Home > Anders B. Breivik, Norge, Politisk idioti > Er et statsråd mer verdt enn en vanlig borger?

Er et statsråd mer verdt enn en vanlig borger?

Ting kan virkelig tyde på det, i hvertfall hvis man skal forholde seg til Justisdepartementet.

I 22.juli rapporten kommer det frem at Justisdepartementet henvendte seg til Hovedredningssentralen i Sør-Norge med forespørsel om å bruke Sea King redningshelikopter for å hente statsråd Knut Storberget som var på ferie. Han skulle da hentes i Engerdal i Hedmark og fraktes inn til Oslo.
Dette hendte klokken 17:20, etter bomben i Oslo, men før meldingene om skyting på Utøya kom.

Heldigvis avslo Hovedredningssentralen denne forespørslen, med begrunnelse om at helikopteret var avgitt til helseoppdrag i Oslo. Hvilket kan tyde på at Hovedredningssentralen har god porsjon mer gangsyn og fornuft enn det Justisdepartementet har.

Likevel, man kan jo ikke annet enn å undres hvorfor Justisdepartementet mener medlemmer av regjeringen skal ha en slik særbehandling, og da kanskje på bekostning av vanlige borgeres liv?
Dette er tross alt redningshelikoptere som skal benyttes når noen er i nød.

Dette føyer seg bare inn i rekken av hendelser der vår “elite” og deres allierte ser på seg selv som så viktige at de gjør ting og benytter seg av muligheter som “vi vanlige dødlige” ikke engang hadde tenkt på i vår villeste fantasi.

Sagt på en annen måte, ingen som har ett snev av sunn fornuft hadde vel tenkt tanken om å rekvirere ett redningshelikopter for å bruke det som en privat taxi.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: