighetsnektelse til sjøs straffes med opp til 4 års fengsel (etter den allminnelige straffelov av 22.mai 1902, § 311), men forsøker mannskapet eller andre “medfarende” å frata skipsføreren kommandoen over skipet kan straffen bli 6 år (§ 312).

 2. arne
  September 19, 2012 at 3:40 PM

  Ser ut som noen i Folketshus har ringt denne NGO’en sin på intercallen:

  http://www.vepsen.no/2012/09/sla-ring-om-eskil/

  Lol!

  • Havstrygeren
   September 20, 2012 at 9:02 AM

   Å be om åpenhet om Eskil Pedersens rolle i mytteriet på M/S Thorbjørn kan da umulig omfattes av Vepsens formål, som jo er å bekjempe voldelige, totalitære og rasistiske bevegelser. Istedet burde Vepsen heller ha fokusert på EP rolle, enn å angripe de som vil ha åpenhet om saken.

   • SuperTed
    September 20, 2012 at 3:31 PM

    Desverre har vi kommet dit i Norge at alt og alle som er kritiske mot dagens styre og stell og forsøker gå i dybden på dette blir sett på som samfunnsfiender. Dermed blir disse satt i samme bås som voldelige og rasistiske bevegelser.
    Så mye for mer åpenhet og demokrati ja 😦

 3. January 24, 2013 at 6:38 PM

  Utøya 2

  Frankrike er i likhet med Norge en russisk dobbelstat og har vært det siden krigen. Med andre ord nesten like lenge som Norge. Like lite som i Oslo ønsker Moskva noen endring i maktforhold i Paris.

  Hvis du synes at både terror mot Statoil i Algerie og norske og franske lederes reaksjoner er påfallende godt regissert og minner deg om saksbehandlingen av terroren her hjemme i 2011 og 2012, har du straks forstått også dette opplegget. For det er samme gamle historien.

  Det kjøres igjen en bedragoperasjon over samme lesten som i Oslo og på Utøya i 2011, og Jens Stoltenberg lyver deg igjen huden full. I samsvar med instruksjonene som han får fra skyggene. Igjen blir egne landsmenn drept for å styrke seg selv. Du må regne med at terroristene i Afrika er innleid og blir betalt med penger fra det norske Oljefondet. Ha ingen illusjoner om noe annet.

  Norge er en mafiastat som blir styrt ved hjelp av terror og bedrag. Noe som igjen blir bekreftet. Du må bare ha den riktige konteksten klart for deg for å forstå aktuelle hendelser.

  Det ene bedraget lappes over det andre for tiden. For å befeste makt. Det skjer i kjent kommunistisk stil med grunnlag i strukturelle motsigelser, og mandag skal vennen Barack Obama settes inn for nye fire år som president i USA. Da vil Russland og president Vladimir Putin kunne kjøre et enda tøffere løp. Både i Europa og Amerika. Sannheten er alltid den samme gamle historien.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10074282

  • Stian van der Krug
   July 28, 2015 at 11:30 AM

   Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahaha dere er jo idioter hele gjengen. Kom med noe annet enn oppgulpet deres, kanskje noen andre enn Anders Behring Breiviks likesinnede vil høre på dere.

 4. January 24, 2013 at 6:39 PM

  Hvitvasking av kriminalitet

  Når Høyesterett og andre domstoler i Norge smart benyttes til å kamuflere kriminalitet som noe annet enn hva den er, driver de ikke med noe annet enn hvitvasking av forbrytelser. Som blir kamuflert med helt andre motiver og andre kontekster enn de virkelige.

  Den rettslige saksbehandlingen av massedrapet 22. juli 2011, er en slik hvitvasking. Dette har vært teknikken som jurister og frontfamilier for Moskva har benyttet i Norge i hele etterkrigstiden. Når forbrytelser på denne måten er blitt kamuflert som lov og rett, og befolkningen blir lurt etter alle denne kunstens regler.

  I Norge er det altså ikke banker som burde stå øverst på listen om makt skulle bli satt inn mot bedragere og andre svindlere som dekker seg bak jus. Domstolene med sine skjulte familiære og politiske bånd, utgjør en langt større trussel mot befolkningen. Penger er ikke alt her i livet.

  http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2526023.ece

  Og beviser blir systematisk fjernet. Gravene blir mer og mer kalket. Å plante falske beviser og fjerne ekte beviser, er standard prosedyre i slike bedragoperasjoner.

  http://www.dagbladet.no/2012/12/21/nyheter/terror_i_oslo/innenriks/terrorangrepet/anders_behring_breivik/24890268/

  Dobbelstatens konsekvenser

  Dobbeltstater er normen for hvordan Moskva har organisert den politiske virksomheten i vest i langt over seksti år.

  Mot slutten av krigen og rett etterpå, organiserte Josef Stalin motstandsbevegelser mot seg selv i de vestlige landene. Dette agnet ble slukt med søkke og snøre, og det ble med årene indrefileten i de hemmelige tjenestene i vest. USA finansierte også denne kommunistiske operasjonen mot seg selv.

  Amerika ble nok en gang lurt trill rundt av Sovjetunionen. Alt som USA trodde ble skapt med det gode som formål i Europa innen forsvar og sikkerhet, ble snudd til motsatt formål. Gjennom spillet i det negative rom og ved bruk av motsigelser, kontradiksjoner, i selve strukturen av oppleggene. Dette mønsteret går igjen. Det er selve signaturen for den kommunistiske fremgangsmåten.

  Stay Behind ble det hemmeligste som fantes, ikke bare i de senere NATO-landene, men også i land som Sveits, Østerrike, Finland og Sverige. Organisasjonen var og er helt utenfor parlamentarisk og folkevalgt kontroll, og kan den dag i dag operere fritt i forhold til politi og alle andre hemmelige tjenester. Dette var fra begynnelsen et kommunistisk kupp og en gradvis indre okkupasjon av vestlige land som fikk enorme følger helt fram til i dag. Det som angivelig skulle være et vern i tilfelle russisk okkupasjon, ble det motsatte. Å erobre innenfra og tålmodig bruke lang tid, er langt smartere enn å gjøre det med overfall utenfra.

  Under maske av å være okkupasjonsberedskap, kunne det bygges ut en skyggestat fra øst med tentakler overalt i de vestlige samfunnene, og følgen av Berlin-murens fall i 1989, var slett ikke at Stay Behind her hjemme eller Gladio som opplegget het i Italia, ble avviklet. Tvert om ble denne formen for skjult politisk kjernemakt fra øst bygget ut. For nå var alle lurt enda mer og ingen var på vakt lenger.

  Russland festet dermed grepet kraftig fra skyggene. På et stadig mer solid grunnlag som var bygget opp i vest siden krigen og snedig kamuflert som noe helt annet. I Norge er Stay Behind mest kjent fra diskusjonen rundt Arbeiderpartiets grå eminense, Trond Johansen, mangeårig sjef for Stay Behind innen den militære etterretningen, og sentral også i opplegget for massedrapet på Utøya. Alderen er ingen hindring.

  Politisk manipulasjon og trakassering, snikdrap, terror og rettslig hvitvasking av forbrytelser i kommunistisk regi, enten det skjer i Europa eller USA, kan du som hovedregel tilbakeføre til skyggestaten og Stay Behind. Når du går bak kamuflasjen. Narrespillene følger en kjent struktur for å sikre makt og påvirke utviklingen i samfunnet.

  Dette er et rent mafiaopplegg. Det er skapt for å styre en godt kamuflert mafiastat. Ingenting har forandret seg etter at Sovjetunionen ble til Russland i 1991, bortsett fra at denne hemmelige makten i skyggene er bygget veldig mye mer ut i løpet av de siste tjue årene i vest. Det er slik et land som Norge blir styrt. I virkeligheten. I alle forhold av betydning.

  Sveriges statsminister Olof Palme ble snikmyrdet i 1986, og han ble selv offer for dette skjulte spillet og den kommunistiske kombinasjonen av drap og bedrag. Da Palme som statsminister i 1973 ble konfrontert med en flik av det hemmelige Sverige, som Moskva hadde bygget opp ved hjelp av sosialdemokrater, nektet han for eksistensen av opplegget.

  Mange mente at statsminister Olof Palme den gang løy bevisst for det svenske folket, men jeg kan med bakgrunn fra den politiske ledelsen i det norske forsvarsdepartementet og erfaring fra liknende opplevelser, forsikre deg om at Palme slett ikke løy med vilje den gangen. Han visste ikke bedre. Svaret var slik sett ærlig.

  Som statsminister ante han ikke om slike forhold. Dobbelstater gjør enhver regjering til en klassisk kommunistisk front. De gjør enhver statsminister eller president til stråmann eller stråkvinne. Dette er en logisk følge av statens doble struktur. Staten er gitt en strukturfeil til fordel for en fremmed makt.

  Slik var det den gang i 1973, og slik er det enda mer i dag. Mye mer skjult makt for Russland er bygget ut på førti nye år både i Sverige og i andre vestlige land, og ved hjelp av terror og bedrag kan den sikres og bygges ut enda mer. Tradisjonell kommunistisk tankegang ligger bak disse vilkårlige drapene som du opplever. Enten det er i stor eller liten skala. Enten det er i Norge eller USA. Enten datoen er 22. juli eller 11. september.

  Terror og mordere blir kombinert med bruk av jurister for å bedra deg til å oppfatte det politiske målet som noe helt annet enn hva det er i virkeligheten. Mål blir søkt oppnådd indirekte.

  “Absurd!” kalte statsminister Olof Palme avsløringen i 1973. Dette kommer fram i den nylig viste dokumentaren om Palme i NRK. Hvis du går fram til 48. minutt i denne delen av dokumentaren, vil du finne en reaksjon fra et menneske som angivelig skal styre et land som du like godt kunne ha sett fra ansvarlige mennesker i Norge eller i andre vestlige land i 2013.

  Statsminister Jens Stoltenberg og en rekke andre nøkkelpersoner i dagens regjering og storting, har fått instruksjoner underveis i narrespillet som er kjørt for indirekte å befeste gammel makt siden sommeren 2011. Å drepe sine venner for å styrker sine venner, er en typisk kommunistisk motsigelse. Som har til følge kontinuerlig bedrag, hvor målet blir oppnådd indirekte. Hele befolkningen blir sjokket og lurt til å slutte opp om det etablerte systemet. Mennesker blir slaktet, og deretter blir det spunnet et folkebedrag på likene. Indirekte bedrag er den bærende ideen.

  Min kjennskap til slike opplegg og dette miljøet i Oslo, sier meg at Trond Johansen og Jens Christian Hauges gamle høyre hånd, juristen Johan Fredrik Remmen, er blant de fremste til å instruere de mest sentrale politiske deltakerne i denne blodige bedragoperasjonen som har rullet og gått i halvannet år nå. I tillegg kommer viktige personer i embetsverket som riksadvokat, regjeringsadvokat, sjef for Høyesterett og andre personer som utgjør tentakler i dette gamle systemet som er bygget opp fra sovjettiden. Disse personene har i høyeste grad visst hva de har gjort. Slik statsminister Jens Stoltenberg har. Han er ingen uvitende Olof Palme fra 1973.

  Trond Johansen fra Stay Behind har lenge vært til stede i statsministerens liv. Som en nær venn av frontfamilien Stoltenberg. Trond Johansen var til og med bryllupsgjest da Jens Stoltenberg giftet seg. Jeg kjenner både Trond Johansen og Jens Stoltenberg personlig fra gamle dager. Dette er mennesker som gjør hva som helst for å berge seg selv. Hva som helst gjør de. Inkludert å arrangere og medvirke til terror mot sine egne.

  Noe som 22. juli 2011 viser tydelig. Dette var ikke første gangen og er heller ikke den siste. Dette er et internasjonalt spill hvor grunnlaget ble lagt under sovjetkommunismen. De gamle metodene består og er bare gjort mer sofistikerte. Motsigelsene er absurde, men de skaper djevelsk smart bedrag, og nye operasjoner over samme lesten blir lansert for å dekke over gamle. Det er slik det alltid har vært. Siden den store terroren begynte i mellomkrigstiden. Selv om den røde tråden er farget om, kan du likevel følge den helt tilbake til den gang.

  http://tv.nrk.no/serie/palme/koid28001111/sesong-1/episode-2

  MacArthur warns of communist infiltration

 5. January 24, 2013 at 6:39 PM

  Årets navn og tilbakeblikk

  Det var en kreativ og godt forberedt utgave av et rigget bedrag, men den store strafferettssaken over ti uker i Oslo tingrett i vår, var likevel intet annet enn en rettslig prosess som var bygget på de samme teknikkene som lurte en hel verden under Moskva-prosessene på 1930-tallet. Du og alle andre er med andre ord blitt utsatt for et folkebedrag. I norskrussisk regi. Så stort at det har blendet de fleste.

  I virkeligheten har advokaten som er blitt årets navn i VG, i likhet med en rekke andre jurister, medvirket til massedrap på en del av den norske befolkningen. Å medvirke til drap er like straffbart som å utføre drap. Noe unntak for jurister finnes ikke. Enten vedkommende jurist skulle være riksadvokat, regjeringsadvokat, dommer, eller være i hvilken som helst annen stilling innen lov og rett som skulle ha utelukket henne eller ham fra å bli forbryter.

  Det bør før eller senere høre historien til at mennesker med høy tillit fra samfunnet og med svarte kapper, kan gå fritt rundt og tro at de kan gjøre hva som helst uten å bli tatt. At mange medvirker til en forbrytelse, gjør ikke forbrytelsen mindre. Det gjør den mye større.

  USAs utenriksminister og jurist Hillary Clinton er sykmeldt som følge av at de kommunistiske bedragmetodene er bedre forstått også i Amerika, så Jens Stoltenberg og alle andre som har lurt den norske befolkningen trill rundt i halvannet år nå, kan ikke regne med at USAs støtte til bedraget vil vare evig.

  Norge og nordmenn har ikke mye å si hvis det virkelig smeller og sannheten ikke lenger lar seg undertrykke. Amerikanere vil da være mer opptatt av “9/11” enn “22/7”. Siden dette terroranslaget fra 2001 er samme kommunistiske opplegget. Med langt større følger.

  For øvrig er ikke barnedrapene i Newtown i Connecticut rett før jul ferdig etterforsket og oppklart. Denne massakren i USA kan være like feil definert som den norske på Utøya. Har kommunistene fått hånd om den virkelige makten, blir den fulgt opp med terror og bedrag.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10048978

  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Arets-navn-7078479.html

  “He knew that the Soviets were magicians”

  “Only Dzadzio cried like a prophet: For you don’t know who’s coming here! You don’t know!

  He despised the Russians. He had hated the tsarists and now he hated the communists. He had been captured in 1914 when he was a soldier in the Polish army and had spent six years in a Russian concentration camp, four under the tsar and two under the communists.

  He had experienced Stalin’s hell. Drazdzio knew that the Soviets were magicians, able to change the world with mere words. Invitations into threats. Plenty into hunger. Loyalty into fear. Smiles into lies.

  He never talked about what he went through in the Russian concentration camp. Not even to his wife. But Mama told me he still had nightmares. He would wake up screaming, covered in so much sweat that Babcia would have to change the sheets.”

  http://www.amazon.com/Claras-War-Girls-Story-Survival/dp/0061728616/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1356622499&sr=1-1&keywords=Klaras+war

  Følg nøye med, for du ser nå regjeringen din lyve til deg

  “The night of the assination, my family and I were watching TV, my father said,”watch carefully kids, that man was shot from the front.” He was in the army and was a sharp shooter. “You are watching your goverment lie to you.”

  http://www.amazon.com/Girl-Stairs-Missing-Witness-Assassination/dp/1460979370/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1357306045&sr=1-16&keywords=The+girl+%2B+Kennedy

 6. Finn
  January 20, 2014 at 10:47 AM

  Det er på tide. Jeg har hele tiden lurt på hvor lenge EP skulle være fredet etter en slik handling. Det er ingen som bebreider han for at han kom seg ut i trygghet på båten, men at han da ikke ble der å prøvde å redde flest mulig er det ingen som godtar. Tenk hvor mange som sikkert hadde svømt utover hvis de hadde sett den kjente trygge båten ligge utpå der.

 7. Anonymous
  November 14, 2014 at 12:38 AM

  Hello – anybody home?

 1. February 9, 2019 at 6:30 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: