Home > Aktuelle nyheter, Anders B. Breivik, Norge > Anmodning om tiltale mot og straff av Eskil Pedersen

Anmodning om tiltale mot og straff av Eskil Pedersen

GIABO har fått tilsendt informasjon om at det er innsendt anmodning til Riksadvokatembedet om å ta ut tiltale mot Eskil Pedersen for overtredelse av straffelovens §242 i forbindelse flukten hans fra Utøya den 22. juli 2011

Denne anmodningen om tiltale og straff av Eskil Pedersen vil desverre aldri komme i dagens “politisk korrekte” media, den blir dysset ned så godt det lar seg gjøre. For både Arbeiderpartiet og AUF vil dette være meget skadelig da det er mange faktorer rundt Eskil Pedersens flukt som garantert ikke vil tåle offentlighetens lys.

Her kan man lese hele anmeldelsen:

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.
Faks: 22.33.31.12

Notodden, 1. september 2012.

Ad.: Anmodning om offentlig tiltale mot og straff av AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på Straffelovens § 242 ledd 2 da han den 22. juli 2011 “……retsstridig forlader i hjælpeløs Tilstand nogen, som staar under hans Varetægt, eller som han pligter at ledsage, befordre, modtage eller paa anden Maade drage Omsorg for, eller lader nogen saadan Person forblive i hjælpeløs Tilstand, saavelsom den, som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil.

Straffen bør helt klart settes til lovens maksimum, 6 år, slik det er angitt i paragafens tredje ledd: “Har Forbrydelsen havt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred tilfølge, straffes den skyldige med Fængsel indtil 6 Aar.

Den 22. juli 2011 var AUF-formann øverste ansvarlige AUF’er på Utøya da Anders Breivik utførte sin massakre på et hundretalls forsvarsløse ungdommer under AUF’s sommerleir. Mens massakren pågår for fullt og mange AUF-ungdommer forsøker å flykte ved å gjemme seg på Utøya eller svømme flere hundre meter til fastlandet rømmer AUF-formann, Eskil Pedersen, med det tidligere marine-landgangsfartøyet M/S “Thorbjørn” som er bygget i stål. I det farvannet båten med AUF-formannen ombord passerer svømmer livredde ungdommer som ser sin redning i båten. AUF-formannen vører dem ikke og forsvinner langt vekk fra det farlige området og overlater de livredde, svømmende ungdommene til sin egen skjebne slik at flere av dem drukner og dør.

Samtidig slaktes ytterligere titalls ungdommer på selve Utøya som kan se langt etter den ansvarlige lederen og det eneste flukt- og redningsmiddelet de hadde på øya: M/S “Thorbjørn” som altså forsvant med AUF-formannen ombord.

Det er altså absolutt null tvil om at Straffelovens § 242, andre ledd er oppfylt. Det er heller ingen tvil om at Straffelovens § 242, tredje ledd’s krav til maksimum straff på 6 år siden AUF-formannens feige flukt med det eneste redningsmiddelet må ha kostet flere titalls ungdommer livet.

Bestemmelsene i Straffelovens § 242, fjerde ledd om krav til offentlig påtale og straffeforfølging er åpenbart også tilstede siden AUF-formannens feige flukt og unnlatelse av livreddende hjelp må ha kostet flere titalls ungdommer livet: “Offentlig paatale finner ikke Sted uden fornærmedes Begjæring, medmindre Forbrydelsen har Døden tilfølge, eller almene Hensyn kræver Paatale.” Også leddets siste del om almenne hensyn er helt soleklart innfridd sett med hensyn på massakrens og redningsunnlatelsens størrelse målt i antall døde, sårede og mentalt skadde samt den viktighet og langtrekkende følger denne massakren er tillagt i det offentlige og politiske liv i Norge.

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat og sivilisasjon hvis en slik feighet og unnlatelse i å ta det ansvar som det følger med toppledelse overfor andre mennesker, og da særlig ungdommer, hvis AUF-formannens feighet, egoisme og redningsunnlatelse skal gå ustraffet inn i historien.

Begrep som ansvar, mot og redningsplikt generelt vil være ødelagt for alltid og det vil være fritt fram for enhver som er ansvarlig for andres liv og helbred, slik AUF-formannen hadde på AUF sin sommerleir på Utøya i 2011, i ren feighet og egoisme å redde seg selv uten tanke på andre hvis det offentlige rettsapparatet ved Riksadvokatembetet ikke reiser offentlig tiltale med krav om fengselstraff lik lovens maksimum angitt i Straffelovens § 242.

Selv en slik straff vil være en hån, men likevel bedre enn ingenting. Her er prinsippet viktigere enn selve straffens lengde.

Jeg begjærer derfor at Riksadvokatembetet tar ut tiltale overfor AUF-formann Eskil Pedersen og krever maksimum fengselstraff etter Straffelovens § 242.

Slutt

En skriftelig anmeldelse til Riksadvokaten skal behandles og tas på alvor, og Riksadvokaten er forpliktet til å svare på denne innen rimelig tid.  Dette svaret vil bli publisert her.

Man kan jo håpe at dette fører til en etterforskning der vi kanskje kan få belyst flere ting. Som for eksempel hvorfor Eskil Pedersen trodde bomben i Oslo var en del av et statskupp foretatt av politi og militæret. Hvorfor flyktet Eskil Pedersen få minutter etter at massakren på Utøya begynte (ref. 22. juli rapporten), med den eneste pansrede båten, for så å kjøre den på grunn, med det resultatet at Delta ikke hadde mulighet til å benytte denne?.

Uansett, dette var bare to av mange spørsmål i denne saken, og med denne anmeldelsen kan det hende vi får svar på noen av disse.

 1. September 5, 2012 at 4:21 AM

  Heisann
  Jeg kopierer denne liksågodt over på Gassebloggen. Som det heter: Copyright = Right to Copy. 🙂

  • September 5, 2012 at 11:00 AM

   Hehehe… Bare kopier du.

  • Anonymous
   November 12, 2014 at 5:52 PM

   l

  • Anonymous
   April 4, 2015 at 7:58 PM

   Veien er kort fra helt til skurk

 2. Anonymous
  September 20, 2012 at 5:10 AM

  Jeg synes ikke noen ombord gjorde noe galt da de tok fergen fra kai. De fleste tror jeg ville tatt den 100-200 meter ut før de ventet eller begynte å kretse rundt øya for å plukke opp svømmende.
  I min ungdom var vi ungdom til vi ble myndige(18). Da kunne vi gjøre det meste voksne folk kunne, fordi vi ble betraktet som voksne. Eskil Pedersen var 27 og blir konsekvent omtalt som ungdom, ungdomspolitiker eller gutt. Når blir politikere voksne i dette landet? De er jo veldig sugne på å styre og diktere andre, og de kaller seg ikke unger da. EP krever da å bli tatt seriøst som en voksen i alle andre sammenhenger.

  Pedersens forsvarere har i god sosialist-ånd holdt seg langt bort fra sannheten og møter all kritikk med mantraet “skulle en ubevæpnet fyr frontet en som skjøt for selv å bli drept”?
  Det er ingen som har påstått dette, men det er alltid det som blir svart fra sosialisthold, fordi det ikke er noen som har krevd at han skulle gjort det.
  Kritikken går på at han var i sikkerhet og ikke hadde en eneste grunn til å flykte lenger unna, men allikevel valgte å forsvinne med den eneste redningsplanken.
  Dette kan ikke forsvares og blir selvfølgelig og helt sosialistisk forbigått i stillhet mens de som stiller vanskelige spørsmål skjelles ut.

  Slagord som “felles-nytten foran egen-nytten” og “alle skal med” så ikke ut til å være spesielt
  tilstedeværende når Pedersen valgte å tenke først på seg selv, dernest på seg selv, osv.
  Det var ikke 9 voksne folk som hadde panikk i en sikker båt, dette er bare svada for å frita seg selv for kritikk.
  Pedersen endret forøvrig forklaring flere ganger til den ble hemmeligstemplet og nå er det blitt menneskelighetsfiendtlig å etterspørre den. Skipperen som meget lett forståelig var meget svekket etter å ha sett sin kone bli drept ble minst 2 ganger “motivert” til å fortsette da han ville snu og berge folk(eller sin datter). Etterpå er det skipperen som blir forsøkt holdt skyldig ettersom han var skipper. Som tidligere sjømann vet jeg eksakt hvor mye skipperen sier når rederen kommer ombord. Da er det rederen som er sjefen. Så kan man bare spekulere i om det var AUF’s leder som dikterte forholdene.
  Selv sier han at han bare “ble ledet” av andre, og “de andre” tenkte jo nobelt nok bare på å få lederen sin i sikkerhet. De var faktisk heltemodige som ikke tenkte på å redde seg selv, men hva som skjedde og hva som ble sagt er jo hemmelighetsstemplet, så ingen utenforstående skal få se heltemotet demonstrert.

  Dessverre er rettsvesenet og div politikere så sammenkoplet at du neppe kommer noen vei med Riksadvokaten. De er venner, likesinnede og beskytter hverandre. Hvordan de beskytter ytringsfriheten til folk de ikke liker, er imidlertid noe helt annet. Det var ingen som synes det var galt at Øyvind Heian ble utsatt for stadige angrep fordi han benyttet ytringsfriheten til å fremme sine standpunkter. Heian beviste forøvrig at han er langt mere anstendig enn et samlet sosialistisk oppsop til sammen, men han valgte meget forståelig å trekke seg ut for ikke å få livet fullstendig ødelagt av degenererte sosialister. Håper det går bra for ham.

  Da får jeg bare takke for et glimrende tiltak, det er bra å få ut fakta. Å spre det sanne ord er en god ting og vi får håpe stalinistene blir feid ut av stortinget til neste valg.

  PS. Hvordan kan det ha seg at folk som vil hemmeligholde fakta er så bekymret for at debatten blir usakelig?
  Er de degenererte eller hyklere, jeg ser ingen andre muligheter.

  • Anonymous
   July 24, 2013 at 9:45 AM

   Feiginger og drittsekker er de som stakk av med fergen og forlot de andre til massemorderen …Oddekalv har helt rett…

   • January 15, 2014 at 2:52 AM

    Skulle ønske å sett deg der ute på øya da ungdommene ble “pepret ” fra 10 cm…Hadde du løpt fra stedet da ???

    • Andrè
     January 17, 2014 at 11:12 PM

     HAN ER (BURDE VÆRT) EN LEDER!!!!

     • Bente
      November 12, 2014 at 7:15 PM

      Ja han var leder, men også et menneske. Jeg hadde nok gjort akkurat det samme. I en sånn situasjon må man redde seg selv så godt man kan. Er ingen annen mulighet, og ikke rom for å være helt.

      • Gisle Andre Ulvøy
       November 14, 2014 at 4:47 AM

       Det er alltid rom for å være helt. Det er akkurat det ledere skal være. Naboer ved øya plukket opp og reddet flere ungdommer mens de ble beskutt i plastbåter med sitt eget liv som innsats. Det viser noe så enkelt som at noen er tøff og modig men og samtidig ikke kan klare å se på at noe tragisk skjer uten sin egen inngripen om mulighet. Det er snakk om hva man kan leve med seg selv etter å ha gjort og hvordan man har gjort det. Hovedansvarlig “leder” rømmer fra sine som han skal ta vare på og være et eksempel for. Litt av et eksempel. Et eksempel på en dobbeltmoralsk, egenrådig, feiging og en sviker. Leave no man behind e det noe som heter. Bedre å dø mens man forsøker å hjelpe og gjøre det rette enn å stikke av med halen mellom beina og selv vite at man er en egoistisk, uansvarlig feiging resten av livet. Så har man de lokale heltene. Det har vært folk men annet lynne og verdier. Så enkelt er det. Det er bare å konstatere at du og er en kjip feiging Bente. Du er ikke alene om å være det. Politiet viste også en feighet og dumhet den dagen som kostet flere på Utøya livet enn hva nødvendig var. Utenom det klarte de å overfylle båten med langt flere folk enn hva den gummibåten var kapabel til å ha. Båten fikk motorstopp og sank nesten. Hva hvis den hadde blitt beskutt gummibåten. Selv uten skudd hadde samtlige politifolk nok druknet utstyrt med støvler, kjeledress, skuddsikker vest, hjelm, våpen hengende fra overkroppen ++ Tenk alle de kiloene med utstyr og i alle fall om det er gjennomvått. Etterforskningen av saken er en skandale og viser at vi ikke bor i den rettstaten vi liker å tenke vi bor i. Jeg vil avslutte med selv å si at jeg hadde forsøkt å kommet meg i sikkerhet, gjerne vekk fra øya. En ting då kan jeg love. Jeg ville om mulig stormet gjerningsmannen om jeg så mitt snitt, andre kunne tatt over om jeg hadde blitt skutt liggende over ham. + Uansett ville jeg ikke stukket uten å ta med meg flere folk eller latt være å plukke opp folk i sjøen. Nei, fy f…. Det får finnes grenser for feighet. Du kan tro hva du vil men jeg er ikke en feig pyse som ikke uansett ville hjulpet andre eller kanskje også ofret eget liv for andre. Det er noe edelt ved det. Det er heltemot. Hvis jeg skal ha en leder vil jeg ha en som er en helt verdig. Ikke det totalt motsatte. Grov feighet burde vært forbudt i alle tilfeller om man ikke har en hjerneskade som frigjør deg . Dette er en så spesiell sak og situasjon. Eskil Pedersen om alt dette dritet om ham stemmer er en av de mest avskyelige menneskene jeg vet om pr. dags dato som vandrer fritt i Norge i dag. Han kunne blitt barnehagelærer, eller forresten. Det hadde ikke vært trygt for ungene om noen kom med slemme intensjoner imot barna. Da ville Eskil rømt og latt barna i stikken som han lot dem på Utøya i skuddlinjen mens han reddet sin egen bedritne ræv. Sviker..Qusling

      • November 17, 2014 at 8:20 PM

       Du er et MOTBYDELIG SVIN !!! – de dødsredde små barna, ville du gitt blanke faen i……helt efter AP-formel…… Han kunne jo ikke skyte på alle sammen samtidig !! Det var slik lokalmannen som kjørte båten sin frem og tilbake mellom øye og land, for å redde de som Eskil P var valgt til å redde……

      • Anonymous
       April 4, 2015 at 11:54 PM

       Feig!

     • yo
      March 21, 2016 at 8:17 AM

      Kast mannen på sjø’n å skyt etter’n til du/vi treffer

    • helge sæther
     January 21, 2014 at 11:56 AM

     Du har merkelige ønsker.Berit. Voksne ledere, må ta voksne valg. Valgene du tar, får konsekvenser på godt og vondt. Er alt som det hør og bør være, gi meg da en grunn til å hemmelighetstemple, hendelsen i og rundt Hr Pedersens flukt…

     • November 12, 2014 at 8:59 AM

      Det er vel DU som har merkelige ønsker her Sæther. Ja, han var en leder. men en leder for et ungdomspolitiskparti. Ikke skipper på en båt, leder på en oljeplatform eller kaptein på et fly. Han var med andre ord ikke trent på evakuering. Tragedien på Utøya kom som et sjokk på alle. Også på AUF lederen. Han var et mål. Hadde han ikke dratt, hadde han høystsanlig blitt drept. Tror du, jeg og alle andre ville gjort det samme. Det var naturlig å få panikk å dra, i en slik situasjon. Takk og lov for at han dro! Hva kunne han gjort?

      • November 16, 2014 at 9:11 PM

       Plukket opp noen i vannet på veien..?

      • Terje Gundersen
       November 16, 2014 at 10:37 PM

       Dere har ikke fulgt med på nyhetene i det siste forstår jeg! Dette er mobbin av værste sort!! Lett å kritisere andres gjerninger om noe dere ikke i det hele tatt kan sette dere inn i… Dere var ikke der…dere er feigingene som kritiserer andre om ting dere ikke har greie på om dere ikke var til stede…

      • November 18, 2014 at 11:56 AM

       Hva han kunne gjort Gøril? Tatt det leder annsvaret han innehadde. Ikke mer å si om det. Og burde straffes!

      • Daniel
       November 23, 2014 at 3:57 AM

       Nei Gøril, de fleste hadde ikke endt opp hysterisk skrullende med håndleddsvikt og drøm om man bare kunne få stukket opp et eller annet i rassen og deretter funnet ut at man skulle beskyllde politi og forsvar generellt for å være potensielle terrorister og ikke minst politiet i Hønefoss for å være en slags lystmordere.

       Alt dette var disposisjoner av Eskl Pedersen.

      • yo
       March 21, 2016 at 8:09 AM

       Prøvd å redde de som kunne reddes lille utøy

    • November 12, 2014 at 1:46 AM

     Som leder er det din plikt, og derved Eskils plikt i dette tilflle. Får virkelig håpe jeg hadde gjort det… og dersom jeg sviktet så fikk jeg da for pokker ta kritikken og forrakten som følger ?

    • Anonymous
     November 14, 2014 at 12:04 PM

     Ikke om jeg hadde gått inn i en lederrolle…man velger selv hva man vil jobbe med og man ikke selv velge når man skal være ansvarlig eller ikke basert på en situasjon…man er leder uavhengig av situasjon….lurer på hva EP hadde sakt hvis det var noen andre enn han som stakk av med båten….????? Slutt å beskytt makt personer! La de stå ansvarlige for sitt ansvarsområde…det er alt for lett for ledere i dag å “lure” seg unna ansvar, men de skal på død og liv ha ros for alt bra de gjør…..Jævla barbie mentalitet..

  • Anonymous
   January 22, 2014 at 9:06 PM

   Blir så glad når jeg ser at vi er mange som mener dette. Stå på!

 3. Torkel Tveiten Andersen
  July 7, 2013 at 3:12 PM

  Kan ikke si at jeg liker Eskil Pedersen selv, men alle har rett til å være redde og å rømme fra en gal massemorder hadde han blitt så ville han etter all sannsynlighet blitt drept derfor er denne anmeldelsen i mine øyne idiotisk. jeg ser gjerne til at man tar han på politikken men dettte blir bare for dumt.

  • Ove Onkli
   January 16, 2014 at 2:33 AM

   Hei ta deg en tur på you tube og se feghetens ansikte Eskild Pedersen. Og uttal deg på nytt a…..
   Vennlig hilsen Ove Onkli

  • Anonymous
   January 22, 2014 at 9:12 PM

   Poenget er at det følger ansvar med å være leder. Ikke at man skal dø i vervet som man i denne saken i ettertid ser at kunne blitt resultatet, men at man skal strekke seg lengre enn andre når fare truer. Det verste i denne saken med EP er at han burde sett sine begrensninger i ettertid som leder og trukket seg fra vervet som leder av AUF.

 4. Bjørn Erik Nebell
  July 7, 2013 at 4:06 PM

  Savner navn og kontaktinformasjon til avsender av denne anmodningen. Er det noen som kan hjelpe meg ?

  • A. Hitler
   July 25, 2013 at 4:36 PM

   Avsenderen er nazisten og Vigrid grunnleggeren Tore W. Tvedt.

 5. Makan Jr.
  July 7, 2013 at 5:44 PM

  Kan være en fordel å lære seg genitiv s før man skriver brev til Riksadvokaten.

  • November 12, 2014 at 1:48 AM

   Ja for politisk korrekt er alltid viktigere enn å gjøre det rette ?

   • pølsa
    November 12, 2014 at 6:03 PM

    Jeg tror du mener grammatisk korrekt.

  • HL
   November 13, 2014 at 8:17 PM

   Du evner virkelig å ta tak i det mest sentrale her.

   Tviler på om en liten språklig feil i en ellers meget godt skrevet tekst har noen betydning.

 6. Jens Olav Hansen
  July 7, 2013 at 6:32 PM

  Er enig med Torkel om at man har rett til å redde seg og rømme fra en massemorder. Men, og det synes jeg er skremmende, de (Eskil og co) tok den eneste pansrede båten og stakk av langt fra stedet uten å hjelpe til med å redde de som la på svøm. Mens befolkningen / ferierende i området kjørte rundt med egne plastbåter og reddet mange liv. Det synes jeg er utrolig feigt og skremmende.
  Som det ble kommentert over så er det mye info rundt denne saken som burde vært fremme i lyset. Hvorfor trodde Eskil det var ett polliti/militærkupp, hvorfor dro de så langt med MS Thorbjørn, hvordan klarte de å være så raskt på båten(Eskil sier selv at han aldri så noen bli skutt), hvorfor er Eskils forklaring endret flere ganger Det er spørsmål som jeg mener det hadde vært viktig å belyse. Om ikke annet for å fjerne tvilen rundt hans flukt fra øya.

  Makan Jr.: Seriøst? Så personer som kun staver korrekt kan levere en anmeldelse i Norge?
  Hva med litt med å bidra med argumenter på sak i stede for å være ett troll.

  • Ove Onkli
   January 16, 2014 at 2:43 AM

   Ja makan til løgner skal en lete lenge etter…
   gå på YouTube og se feghetens ansikt Eskild Pedersen. Hadde jeg hatt en sånn forklaring i retten, ville jeg blitt dømt herfra til månen.

   Jeg tror denne jævlade frimurer losjen står bak dritten her. Eskild Pedersen veit ikke hvilken øy han var på en gang. Stakkars tulling.

   Hilsen Ove Onkli

   • Anonymous
    April 3, 2015 at 5:32 PM

    Vet du hva frimureriet står for du da?
    Tviler på det, når du trekker slike slutninger!
    Du må ikke kritisere det blindt bare fordi den degenererte Adolf Hitler gjorde det!

 7. storhertugen
  July 7, 2013 at 6:33 PM

  Så dessverre meget amatørmessig ut, dårlig skrevet, og dessuten er foreslåtte straffebestemmelse helt uaktuell på flere måter angående forholdet.

  For det første var ingen på øya under hans ledelse eller omsorg, heller ikke i hans varetekt.

  Pedersen er leder for en organisasjon som arrangerer sommerleir, på samme måte som et hotell er et foretak som sørger for overnatting.
  Hvis en nattportier rømmer fra hotellet der en massemorder kommer inn, er neppe nattportieren en lovbryter.

  Men det avgjørende er dog “hjelpeløs tilstand”, ingen ombord på fergen hadde kommet over noen som var i hjelpeløs tilstand, og kan uansett ikke rammes.

  Å være ubevæpnet på en øy med en bevæpnet massemorder kan nok oppleves å være hjelpeløs, men er det ikke i lovens forstand.

  Pedersen har dårlig dømmekraft, og er en feiging, javel, men dette er vanlig i Arbeiderpartiet, der anses det som en kvalitet, derfor ble han valgt til AUF-leder, og er det fortsatt.

  Videre er det å bemerke at anmeldelser leveres politiet, ikke påtalemyndigheten.

  • July 23, 2013 at 12:26 PM

   Bra kommentar! Skal en gå til sak mot øvrigheta i denne saken er det til vurdering å støtte en utredning om sivilt søksmãl mot myndighetene, politisektoren, justis og apparatet som er der for å sørge for sikkerheten til menneskene i dette landet.

   Ā behandle Gjørvkommisjonens rapport i rettsapparatet er mer adekvat og vil kunne gi noe konkret. Plassere ansvar, avklare brudd på forskrifter og mulig lovverk og sist, men kanskje viktigst, legge et grunnlag for økonomisk kompensasjon for alle berørte i årene fremover som vil få behov for å søke om dette. Alexandra Bech Gjørv har selv uttalt at kommisjonens rapport også er skrevet slik at den legger et grunnlag for søksmål.

  • Elin
   July 23, 2013 at 3:15 PM

   Du glemmer en ting….
   Det var en politisk leir i regi av AUF,hvor Pedersen er leder.
   Der var flere mindreårige,og ja de VAR under hans ansvarsområde!
   Foreldrene hadde overlatt sine barn i hans varetekt,han var ansvarlig for å sørge for at alle ungdommene på øya hadde det bra.
   Hvis ansvaret IKKE lå på ham,hvem lå det på da?? Skipperen,som var hyret til å kjøre dem alle ut dit??

   Når vi kan bli tiltalt for å ha levnet ett medmenneske skadet eller i nød,så kan jaggu ta han også tilltales og straffes!! AP politikere er ikke unntatt fra norsk lov!!
   Han etterlot UNGDOMMER til å bli meid ned for fote,han ignorerte de som hadde lagt på svøm bort fra øya og etterlot ALLE der for å dø!
   Han fortjener å sitte inne,like mye som ABB gjør!!

   • Uenig
    January 16, 2014 at 1:37 PM

    “Han fortjener å sitte inne,like mye som ABB gjør!!”

    Du burde skamme deg! Om du virkelig mener at en mann som i redsel flykter for å redde sitt liv fortjener å sitte inne på lik linje med en mann som med overlegg gikk inn for å drepe flest mulig ungdommer på en sommerleir, ja, da synes jeg oppriktig synd på deg. Håper du en dag får den hjelpen du trenger til å klare å skille rett fra galt!

    • Anonymous
     January 16, 2014 at 7:48 PM

     Er det noe alvorlig gale med deg?

    • J. C. K. Pedersen
     November 10, 2018 at 12:54 AM

     Eskil Pedersen var i sikkerhet ombord i MS Torbjørn. Kapteinen ville stanse for å plukke opp ungdommene som lå i vannet, og med pansret stavn kunne de ha gjort dette uten fare for Pedersen eller noen andre ombord. Uten fare i det hele tatt. Vitner sa at det ikke var panikk ombord. Likevel nektet Pedersen med fullt overlegg å stoppe, men presset i stedet kapteinen til å forlate de hjelpeløse ungdommene i vannet. Liv gikk tapt på grunn av denne beslutningen, og dette har Eskil Pedersen ansvaret for. Som vanlig i AP tar han ansvar ved å gjøre ingenting. Han har utført en straffbar handling ved ikke å stoppe for å redde de han meget godt hadde anledning til å redde, og bør straffes for dette.

   • Tor
    January 17, 2014 at 2:09 PM

    Pedersen er politisk leder for AUF, ikke personlig ansvarlig for alle som er der. Hvis han blir siktet for dette derrimot, tipper jeg media lager furore av det.

   • Anonymous
    January 22, 2014 at 8:08 AM

    Støtter

  • MS-Anonymous
   November 11, 2014 at 7:40 PM

   spre det i media og la det juridiske gå sin gang: >

   • yo
    March 21, 2016 at 8:14 AM

    Prøvd å redde de som kunne reddes lille utøy

 8. PS
  July 7, 2013 at 9:30 PM

  Hva har skjedd siden saken ble anmeldt?

 9. Jens Olav Hansen
  July 7, 2013 at 11:50 PM

  Saken har nok garantert blitt henlagt i det stille. Det har ikke vært skrevet om det noen sted som jeg kan huske i hvertfall.

 10. Anonymous
  July 8, 2013 at 1:40 AM

  for en idiot

 11. July 8, 2013 at 11:43 AM

  Noen argumenterer med at:

  “alle har rett til å være redde og å rømme fra en gal massemorder ”

  Ikke “alle”! Hvis Norge ble angrepet og Jens Stoltenberg rømte med Colorline…. hadde det vært OK?

  Selvfølgelig ikke. Han er en lerder og ville umiddelbart blitt stilt for riksrett ved tilbakekomst. E.P: var ansvarlig leder og den som tror de ikke har et ansvar bør tenke omigjen. Sett at E.P. en dag leder Ap og blir statsministerkandidat?

  Det sier seg selv at slike båtflyktninger kan vi ikke ha som ledere. Han kunne garantert ha reddet folk fra strand og vann, han stakk av når det gjaldt som mest!

  • Arne Knudsen
   July 23, 2013 at 12:00 PM

   9. april 1940. Kongen flyktet. Krig og statskupp fulgte.
   Skulle kong Haakon blitt stilt for riksrett?
   Hvem har utropt deg til dommer?

   • Anonymous
    July 25, 2013 at 2:10 PM

    nå er det vel slik at Kongen skal i sikkerhet ved krig eller terror, og det er regjeringen som har ansvaret. ikke Kongen.de er beskyttet.

   • Anonymous
    January 25, 2015 at 7:47 PM

    Selvfølgelig skulle prins Carl av Danmark blitt stilt for retten når han kom tilbake til Norge etter krigen. Han var jo en bedrager som utga seg for noe han ikke var, og burde vært dømt for ihvertfall bedrageri.

    I Norges Grunnlov stod det i paragraf 11(gyldig 1914-2014):
    http://grunnloven.lovdata.no
    Kongen skal bo inden Riget og maa ikke uden Storthingets Samtykke opholde sig udenfor Riget længere end sex Maaneder ad Gangen, medmindre han for sin Person vil have tabt Ret til Kronen.
    Kongen maa ikke modtage nogen anden Krone eller Regjering uden Storthingets Samtykke, hvortil to Trediedele af Stemmerne udfordres.

    Frem til 1936 var det valg hvert tredje år og det skulle etter grunnloven vært utlyst valg innen utgangen av 1939. Den sittende arbeiderpartiregjering begikk statskupp da den i 1938 bestemte seg for å bli sittende i 4 år, selv om de bare var valgt for 3. Således var Norge etter Norges Grunnlov UTEN LOVLIG STORTING OG REGJERING 1/1-1940.
    Den sittende regjering hadde ikke mandat til både å fremme og å avgjøre Grunnlovs-endringer. Et endringsforslag må vedtas av den påfølgende valgte regjeringen ETTER at forslaget er fremmet.
    Som en direkte følge av dette var det faktisk intet legalt storting som kunne gi kongen samtykke i hans 5 år lange asyl, der han satt trygt i London og oppfordret de han lot i stikken til å kjempe hans sak.
    Kongen mistet derfor sin kongetittel etter et halvt år på flukt, og det var en bedrager som kom til Oslo i 1945, det var en dansk prins forkledd som norsk konge.

    Hvordan kjeltringene i London ranet krigsseilerne er en skam, og at det var “kongens” svigersønns far Øivind Lorentzen, som ledet Nortraship gjør ikke saken bedre. Jeg er ikke dommer, men enkelte forhold taler for seg selv.

    Hva angår Eskild Pedersen er det vel bare å si at han er partiets tradisjoner tro, og at det er megetsigende hva slags “lederskap” flere her ønsker seg.
    Dessverre har de og deres likesinnede utgjort flertallet i store deler av etterkrigstidens Norge, noe vi tydelig observerer i landets moralske forfall.

  • alaro
   July 24, 2013 at 1:46 PM

   Det er klart at jens stoltenberg er den første til å rømme. Hvor naiv er du?

  • January 15, 2014 at 3:24 AM

   Vi alle som leser blogger og aviser har inntrykk av at du er en psykotisk lerder…

  • January 15, 2014 at 3:42 PM

   Norge ble angrepet og okkupert av tyskland og Kongen og Statsminister måtte rømme mener du dem skulle vert stilt for riksrett også

 12. July 8, 2013 at 2:39 PM

  .. hmm og kongehuset og regjering flyktet ut av landet da dine bevæpna likesinnede inntok hovedstaden en aprildag for 73 år siden .. så de hadde fortjent riksrett?

  Du er i mindretall. Lev med det.

  • Anonymous
   January 18, 2014 at 6:53 AM

   Eskil er verken konge eller i regjering. Du er litt usakelig når du trekker slike sammenhanger..

 13. July 8, 2013 at 3:49 PM

  Om noe “formidlende”- et oppspinn at han skulle hente en hagle hos en venn på en annen øy, for så selv ta hånd om massemorderen! Alle tiltalepunkt fra § 242 tatt ordrett fra norsk lov, men hvor ofte har ikke Ap tilsidesatt Grunnloven, og etter eget selvisk forgodtbefinnende?

  • Gustav
   July 8, 2013 at 6:22 PM

   Burde skamme deg Jostein. Vil si at nesten alle ville gjort som det de som forlot med M/S “Thorbjørn” gjorde. Ingen visste hva som skjedde. For alt han visste kunne han tro at han selv var hovedmålet, noe han delvis var.

   Bruk tiden din på noe annet enn å grave deg ned i en situasjon du aldri noensinne vil kunne forstå. Domstolen og grunnloven som styrer landet, ikke Ap. Domstolen var ganske klar i beskrivelsen av denne dagen. Ingen kan straffes for valg i en umulig situasjon.

   Denne “bloggen” burde legges ned.

   • July 10, 2013 at 8:34 PM

    Gode Gustav, kun advokat, når et avhør frats offentlighet i 60 år,- skurrer det ikke i dine to ører? Det med hagla burde være kjent stoff for alle leseføre, og hvor mange 10 talls millioner bidrar Norge med for å bekjempe *pirater i afrikanske farvann!

   • Anonymous
    January 18, 2014 at 6:50 AM

    Du er på jordet gustav!

 14. Anonymous
  July 8, 2013 at 5:57 PM

  Kunne han straffeforfølges om han hadde latt seg henrette?

  • Steinar Hansen
   January 16, 2014 at 8:34 PM

   I Norge straffeforfølger man ikke døde mennesker

 15. July 8, 2013 at 6:31 PM

  Når et skip går på grunn og synker…. ville det vært horribelt om kapteinen stakk av først!
  Costa Concordia havariet slakter kapteinen som “faklt opp i en livbåt”… han er forhatt!

  EP gjorde alt feil når alle på øyen forventet lederskap! Få han vekk, han er et hån mot alle de som døde. Hvorav flere åpenbart kunne vært reddet!

 16. Stian Lackner
  July 8, 2013 at 7:17 PM

  Er det ikke bedre å bruke tiden til noe annet enn å skylde på Eskil? Han gjorde det eneste riktige og flyktet.

  Forøvrig, som tidligere nevnt, leveres anmeldelser til politiet og ikke til riksadvokaten. Regner med brevet har gått rett til makulering.

  • Mathias
   January 14, 2014 at 10:37 PM

   Vel, når en går til politiet heter det anmeldelse, men når en går til riksadvokaten så anmoder en riksadvokaten å ta ut tiltale. I prinsippet er det jo det samme. Bare forskjellige navn.

 17. Jørn Øverby
  July 8, 2013 at 7:37 PM

  Jeg kan stå inne for en ting. M/S Thorbjørn hadde reist over en km, (den går ikke fort) da jeg kom på fjorden. Jeg var nok først eller andre båt på vannet. Jeg er FrPer og lokalpolitiker i Hole Kommune. Jeg gjorde bare en hver Normanns plik, å hjelpe folk i livfsfare. Om så med eget liv. Jeg ble beskutt ved to anledninger, men fikk alikevel opp ca 20 ungdommer fra fjorden. Jeg kunne godt tenkt meg M/S Thorbjørn som støttespiller, men den var altså ikke til stede. Etter lekasjer i media vet vi hva som foregikk på båten. Om dette er gjenstand til anmeldelse, ønsker ikke jeg å ta stilling til. Men jeg kan også bekrefte at det er lov å få panikk i en slik situasjon. Det var kanskje, også, det som skulle vært sagt.

  • Jens Olav Hansen
   July 8, 2013 at 10:00 PM

   All respekt og ære til deg Jørn for den innsatsen du gjorde. Du reddet mennesker i nød med eget liv som innsats. Og det er det som er skremmende, en leder som Eskil stikker av med den eneste pansrede båten, mens privatpersoner (som bla deg) redder liv med stor fare for seg selv. Det er nettopp derfor denne saken burde vært tatt alvorlig og fått konsekvenser. Og ikke minst, alt burde kommet frem i lyset og ikke blitt gjemt bort slik det er i dag. Hadde almenheten fått de klare fakta hadde også spekulasjonene om Eskil og hans flukt stoppet også.
   Men igjen, all respekt for den innsatsen du viste.

  • Elin
   July 24, 2013 at 10:19 AM

   Dere som dro ut og hentet ungdommer viste ett mot uten sidestykke!
   Jeg gråt da de sendte bilder derifra i ettertid,hvor man kunne se sivile gå ut og fortvilt prøve å berge ungene.
   Dere gjorde en FANTASTISK jobb,uten dere hadde antallet på omkomne vært langt høyere.
   All ære og respekt til dere,sånne folk tar man av seg hatten og bøyer hodet i dyp respekt for!
   Man fikk høre i etterkant at politiet hadde bedt sivile som gikk ut med båtene ,om å holde seg unna og bli på land.
   Jeg kan forstå hvorfor,men å be FORELDRE stå å se på at ungdommer i panikk,med livstruende skader,legger på svøm for å berge livet og få til beskjed “ikke gjør noe som helst!”….
   Den er drøy! Jeg tror politiet kan være glad for den hjelpen de fikk fra dere,ellers hadde flere foreldre sittet og sett på bilder av sine døde barn.

   Noen ser ut til å glemme at de aller fleste på utøya var BARN,de var ungdommer.. Og EP HADDE faktisk ett ansvar for dem,han var LEDEREN for leiren!
   Han svek dem ALLE da han tvang en mann til å kjøre båten ut,til tross for at skipperen hadde ett barn på øya! EP viste NULL respekt for sine medmennesker,for det ansvaret han var satt til å forvalte og viste seg ikke voksen i det hele tatt!
   At han fikk panikk er en ting,alle kan forstå det.. men alikevel.
   Han stakk av fra det ansvaret han var satt til. Enhver annen ville blitt tiltalt og straffet momentant!

   • Tyren
    November 11, 2014 at 6:57 PM

    “EP HADDE faktisk ett ansvar for dem,han var LEDEREN for leiren!”
    ———————————
    Nei, det var han ikke. Monica Bøsei var leder for leiren, og en innleid politimann hadde ansvar for sikkerheten.
    De var de to første som ble drept.

    Jeg støtter deg i beskrivelsen av båtfolkets innsats (bl.a. FrP-politikeren som skrev lenger opp), det var utrolige heltedåder som rører meg den dag i dag, og som aldri bør glemmes.
    Bare så synd at nazispirene må skitne til sin hyllest med denne svinske og usaklige hetsingen av et menneske hvis opplevelse av situasjonen dere ikke er i nærheten av å sette dere inn i.

    Forresten var det heller ikke han som førte Thorbjørn…

    • SP
     November 12, 2014 at 2:36 PM

     Helt riktig Tyren. Mesteparten av det som står her er skremmende lesing. Det fremstår også meget spesielt at de som ble angrepet, faktisk her blir angrepet av personer med mye lignende holdninger som attentatmannen. Ikke tvil om at det trenges mere forskningsmidler for å følge disse høyreekstreme
     personene/miljøene. I slikt grums kan mye farlig vokse frem.

    • November 14, 2014 at 4:34 AM

     Kan vel også legges til at skipperen på skuta var mannen til Bøsei. Han hadde sin datter om bord, og de hadde nettopp vært vitne til at hun ble skutt noen meter foran dem.

     Pedersen var en av flere passasjerer ombord, men skipperen hadde ansvaret. Han var i kontakt med politiet på land, og de beordret ham til å forlate øya.

     Ynkelig er hva man kalle en slik anmeldelse, men når man hører at det er nynazister som står bak, så er det ikke mer å forvente.

     • November 14, 2014 at 11:12 AM

      Korreksjon. Kapteinens datter var ikke ombord i båten. Hun hadde søkt dekning under klippene på øya sammen med mange andre. Kapteinen hadde sett sin kone blir skutt, men han ante ingenting om sin datter med sikkerhet. Han ytret ønske om og snu båten for å hjelpe ungdommene og finne sin datter, men ble nektet dette. Han fikk senere en telefon om at hun var i god behold. Når det kommer til EP`s handlinger er det vel ingen her som kan si hva de ville ha gjort. Ifølge en av forklaringene hans, så han ingen bli skutt, men han så Monica Bøsei og Sikkerhetsvakten skutt og drept da han løp forbi dem ned til kaia og ombord i båten. Det at han sier han handlet som han gjorde var fordi terroristen var ute etter ham, men det visste faktisk ikke EP før lenge etterpå. Likevel mener jeg at det som var feigt gjort fra hans side, var ikke og løpe ombord i båten og reise ut fra land, men og ikke plukke opp ungdommene som allerede var i vannet. Det var feigt gjort.

      • Daniel
       November 23, 2014 at 4:13 AM

       Det er veldig mange som vil gi Eskil Pedersen en slags “albuerom” for de opplevelser han hadde på Utøya 22.7. Her er realitetene: Eskil Pedersen har i overveldende grad sutret og survet urettmesig. Eskil Pedersen opplevde veldig lite. På det tidspunktet som Eskil Pedersen forlot Utøya så var man ikke helt klar på hvilket scenoario det var. Som flere som faktisk ble igjen på utøya, mye takket være Eskil Pedersen, opplyste så trodde man at smell skyldes fyrverkeri. Og man i den forbindelse syntes det var veldig upassende m.t.p hva som hadde skjedd i Oslo. Det var i denne tidsperioden som Eskil Pedersen forlot Utøya. Dvs på et tidspunkt hvor man ikke var sikker på hva det var, men muligens trodde det var fyrverkeri. Så er det de som fremhever at Eskil Pedersen da han løp på ferja passerte personer som lå død. og dermed forsøker å skape noe føleri ut av det. Men realitetene er at hvis man sjekker grunnleggende kompetanse som er relevant på området, så vil man finne ut at det Eskil Pedersen var utsatt for var i stor grad veldig ubetydelig. Det er jo ikke slik at Eskil Pedersen stoppet opp og hadde en minnneseremoni om disse menneskene. Det er mer i retning av at han fikk øye på dem et sekund eller to da han beinfløy forbi.

       Så da Eskil Pedersen kom på ferja så var han utfra de faktiske opplevelser, i overveldende grad uberørt. Men for Eskil Pedersen så har det egentlig aldri handlet om hva han faktisk opplevde, men hva Eskil Pedersen ønsker å skape inntrykk av at han opplevde og ikke minst hvordan Eskil Pedersen ønsker å fremstille Eskil Pedsersen som nr 1-offeret for 22.7 og i dets kjølvann utnyttte denne posisjonen, som feilaktig nr.1-offer for å melke dette for alt det er verdt for Pedersens agenda.

    • Jan Haugen
     January 15, 2015 at 10:19 AM

     Den “innleide Politimannen” var SYKMELDT – man JOBBER IKKE når man er sykmeldt…
     En fotballklubb som arrangerer konsert PÅLEGGES å ha Ambulanse og POLITI til stede for å ivareta folks sikkerhet – AUF samler hundrevis av UNGER på ei øy uten sikkerhet…
     Skjønner godt at AP sørget for å HEMMELIGSTEMPLE Eskils forklaring til 22.7-kommisjonen for 60 ÅR fremover……..

 18. July 8, 2013 at 8:13 PM

  Alle har påbud å hjelpe folk i nød og hjelpeløs tilstand.Det han gjorde var utrolig feigt.Hvis man kommer som første bil til en bilulykke er du pålagt å hjelpe.Han hadde vel stukket av.

  • makanjr
   July 8, 2013 at 9:54 PM

   Nå er det jo slik at å selv være i nød, og å ankomme ved en bilulykke, ikke er helt det samme.

   • Elin
    July 23, 2013 at 5:19 PM

    det skal eg huske på om jeg selv kjæsjer bilen men er i stand til å gå hjem og den andre personen ligger døende i vegen.

    • Arne Knudsen
     July 24, 2013 at 3:53 AM

     Forstår ikke sammenlignigningen din.
     Forøvrig skjer dette rimelig ofte i alvorlige ulykker. Folk havner i en sjokktilstand og begynner å gå hjem – ikke fordi de bevisst ikke ønsker å hjelpe, men fordi våre “primal” instinkter sier søk tryggher gå hjem. Disse hjelper vi ved å stanse de og sende de på sykehus. Er du ikke i en slik tilstand, dette merker vi fort, tar vi deg til politikammeret.
     Forstår, som sagt, ikke sammenligningen din.

     • normal mann
      January 16, 2014 at 6:03 PM

      det er det som er forskjellen på primaler og ledere punktum

      • Jan Haugen
       January 15, 2015 at 10:21 AM

       I dette tilfellet er nok sammenligningen mellom PRIMAT og menneske svært relevant….

  • Anonymous
   January 16, 2014 at 6:49 PM

   Det er ingen påbud med å hjelpe folk i nød
   hvis det er fare for ditt eget liv. Forskjell på bilulykke og en massemorder som skyter på folk. Men du har plikt til å hjelpe til så fort det ikke er fare for eget liv. Så lenge du ikke er politi eller militær i jobb.
   Hvis folk risikerer sitt eget liv for å hjelpe til i farlige situasjoner så ærehvære dem for det.
   Men alle klarer ikke av slike situasjoner og får fullstendig panikk og det er vell lov til det når mann blir beskutt.
   kanskje de kunne hjulpet til kanskje ikke. Ne

 19. July 8, 2013 at 10:09 PM

  Å komme opp med slikt vås forteller litt om hvor lite som foregår oppi topplokket til enkelte. Skal ikke engang prøve å utdype hva jeg mener, da dette er så inni natten idiotiskt! Skam dere!!

  • SP
   November 12, 2014 at 2:41 PM

   Helt enig, og skremmende…….

 20. Knut Olav
  July 8, 2013 at 11:13 PM

  Lett å være etterpåklok.
  Men nå er ikke alle helter og han viste nok ikke så mye om det som skjedde.
  Men de burde så klart plukket med seg dem som var i nærheten…
  Og de burde kjørt båten så politiet kunne bruke den.
  Ser jo den at de ikke ville gå i land uten å kunne forsvare seg.
  Men de kunne jo såklart dratt å hjulpet dem som var i vannet.
  Men dette er jo bare spekulasjoner og lett å si etterpå…
  Jeg var ikke der og vill ikke dømme dem som var der.
  På det grunnlag at jeg kan ikke forestille meg hva jeg hadde gjort i enn sånn situasjon.
  Sefølgelig tror alle at dem hadde gjort det man kunne for å hjelpe andre, men det veit man ikke føre enn står der…

 21. Yme
  July 8, 2013 at 11:21 PM

  “Alle har rett til å være feige og stikke av når de kan slik at andre må ta støyten”. Nesten som å høre svikerkongen Haakon selv før han pilte til skogs sammen med jøden Hambro. Tipper ABB hadde latt være å drepe flere om han fikk nøytralisert Eskild slik han planla. Hvis du ikke har noe å dø for har du heller ikke noe å leve for, heter det. Derfor vil en selvdyrkende hedonist som Eskild aldri forstå hvorfor folk skyr han overalt der han ferdes og han får kalde skuldre overalt når kameraet er skrudd av. Ja ja “elite” politiet vårt var jo ikke akuratt noe bedre, det må jo sies. De man normalt skulle se opp til oppføret seg verre en feige tisper når det virkelig gjalt akkuratt som Stortinget i 1940. På tide med en sang: http://www.youtube.com/watch?v=nakvNCHyUaM

  • Tyren
   November 11, 2014 at 7:00 PM

   “svikerkongen Haakon selv før han pilte til skogs sammen med jøden Hambro.”
   ———————————-
   Her samles nazikrypet, ja…
   Usj!

 22. Per Tormod
  July 9, 2013 at 1:31 AM

  Fergen kunne vært en meget viktig led i evakueringen fra utøya. Tror det er flere enn politiet som handlet mege uklokt denne dagen

 23. July 9, 2013 at 5:34 AM

  sosialistene er mestere i å skape syndebukker,la denne mannen smake sin egen medisin nå..

 24. Ø.H.Johansen
  July 9, 2013 at 11:50 AM

  Dette er omtrent det sykeste jeg noen gang har lest! Det er da ikke straffbart å redde sitt eget liv. Enhver som har opplevd situasjoner der man kan risikere å dø vet at alle instinkter i kroppen “skriker” at man skal komme seg vekk fra den livsfarlige situasjonen. Antar at anmelderen aldri har måttet måle sitt eget mot i en reell livsfarlig situasjon? Eskil Pedersen kunne kanskje stått opp mot barnemorderen -og blitt drept! Vær sikker på at dette er et valg som kommer til å gjensøke tankene hans hver eneste dag de nærmeste 10-20 årene. Men hvem er du som tør kritisere? Og som du sikkert vet så er det kapteinen på en båt som er suverent ansvarlig for avgjørelsene som tas.

  • July 9, 2013 at 12:04 PM

   Kapteinen – som hadde dattera si på Utøya, og hadde sett sin kone bli drept…
   Han ville plukke opp svømmere – Eskil ville vekk, vekk, vekk,,,,
   Ikke f*** om mine unger hadde fått dra på “AUF-leir”…

 25. July 9, 2013 at 12:00 PM

  “Utøyahelten Eskil” fratok Politiet muligheten til å komme seg over ca 27 minutter tidligere enn de gjorde. Iflg. tidslinjen ble mer enn 20 unger skutt i dette tidsrommet – APefansen forsvarer selvsagt Eskil, men det går en rød tråd fra 1940 til i dag – med “Det brukne gevær” som jo er feigingenes “hedersmerke”.
  Hans eget fylkeslag ville ikke ha ham på “sikker plass til Stortinget” – og han har ikke fått hjelp/støtte fra O-store-Jens – m.a.o. er han ikke særlig ettertraktet i egne rekker.
  NAV er vel neste stopp…

  • Arne Knudsen
   July 24, 2013 at 4:01 AM

   EP førte ingen båt.
   Er dette så vanskelig å forstå???
   Kapteinen på båten, altså den som førte båten, hadde akkurat sett sin hustru bli drept av Anders Bering Breivik. Tror du virkelig at han, med datteren ennå på øyen, og som senerere ble drept av Andres Bering Breivik, gjorde noe annet enn det han kunne?
   Det er kun 1 skyldig: Drapsmann og terrorist: Anders Bering Breivik. Moren til Breivik var ikke stolt over hva sønnen gjorde. Ville dine foreldre vært det over ditt innlegg?? Tror mine ville vært det over mitt.

   • Elin
    July 24, 2013 at 9:24 AM

    Min mor ville ha uttalt seg i langt skarpere ordlag,og hun ville syntes AKKURAT det samme!
    Jeg skal sitere en som kommenterte lengre ned;
    “Jeg personlig ville ALDRI forlatt min familie eller venner i en hjelpesløs tilstand,uannsett hvor ille situasjonen skulle være.Litt selvrespekt og ære må da vi siviliserte pinglete og moderne mennesker ha!”
    EP ble satt til å ha ansvaret,et ansvar som han har sviktet på det GROVESTE!!

   • Elin
    July 24, 2013 at 11:20 AM

    Skipperen hadde en datter på den øya..Ville DU forlatt ditt barn på ei øy med en drapsmann,om du hadde valget mellom å bli eller å stikke av?
    Skal du nå kalle faren for feig,fordi han ble tvunget av EP til å ta båten ut??

  • January 15, 2014 at 3:58 PM

   hva mener du Kongen og regjering skulle ha gjort i 1940.
   Du vet vel at samtlige land i vesten har evakuerings plan for og beskytte regjering konge hus eller president. skulle likt og sett om du hadde tatt båten til politiet på land vist en som du tror er politiman skyter og dreper alt han ser

 26. July 9, 2013 at 12:30 PM

  KJØP AUFs MINNESKJORTE: Rød (selvsagt) T-skjorte med bilde av Eskil på fronten, og en bred, gul stripe nedover ryggen……

 27. TineM
  July 9, 2013 at 1:10 PM

  Jeg skjønner ikke hvordan enkelte kan tillate seg en slik klappjakt på et enkeltmenneske og delvis holde han ansvarlig for de gjerninger en annen er dømt for. Det er en måte å gjøre han til medskyldig på som er langt over uetisk og like langt fra virkeligheten.
  Ville det vært bedre om han og døde? NEI!

 28. Jens Olav Hansen
  July 9, 2013 at 1:55 PM

  Ingen sier at Eskil skulle vært igjen på land for å stoppe Breivik, ingen sier at Eskil er skyld i det Brivik gjorde. Men det som det reageres på , og det forstår jeg, er at Eskil og co tok den eneste pansrede båten og stakk av fra stedet UTEN å redde mennesker i nød. Kapteinen ville jo redde de som hadde lagt på svøm, Eskil og co nektet dette. De tok med den eneste pansrede båten, som kunne reddet mange av de som svømte, langt vekk fra stedet slik at ikke engang poilitiet kunne bruke den. Det må det være lov å reagere på og stille spørsmål ved.

 29. July 9, 2013 at 3:18 PM

  Man kan jo spørre seg selv: HVORFOR er forklaringen til ESKIL hemmeligstemplet i 60 år ?
  Storberget sin forklaring også – tipper det neppe hadde hjulpet valgkampen om DEN kom på bordet…
  APene bør nok holdes borte fra regjeringskontorene lenge, lenge, lenge………………….

 30. Josefine
  July 9, 2013 at 4:07 PM

  Vås.

  • July 9, 2013 at 5:10 PM

   Selvsagt… “helten Eskil” er uangripelig…..ROFLMAO

 31. July 9, 2013 at 7:07 PM

  Jeg er pansret, ro, ro mine undersotter, men uten årer.

 32. Jørn Øverby
  July 9, 2013 at 7:49 PM

  Jeg vil jo minne om Politimannen som er erklært (iht kommisjonsrapporten) til Norges feigeste politimann, som ikke svømte over.. Han hadde sine ordre, og i etterkant, beskjed om å holde kjeft. Som lojal tjener i politiet, tar han faktisk støyten. Jeg kjenner denne mannen, og vet han uten å nøle, hadde gått i kamp der ute. men det var ikke hans ordre! hvem ga ordrene? Det er også mennesker som har gått fri. Ingen har måtte gå fra sine stillinger. Dette er mennesker som tjener mye pga sitt ansvar i jobben. Hvorvidt EP bør straffeforfølges ønsker jeg som kjent ikke ta stilling til, men om båten hadde gått rett over, hadde de politigutta tatt den over igjen. Det er jeg rimelig sikker på. Da hadde muligens nærmere 40 min skyting vært ungått. Jeg kan fortelle alle forståsegpåere, at man sover ikke godt med tanke på at en passerer en odde full av ungdom, som står å vinker, man må passere pga full båt… når en kommer tilbake ligger alle nede.. Men det er helt klart en del “ledere” av høyere rang en EP som faktisk bør skamme seg. Ikke gjorde de jobben sin i forkant, ei heller da det gjaldt.

  • Danny
   July 19, 2013 at 2:02 AM

   Dersom Jørn Øverby også hadde kjent politiinstruksen ville han visst at bed pågående skyting er det spesielle regler som gjelder.
   Når skyting pågår er det unntakstilstand og det påhviler politiet ansvar for å stanse dette så raskt som mulig.
   Så mannen du kjenner er nok adskillig mer typisk norsk politi enn det han har fortalt deg.

 33. Dan Danielsen
  July 9, 2013 at 8:02 PM

  Syns ikke det er riktig å la et Vigrid-ish innlegg føre til klappjakt på en enkeltperson. Vet dere sjøl hvordan dere hadde reagert i en lignende situasjon? La den uskyldige kaste den første stein osv… Er ingen fan av hverken Ap eller Auf i deres nåværende form, men å legge seg på linje med Tore Tvedt og hans undersåtter blir for drøyt. La Eskil være, tror han har fått straff nok. Legg dere heller på jakt etter ABB’s meningsfeller, om dere må ha noen å hate, nok å ta av der dessverre…

 34. July 9, 2013 at 8:44 PM

  Atle hemmeligstemplet i 60 år.
  Ffinner han en samboer som holder han i live til han er 87 år, fondet og oljen for lengst slutt, slik ikke umulig at han blir Norge sin andre Nygaardsvold.

 35. vidar
  July 9, 2013 at 9:45 PM

  Endeligt någen som har sitt koss det faktist ble. salut for det 🙂

 36. vidar
  July 9, 2013 at 9:47 PM

  Du trenge jo isje å vera petter smart for å se koss det egentligt gikk. Trenge heller isje å ver rakettforska. Det stemme jo isje mer enn det som komme fram,eller?

 37. vidar
  July 9, 2013 at 9:56 PM

  Josefine ta deg ein xo å slapp av. korfor ska du blanda de som svømte for livet å de som satt på te andre siå pansra i båt å isje gadd å ta de med seg?? ser du isje forskjellen? Eg ser ann hvertfall isje samma om det e ditt eller datt av politikere. Dette hadde eg å sikkert resten av landsfålkå gjort. men isje Eskild??? må dokker våkna opp alle sammen. ser koss me ligga ann om 70år. tragisk seie bare eg. Lure dokker på noe så e nr mitt 97480314. bare å ta kontakt om dokker e uenige. Dokker ser jo isje koss dette landet utvikle seg 😦 skoffa

  • Elin
   July 23, 2013 at 5:13 PM

   lær rettskriving. isje er ikke et ord.

   • Cathrine
    July 25, 2013 at 10:55 AM

    Første bokstav i en setning skal være stor.

 38. Anonymous
  July 10, 2013 at 1:50 AM

  Ikke alle velger å stikke av eller å ikke hjelpe noen i nød;
  Ved bardisken i en pub sitter det to menn med hver sin halvliter og smaaprater da det plutselig kommer en arabiskutseende mann halvt loepende bort til baren og bestiller en halvliter. Han har akkurat faatt satt seg ned paa barstolen da tre unge menn kommer inn og oeyeblikkelig gaar til angrep paa den nyankomne. Han faar halvliteren toemt over hodet og de trekker ham mot utgangsdoera. Den ene av de to foerste som satt ved baren blander seg inn og speor hva som foregaar. Dere er tre mot en. Vi er ikke tre, vi er foerti mann, de andre venter utenfor, og denne jaevelen skal lynches. OK, da stiller jeg paa hans parti, sier han som blandet seg inn. Du kan bare proeve, da dreper vi deg ogsaa er svaret han faar. De trekker araberen med seg ut i gangen og der venter resten av mobben. Han blir slaatt nedover trappen og paa avsatsen mellom etasjene blir han holdt fast av noen mens en griper tak i skjortebrystet hans og gjoer seg klar til aa slaa ham i ansiktet.
  Innblanderen kaster seg frem og griper knyttneven idet han skal til aa slaa, og dytter de som holder araberen ned trappen sammen med araberen. I tumultene greier han aa komme seg fri og innblanderen roper loep, loep. Araberen loeper ut og bortover gata, mens innblanderen kommer seg gjennom de som fortsatt ligger hulter i bulter i gangen, og ut paa gata hvor han ser en taxi som han hopper inn i og faar sjaafoeren til aa kjoere etter araberen som loeper for livet med etterhvert halve mobben loepende etter. Taxien rekker forest frem til araberen og innblanderen hopper ut og faar tak i araberen og kaster ham inn i taxien. Kjoer, kjoer, og sjaafoeren kjoerer bort fra stedet mens den rasende mobben staar igjen og maa se seg slaatt av en enkelt person som blandet seg inn og reddet livet til en annen som var i ferd med aa bli drept av en mobbegjeng.
  Dette er en sann historie fra noen aar tilbake, og det skjedde i en norsk by.

 39. July 10, 2013 at 3:05 AM

  En hver leder i ethvert land vil alltid flykte!Være seg så konge,statsminister eller president.Disse menneskene vil komme seg unna så fort som mulig,med fullt følge av andre statlige ledere og “viktige”personer.Dette fordi de skal kunne komme tilbake når krigen eller terroren er over og fortsette å styre og gjennoppbygge landet,så også Auf`ere (Eskil Pedersen)Tanken er at ingen andre kan klare å bygge opp igjen det ødelagte uten disse lederne og jeg vil tro at de har et kjempeego og mener at De er mer verdt enn resten av folket.Jeg personlig ville ALDRI forlatt min familie eller venner i en hjelpesløs tilstand,uannsett hvor ille situasjonen skulle være.Litt selvrespekt og ære må da vi siviliserte pinglete og moderne mennesker ha!

 40. Anonymous
  July 10, 2013 at 10:50 AM

  Oppfordrer alle til å ta en titt med kritiske øyne på alle grunnlovbrudd som begås daglig av våre politikere. som f.eks EØS og underleggelse av “eksterne” lover/regler

 41. james
  July 10, 2013 at 2:44 PM

  Den eller De som har sendt denne saken til anmeldelse til Riksadvokatembete har nok en eller flere skruer løse, således sikkert en smule ustabil også.

 42. July 10, 2013 at 5:03 PM

  Tiltale ? Vil Norge ha aviser som VG og Dagsavisen om 59 år!!!

 43. Yme
  July 10, 2013 at 7:14 PM

  APs & Eskild Pederens livsmotto er visst:

  “I can take the shit if you can take the pain”.

 44. Svein Sorensen
  July 13, 2013 at 11:22 PM

  Skam deg Eskild,stå opp å be om unskylding. Det hadde vært realt.

 45. Rune
  July 23, 2013 at 12:42 PM

  Det heter at Kapteinen er den siste som forlater skuta om den går ned,her er lederen den første som rømmer og lar stakkarne være igjen hjelpesløse med en gal morder.Denne lederen har ikke mot i det hele tatt,for sent med og be om tilgivelse nå men alle får stå for sine handlinger.

 46. Jorene
  July 23, 2013 at 2:33 PM

  Nødvergeretten, anyone? Straffelovens §47. Les den.

 47. Erik Monclair
  July 23, 2013 at 3:53 PM

  Er ikke noen stor fan av hverken AP eller AUF men tror at det er lett å si noe i ettertid om hva og hvordan… Ja, EP rømte og var feig… Men ikke lett å legge skylden på andre enn ABB.
  Og hvor får du det fra at mange druknet…? Så vidt jeg vet døde samtlige av skuddskader på Utøya.

 48. Ragnar Dahl
  July 23, 2013 at 4:27 PM

  Hvor dum går det an å bli?

  • Ragnar Dahl
   July 23, 2013 at 4:28 PM

   Nå mente jeg anmeldelsen!

 49. Elin
  July 23, 2013 at 5:08 PM

  han skulle blitt på den øya så var vi kvitt dusten. makan til tosk. har man noen gang sett en kaptein forlate skipet før sine passasjerer? han skulle tatt ansvar. heller dødd som helt enn å leve som en komplett tosk.

 50. Jens Peder
  July 23, 2013 at 11:18 PM

  Noe av det mest skremmende er jo nettop at det stemples som hemmelig, det beviser jo noen har noe å skjule

 51. Gud?
  July 24, 2013 at 1:36 AM

  “Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.”
  -Martin Luther King, Jr.

 52. Strøm
  July 24, 2013 at 2:20 AM

  Dere er en gjend med tullete wannabe “nazi”- skaller, som lever i en fantasiverden hvor dere former deres eget samfunn. Hvor inkompetente, selvopptatte, komplette idioter går det ann å bli! Dere er ikke noe annet enn en skam for nasjoen. Hva får dere til å føle dere stolte? Hva har dere noen gang gjort for at samfunnet skal bli bedre?

  Skammelig!

  • Elin
   July 24, 2013 at 10:39 AM

   Er vi? virkelig? For hva da?? At vi ikke HYLLER feighet??
   Hva hver enkelt av oss har gjort eller ikke gjort for å gjøre samfunnet bedre,har du NULL forutsetning for å kunne vite!! Så hold dine feige kommentarer for deg selv!
   Man kan fyre samme spørsmål tilbake,hva har DU gjort for å gjøre samfunnet bedre??
   Før du retter en pekefinger mot noen og dømmer,vær sikker på at hånden din er ren.
   Og NAZI kan nok holdes langt unna i denne sammenhengen,for nazist står indirekte for FEIGHET!

   • Strøm
    July 24, 2013 at 3:00 PM

    Dette er på ingen måte en hyllest til det du knytter til “feighet”. Du må skjønne at det eksisterer ikke en fastit på hvordan man skal handle når en massemorder og en terrorist angriper unge, uskyldige mennesker. Det feige er å utføre slike handliger med en så simpel hensikt. Det feige er å angripe de som allerede har blitt angrepet, sånn som dere gjør her!
    Jo, jeg skal svare deg på hva jeg gjør for at samfunnet skal bli bedre:
    Jeg engasjerer meg i politikk, har vært med i kommunale ungdomsråd hvor jeg representerer unge i hele byen. Snakker for deres sak i håp om å endre på situasjonen. Jeg bruker tiden min på samfunnsrelaterte saker. Går på skole og tar en utdanning.

    Og jeg har et spørsmål til deg: Hva er definisjonen av feig?

    • November 12, 2014 at 4:00 PM

     Ååååååå! Klapp på skulderen! Du er en av disse som snakker, snakker, snakker og snakker i politiske møter… Der skjer det ikke mye som gavner folk!

     Gjør noe nyttig heller! Bli med og jobb for ungdommer og voksne GRATIS 2 ganger i uken for å bøte på idiot beslutninger som tas av inkompetente politikere!!!

   • July 24, 2013 at 3:44 PM

    “Og NAZI kan nok holdes langt unna i denne sammenhengen,for nazist står indirekte for FEIGHET!”

    Nei. En nazist hadde blitt igjen og kjempet inntil døden. Visste du at Adolf Hitler, Josef Mengele og mange andre historiske nazister risikerte sine liv på slagmarken for å redde sårede kamerater, gjentatte ganger? For dette ble de tildelt Jernkorset for “tapperhet i tjenesten langt utover det som er å forvente.” En slik utmerkelse vil Eskil og partikameratene aldri noen gang gjøre seg fortjent til.

    Du vet visst absolutt ingen ting om nazismen og nazistene, Elin. Ikke rart – slik vi blir hjernevasket her i landet av den andre verdenskrigens vinnere.

    • Elin
     July 24, 2013 at 6:10 PM

     Min bestefar og onkel var aktive i mostandsbevegelsen og risikerte sine liv flere ganger for å berge villt fremmede,så ikke belær meg om nazismen er du snill.
     Når jeg betegner nazistene som feige,så er det grunnet den blodige nedslaktingen av millioner av uskyldige mennesker,og for hva?? Det kunne være noe så enkelt som BRUNE ØYNE!
     Nazistene hadde en rasepolitikk som var hinsides all galskap,hvor alt og alle som kom under kategorien “anneledes”,dvs genetisk arv som brunt hår,brune øyne,jødisk opphav,downs syndrom,sigøynere,etc etc etc…lista er lang og lite verdig!
     Dr.Mengele var en velkjent sadist og ingen soldat,som gjorde forsøk på bl.a små barn og gravide kvinner. Spesielt glad var han i tvillinger og gravide kvinner. Han brukte å fylle smeltet tinn inn i skjeden på gravide kvinner,kun for å se hva som skjedde når fødselen startet. Dette gjorde han uten bedøvelse,i likhet med “operasjoner” han foretok på sine forskningsobjekter,hvor han flyttet muskler og sener fra arm til bein uten bedøvelse for å se om det ville fungere igjen etter at sårene var helet.Du kan tenke deg resultatet selv.,Samt gjorde mye “forskning” som han kalte det,på barn.
     Hitler var en feig incestuøs sosiopat. karismatisk ja,men sinnsforvirret.er ikke stort mer å si om han!
     Og DU vet visst veldig lite om de tyske soldatene,ellers ville du også ha visst at flesteparten av soldatene var ikke med av fri vilje,men for å berge ikke bare sitt eget liv,men sin families liv. For å nekte å bli innlemmet i “den stolte tyske hær” var ensbetydende med døden,da man ble ansett som landsforræder og arrestert. Å gå imot Hitler gjorde man KUN om man hadde en dødslengsel og ingenting å tape!
     Det er ikke for ingenting at hans egne offiserer prøvde å ta livet av ham flere ganger!

     Når jeg kaller EP for FEIG,så er det fordi han stakk av fra de barna han var satt til å ha ansvaret for,for å berge sitt eget skinn!! I motsetning til de camping gjestene som var på fastlandet,som risikerte sine egne liv for å hente inn ungene som la på svøm!!
     Vet du hvem de VIRKELIGE heltene i hele tragedien er??
     De som ble etterlatt på øya,som fortvilt prøvde å berge både kjente og ukjente,og ikke bare seg selv.. Og de som dro ut for å hente dem.
     DER har du helter!
     En som er feig stikker av fra det ansvaret han er satt til,som f.eks å etterlate 14 års gamle unger til en drapsmann!
     At ABB er feig er vi alle skjønt enige om,at den fyren har baller til å kalle seg mann er ubegripelig!
     Men EP er like feig og fortjener såvisst ikke å bli definert som noen HELT!!!
     Langt mindre bli likestilt med våre gamle krigshelter!!
     Til det mangler han en meget VIKTIG kvalitet…
     MOT!!!

     • July 24, 2013 at 6:31 PM

      Et par poenger:

      1. “Motstandsbevegelsen” resulterte i at en god del sivile nordmenn ble torturert og drept. Og objektivt sett var de terrorister – de sprengte også folk i filler med sine bomber. Beklager å si det, men det er sant. Det eneste “motstanderne” gjorde var å forsure og forverre tilværelsen for hele folket. De var destruktive. Dessuten forbrøt de seg mot Haag-konvensjonen som sier at den okkuperte part plikter å adlyde okkupanten så lenge okkupasjonen pågår. Partisanvirksomhet er forbudt. Og okkupanten plikter også å følge visse regler – noe tyskerne gjorde med glans – når det gjaldt hvordan den okkuperte skulle behandles. Langt verre ble det i det okkuperte Tyskland etter 8. mai 1945: Tyskerne mistet alle sine rettigheter og millioner ble fysisk utryddet av “de gode” seierherrene. Men dette lærte du aldri om på skolen.

      2. De tyske nazistene/den tyske hæren begikk aldri noen nedslaktning av millioner av uskyldige mennesker. Dette er bare løgn. Vel, du kan jo komme med bevisene om du har noen.

      3. De som ble nedslaktet var omlag 10-15 millioner tyskere – og det var “de gode” allierte som stod for slakten.

      4. Det var ingenting feigt med Hitler. Hvordan tror du han vant sine to Jernkors? Du kan også lese hva hans kammertjener Heinz Linge og hans sjåfør Erich Kempka skrev om ham i sine bøker. Feig var det siste Hitler var. Han var en eksepsjonelt uredd mann. Det samme kan ikke sies om Håkon 7, Nygaardsvold eller Eskil Pedersen. Eller for den saks skyld Jens Stoltenberg – som aldri går noe sted uten livvakter.

      5. Husk at seierherrene alltid skriver historien. Vi har blitt matet med løgner hele våre liv – og det fortsetter og fortsetter på det viset.

      • Joa
       January 18, 2014 at 10:40 PM

       Hm, hvordan kan du si at nazistene ikke slaktet ned uskyldige mennesker, (jøder) spesielt????? Tror du alle de som overlevde konsentrasjonsleirene kom med løgn bare for å sverte nazistene???? Hvorfor var nazistene så ivrige med å ødelegge bevis/ drepe vitner når de innså at slaget var tapt?? Kom du med bevisene for at nedslaktingen ikke fant sted…….. Men nå gikk vi vekk fra det opprinnelige i den her saken…. nemlig Eskil Pedersens oppførsel, jeg skal ikke kommentere den saken…

    • Elin
     July 24, 2013 at 6:21 PM

     Og Adolf Hitler gikk aldri høyere så korporal og var meldingsløper gjennom hele 1. verdenskrig.,ikke ble han vel ansett blandt sine medsoldater grunnet hans ukritiske holdning til offiserene,som på sin side mislikte han for hans hysteri.

     • July 24, 2013 at 6:34 PM

      Å være meldingsløper, dvs. å springe mellom bomber og granater fra skyttergrav til skyttergrav, er noe som krever en god del mot. Og for dette motet ble Hitler dekorert med Jernkors av både andre og første klasse.

      For noenlunde objektiv informasjon om Adolf Hitler anbefaler jeg denne dokumentaren: http://www.youtube.com/watch?v=8wthIgM-YYY

      • Elin
       July 24, 2013 at 7:15 PM

       Så nå skal du synke så lavt som å fornedre de som kjempet for å få Norge fritt fra en okkupasjonsmakt som OVERHODET ikke var ønsket her???
       Den “fortreffeligheten” som du så pent kaller det,var årsaken til at så mange mennesker mistet livet!! Partisanene gjorde hva enhver patriot ville gjort,kjempet for å få landets frihet tilbake!
       Beklager,men i motsetning til deg er jeg ingen “fan” av Hitler,vil mest bare spy når jeg ser bilder av den psykopaten.
       Og er det nå du skal benekte Holocaust?Grini,Auschwitz,Sobibor,Treblinka,Madjanek,Birkenau, Ravensbruck,Natzweiler,Berger-Belsen,Buchenwald, Sachsenhausen,Gross-Rosen og alle de andre leirene??
       Er det nå DU skal benekte det så mange overlevende har bevitnet,funnene som både amerikanere og russere gjorde da de gikk inn i leirene?
       Er det nå du skal benekte krystallnatten,de gule stjernene,ghettoene i alle de okkuperte landene, Nacht und nebel-fangene,dokumentarene fra tyske soldater og offiserer,lister med navn,krematorieovnene,vitneutsagn fra Dr. Mengele’s assistenter,fangevoktere,the list goes on and on and on…
       Skal DU fornekte det millioner av mennesker var vitne til??
       Du er jo regelrett dum! 😀

       Sorry,men ditt sprøyt eier jeg hverken tid eller tålmodighet til.
       Lykke til med studiene. Du vil trenge dem.:)

       • July 25, 2013 at 10:05 AM

        Hei Elin

        Du må gjerne tro på HoloCa$h-sprøytet om du ønsker det, men ikke tving meg til å tro på den perverse møkka. Ihvertfall ikke forvent deg at jeg skal tro på noe du ikke gidder å legge frem beviser for. Er du klar over at HoloCa$h aldri ble bevist i Nürnberg?

        Nürnbergprosessen er en betegnelse som er bruk om rettssakene mot de ledende tyske nasjonalsosialistene etter annen verdenskrig. Rettssakene ble gjennomført i den tyske byen Nürnberg fra november 1945 til oktober 1946.
        Flere andre rettssaker ble også holdt i Nürnberg i tiden etter hovedprosessen, og disse kalles Nürnbergprosessene.
        Dommerne var kollektivt kjent som Det internasjonale militærtribunalet. Det hadde medlemmer fra de allierte landene Storbritannia, USA, Frankrike og Sovjetunionen.
        –Utdrag fra Wikipedia.

        I Nürnberg, eller Nuremberg som det også skrives, ble nazistene stilt på tiltalebenken for krigsforbrytelser. Det mest ironiske av alt var kanskje at de allierte kort tid i forvei hadde bombet denne byen sønder og sammen. Altså, i midten av åpenbare fysiske beviser for noe man kan kalle de alliertes krigsforbrytelser, satt de tyske lederne og måtte svare på spørsmål om gassedusjer, jødesåpestykker, jødelampeskjermer og andre absurditeter det totalt manglet fysiske beviser for.

        Folk som tror på HoloCa$h sier gjerne: “HoloCa$h har allerede blitt bevist. Derfor er det du som må bevise at det ikke skjedde.” Eller noe lignende. Man kan tilgi dem for å si noe slikt, for det er i utgangspunktet naturlig for alle og enhver å anta at under Nurnberg-rettssakene ble “nazistenes forbrytelser” faktisk bevist. Hey, man hadde jo rettssaker, og resultatet av rettssakene ble at masse tyskere ble hengt eller fengslet og HoloCa$h ble etablert fakta – og dette må da ha skjedd fordi fakta og beviser ble lagt frem i rettssalen?

        Forbered deg på en overraskelse.

        —————————————————————————————————–

        I. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL

        Article 19.

        The Tribunal shall not be bound by technical rules of evidence. It shall adopt and apply to the greatest possible extent expeditious and nontechnical procedure, and shall admit any evidence which it deems to be of probative value.

        Article 20.

        The Tribunal may require to be informed of the nature of any evidence before it is entered so that it may rule upon the relevance thereof.

        Article 21.

        The Tribunal shall not require proof of facts of common knowledge but shall take judicial notice thereof. It shall also take judicial notice of official governmental documents and reports of the United Nations, including the acts and documents of the committees set up in the various allied countries for the investigation of war crimes, and of records and findings of military or other Tribunals of any of the United Nations.

        —————————————————————————————————–

        Her sies det rett ut at fakta og beviser spiller ingen rolle – og at militærtribunalet står fritt til å velge hvilke beviser de vil og ikke vil bruke, om de vil bruke beviser i det hele tatt.

        http://gasskammer.blogspot.no/2013/04/i-nurnberg-rettssakene-var-ikke-fakta.html

 53. Arne Knudsen
  July 24, 2013 at 10:42 AM

  Det mest tullete er anmeldelsen.
  Det er ikke rart at ting tar tid i byråkratiet, som er en del av demokratiet, må bruke tid på tullete saker som denne.
  Stikk fingen i jorda og erkjenn at det var bare en ansvarlig for dette: Anders Bering Breivik.

 54. Forskrekka
  July 24, 2013 at 11:12 AM

  Eg vert kvalm. Ikkje av Pedersen.. men dykk som beskylder Pedersen. Ein må kunne ein historie før de legger ut om den. Ingen skal ha straffskyld når ein rømmer for livet. Les dykk opp, snakk og prøv å kjenn på følelsen folka på båten hadde og fremleis har. Når de kjenner alle fakta rundt historia, folka som satt på båten og har opplevd ein massemorder, då kan ein opne munnen din og snakke.. Fram til det kan du beint halde munn!
  Når dette skjedde var det få/ingen som hadde lagt seg på svøm. Ein person drukna. Det var ikkje slik at folk låg og drukna.

  • Anonymous
   January 16, 2014 at 7:57 PM

   Godt sagt.

 55. July 24, 2013 at 11:27 AM

  Hvor mange av oss har vært i en så ekstrem situason? Hvor mange vet hva de skulle gjøre? Hvor mange av oss har rett til å dømme andre uten å vite hva vi selv ville ha gjort? Hvem har retten til å sette oss over andre mennesker å si, så ville aldrig jeg ha gjort?
  Jeg vet ikke hvordan jeg skulle reagere, jeg vet ikke hva som er rett og feil. Jeg dømmer ingen, som prøver å redde seg selv i frykt.
  Det jeg vet er at den som har ansvaret for tragedien og frykten, alle sår, alle tap, alle knuste drømmer er en person og det er ikke Eskil Pedersen, uten Breivik.
  Det er så lett for oss, som ikke var der og som sitter med fasit i hånd, å si – så skulle jeg aldrig ha gjort.

 56. July 24, 2013 at 3:52 PM

  Hvorfor var det ingen som hadde våpen å forsvare seg med, forresten? At 1 person får overtaket på 600 er helt absurd. Relatert artikkel: http://gasskammer.blogspot.no/2012/06/terror-i-kardemommeby-utya-norsk.html

  • Gasse-Nøff
   July 26, 2013 at 8:08 PM

   Hvor stor andel av sivilbefolkningen i Norge syns du burde bære våpen til enhver tid, Nasse-Geir?

   • July 26, 2013 at 10:40 PM

    Vel, jeg håper du kan se at dette ikke var poenget med min artikkel. Poenget var at ved et evenement som det på Utøya burde man ha 1 eller flere personer med våpentrening og tilgang til et våpenskap – for å kunne håndtere nettopp en slik situasjon som den 22/7. Et låst våpenskap – som bare et lite utvalg personer hadde nøkkel til.

    Men forøvrig mener jeg at alle lovlydige borgere over 18 burde kunne bære våpen nøyaktig hvorsomhelst og nårsomhelst, som i flere amerikanske stater – der man forøvrig har en veldig lav kriminalstatistikk.

    Dette blir dog et hakk mer “radikalt” enn det jeg foreslo i min artikkel som et slags minimum.

    Se objektivt på det: Mitt forslag kunne begrenset antallet døde på Utøya til kun 1-2 eller 0.

    • June 21, 2016 at 12:08 AM

     I Norge er det bare politiet og militære son kan gå til væpnet aksjon. Det er det norske lovverket dessverre, det er ikke lov å forsvare seg selv. Og AUF hadde nok uansett ikke ville hatt våpen der.

 57. Peter
  July 24, 2013 at 6:59 PM

  Eskil og de 8 andre handlet av instinkt og frykt for sitt eget liv. De fleste ville gjort det samme. Du griper muligheten når den er der, i en slik situasjon. Dessuten tok de båten før noen hadde lagt på svøm enda. Man gjør det man kan for å redde sitt eget liv! Ingen hadde noe å stille opp med mot ABB den dagen.

 58. July 24, 2013 at 7:24 PM

  Mye steinkasting og skittkasting her. Spesielt fra “Anonymous” . Det er så lett å mene noe når man gjemmer seg bak anonymitet eller konstruerte nick.
  Savner refleksjon og grundigere funderte ytringer, dessverre.
  Og – ytringsfrihet er noe man bør påberope seg med en viss ydmykhet. Og en tanke; alt kan sies, men ikke alt bør sies?
  Ellers enig med bl.a. Peter; den eneste ansvarlige for tragedien er Anders B. Breivik.
  Og vil man nøste seg bakover forå lete etter de ideologisk og politisk ansvarlige, tror jeg neppe Eskil Pedersen er et navn man dumper borti … 🙂

 59. Anonymous
  July 25, 2013 at 3:50 PM

  Usikker på hvilken forskjell det hadde gjort om han ble igjen. Jeg tror ikke Eskil Pedersen er skuddsikker. Plukke opp folk fra sjøen kunne de sikkert gjort, men var det virkelig så mange i vannet da? Dessuten mener jeg å huske at det kun var én drukningsdød. Det kan være greit å sjekke sånt før man sender et slikt brev.

 60. July 26, 2013 at 2:03 AM

  det var en person som døde av drukning. Han døde sent, lenge etter at båten var lagt fra kai, på en helt annen side av øya. Han døde pga at han nylig hadde hatt kyssesyken. Prøvde å svømme, hadde ikke krefter, svømte tilbake…..druknet på 6 meters dyp. Såvidt jeg vet var det ingen andre som druknet.

 61. January 14, 2014 at 1:37 PM

  Denne forklaringen hadde felt bpde Eskil og Ap. Ingen tvil om at han kunne reddet mange liv og han er en kujon av verste sort.

 62. January 14, 2014 at 1:37 PM

  Odd Arild Johansen :
  Denne forklaringen hadde felt både Eskil og Ap. Ingen tvil om at han kunne reddet mange liv og han er en kujon av verste sort.

 63. January 14, 2014 at 1:57 PM

  kommer Alltid til og huske Eskild som den “Feige” lederen som stakk av.. samme hva han gjør/ sier… er han Alltid ei Feiging i mine øyne. det er Min Mening!

  • Sindre
   January 15, 2014 at 12:50 AM

   Ja, for du hadde løpt opp og hjulpet til…

 64. pp
  January 14, 2014 at 5:59 PM

  Æ sku likt å vært aleina mæ dæ som har skrevet det hær på utøya ! Da trur æ faen steike mæ du hadde lært kordan du reagere selv i panikk… du må jo være totalt jærne skada. Det som e feigt e å sitte bak en datamaskin å gjæmme seg å uttale seg på den dær måten !

  • Anonymous
   January 16, 2014 at 8:00 PM

   Amen.

   • Øystein iversen
    November 12, 2014 at 7:51 AM

    Måtte være noe religiøst bak. Religion forklarer det meste.

 65. MissOppgitt
  January 14, 2014 at 7:06 PM

  At dere i hele tatt diskuterer teorier er jo helt sykt! Trengte ikke mere jeg for å forstå hva Eskil har gjort! Sitte å diskutere mot det viser at dere virkelig er for det han har gjort, hmmmm…….

 66. January 14, 2014 at 10:23 PM

  De folka som har levert denne anmeldelsen er jo underutvikla. Jeg anbefaler dere til å finne en murvegg, når det er gjort, begynn da stange hodet deres helt det detter noe på plass der inne. Jeg vet at det kan synes vanskelig, men er faktisk den eneste medisinen som jeg kommer på i farta.

 67. Anonymous
  January 15, 2014 at 2:02 PM

  Fergen hadde metallskråg, samt at fronten kunne senkes! Hadde noen styrt båten med eksempelvis tau festet til rattat, kunne man på en “ufarlig” måte hentet opp folk fra vannet uten fare for dem i båten som kunne ligget på dekk. Men herregud, politibåten ble satt ut i feil fjord! Beredskapstroppen hadde en kjøretur fra Oslo og helt til Utøya hvor de ikke la plan om hvor de skulle møtes? I tillegg fikk politiet i Asker og Bærum beskjed om bilen til Breivik på vei mot Sandvika fra Oslo, denne ble ikke stoppet! Heller ikke ble militærhelikopteret ringt hvor alle sto klare. Og “ingen” i politiet tar selvkritikk? Jeg kan forstå at Eskil får panikk. Fergen hadde metallskråg, samt at fronten kunne senkes og var godt egnet til å hjelpe. Denne båten burde de ha gitt fra seg til andre hjelpere. Politiet kjørte over i en oppblåsbar båt som stoppet opp, hadde noen skutt på denne båten hadde den jo sunket og alle de tungt bevepna hadde endt i vannet.. Og så sier man at Breivik handlet alene? Han var jo notert inn som risiko iht til sprengstoffkomponenter, samt at gården hadde en “historie” fra før. Værste synet jeg noengang har sett var en jente fra Utøya som sto og skulle sette fra seg blomster på utsiktsplassen, så kom likbilene, en etter en, det var mange, jenta som sto der gikk i sjokk og ristet, gråt. Takk til alle hjelpearbeidere som var involvert, dem som risikerte sine liv og dem som har følgt opp alle i ettertid! De er heltene!

  • Anonymous
   January 16, 2014 at 8:03 PM

   Pst la seg virkelig flat. Du må lese mer

 68. Anonym
  January 15, 2014 at 5:18 PM

  Hvordan våger noen å dømme Eskil og andre som var på Utøya, eller rundt om??? Hvordan våger dere kritisere noe dere selv kanskje ikke ville maktet å face?? Hvordan våge å dømme andre, når du selv ikke vet hvordan DU ville reagere i samme situasjon??? Det var virkelig ingen dagligdags situasjon! Hva feiler det dere som gasser dere i beskyldninger og ønsker om straff?? Ola Nordmann på sitt verste! Bedrevitere og verdensmestere alle i hop! Fyttirakkern så kvalm jeg blir!

 69. Anonymous
  January 15, 2014 at 5:51 PM

  Alle hær som mene at det er andre en Breivik som skal straffes vet nu fan ikke ka de snakke om. Det viser jo bare kor lav IQ de har selv.
  Er bare en morder den dagen å han alene, som heldigvis blei rettslig tilgjengelig straffbar.

 70. Lars
  January 15, 2014 at 7:17 PM

  Hvor er svaret fra Riksadvokaten?

 71. Rune L
  January 15, 2014 at 9:37 PM

  Her var det mye usakelighet og partipolitikk, nei og nei

 72. January 15, 2014 at 10:51 PM

  på tide, at noen begynner å følge med, i landet. går sakte men sikkert fremover 🙂

 73. Kim
  January 16, 2014 at 12:58 AM

  Å risikere sitt eget liv for å hjelpe andre må være et fritt valg for alle. Klart man har en større moralsk obligasjon å være den første som melder seg til å risikere sitt eget liv for dem man er verge for,. Likevel burde det være enhver sin fulle rett til å velge dette selv. Til syvende sist et det faktisk kun en viss mann jeg ikke ønsker å nevne med navn som faktisk var ansvarlig for alle som døde den dagen. Det var han som var den feige. Ingen andre.

 74. Navaro
  January 16, 2014 at 1:23 AM

  Han jævla homoen der bør få fengesel for det!

  • Vettug
   January 17, 2014 at 10:20 PM

   Å bruke “homoen” som skjeldsord er bare ufattelig patetisk!

 75. bellina
  January 16, 2014 at 1:23 PM

  Håper virkelig den idioten får straff,gud forby om han ble statsminister.Tenk om vi havnet i krig,fyren hadde sikkert stukket av med hele militærflåten…

 76. Anonym
  January 16, 2014 at 8:06 PM

  ABB er ansvarlig for det syke han gjorde.
  Men som jeg ser det må det være lov å kunne stille spørmål om hvorfor Eskil stakk, hvorfor båten ble kjørt på grunn, hvorfor han trodde det var ett statskupp, hvorfor Delta oppførte seg så klønete, hvorfor er forklaring hemligstemplet? Hvorfor skal vi beskytte feighet i stede for å kreve svar? Jeg kjenner flere som mistet sine denne tragiske dagen. De sitter fortsatt igjen med mange spørsmål de ønsker svar på, de er frustrerte og forbanna. Lederen stakk av med den pansrede båte uten å ta ansvar. For de er spørsmålet: kunne mitt barn vært reddet om båten hadde vært i nærheten 😦

 77. Sly Steeldong
  January 16, 2014 at 10:56 PM

  Mer åpenhet, bablet de. Og hemmelighetstemplet så Pedersens forklaring. Hurra for AP.

 78. Anonymous
  January 17, 2014 at 1:24 AM

  storhertugen :
  Så dessverre meget amatørmessig ut, dårlig skrevet, og dessuten er foreslåtte straffebestemmelse helt uaktuell på flere måter angående forholdet.
  For det første var ingen på øya under hans ledelse eller omsorg, heller ikke i hans varetekt.
  Pedersen er leder for en organisasjon som arrangerer sommerleir, på samme måte som et hotell er et foretak som sørger for overnatting.
  Hvis en nattportier rømmer fra hotellet der en massemorder kommer inn, er neppe nattportieren en lovbryter.
  Men det avgjørende er dog “hjelpeløs tilstand”, ingen ombord på fergen hadde kommet over noen som var i hjelpeløs tilstand, og kan uansett ikke rammes.
  Å være ubevæpnet på en øy med en bevæpnet massemorder kan nok oppleves å være hjelpeløs, men er det ikke i lovens forstand.
  Pedersen har dårlig dømmekraft, og er en feiging, javel, men dette er vanlig i Arbeiderpartiet, der anses det som en kvalitet, derfor ble han valgt til AUF-leder, og er det fortsatt.
  Videre er det å bemerke at anmeldelser leveres politiet, ikke påtalemyndigheten.

  -bra skrevet!

 79. Gøran
  January 17, 2014 at 9:30 AM

  De som har tatt ut den tiltalen må være litt sære i skolten. Man går da for pokker ikke etter folk som har vært utsatt for det bl.a Eskil her har vært utsatt for. Skammelig………..

 80. January 17, 2014 at 1:21 PM

  Eskil Pedersen så aldri massemorderen i aksjon. Eskil Pedersen så ingen ble drept. Eskil Pedersen var i prinsippet aldri i fare.

  Eskil Pedersen tok den eneste pansrede båten uten å se seg tilbake, mens beboerne rundt Utøya kastet seg i plastbåtene sine for å plukke opp de som la på svøm.

  Eskil Pedersen er skyldig i å ha forlatt åstedet med den følge at svært mange unge mistet livet. Dette er åpenbart straffbart, men som medlem av arbeiderpartiet blir Eskil Pedersen selvfølgelig beskyttet i politet og resten av statsapparatet. Om du som bilfører hadde kjørt forbi et sted uten å hjelpe noen i nød ville du blitt straffet og blitt delaktig i drap.

  Saken vil dessverre bli henlagt jfr. politiets prioritersregler og ressurser. Det er viktigere å bøtelegge en 90 år gammel fisker uten redningsvest i båten.

  Arbeiderpartiet. Statsmakta.

  • Steinar Hansen
   January 17, 2014 at 3:08 PM

   Vel Tor. Da synes du sikker at politiet også bør etterforske alle som befant seg på øya uner hele hendelsen. Det er veldig sannsynlig at det var et hundretalls personer som ikke så ABB i aksjon og heller ikke hjalp til men rømte øya.

   Forøvrig begrenser plikten til å hjelpe når egen sikkerhet står i fare, man er ikke forpliktet å bli martyr.

   Så hele dette tullete mediestuntet der totalt uten legitimitet og er sannsynligvis bare for å sverte Pedersen og et forsøk av forfatterne å bli kulere blant vennene sine.

   Det kan legges til at jeg overhodet aldri har hatt noe som helst til overs for Eskil Pedersen, ei heller vil jeg noen gang finne på å stemme AP

 81. bellina
  January 18, 2014 at 2:27 AM

  Den plikten du tar når du opptrer som leder og formynder for en gruppe ungdommer opphører ikke det sekundet det oppstår fare.det er da den burde trå inn.han har gjort en grov overtredelse av både lover og medmennesklighet som har ført til langt flere drap enn nødvendig. det er en skam at han tør sitte i intevjuer å syns synd på seg selv og ikke har trukket seg fra politikken.han er en sosiopat og jeg blir kvalm.At ingen har reagert før forstår jeg ikke. AAARGH!

 82. morten
  January 18, 2014 at 4:40 PM

  Den som har lagt ut dette burde skamme seg. Han gjorde ikke noe galt. Han kunne heller ikke reddet noen med å bli på øya da alle flyktet for livet. Han er like mye offer som de andre. Selv om han var leder så kunne han ikke møtt en bevepnet mann. Det var jo mange som ville ha han ombord i båten. Hva hadde dere gjort løpt å stoppa breivik, tror ikke det.sosialist eller ikke har ingenting å si. Men vigrid er jo idioter, Tore tvedt må jo rekrutere unger for å få folk til vigrid. Han er gal.

 83. Idiotifra Endetilannen
  January 19, 2014 at 12:57 AM

  Dette må være noe av det dummeste jeg har hørt i kjølvannet av 22. juli. Tror du at politikere blir kurset i hvordan man skal opptre i krisesituasjoner som dette? Selvforsvar og krisepsykologi? Masse trening med våpen og kampsport? EP er akkurat som deg og meg. Skjerp deg!

 84. January 19, 2014 at 7:35 PM

  ja og deg og meg må ta konsekvensene for våre handlinger,etter lovens bokstav,og da spes med tanke på at det dreier seg om lederen for en gruppe ,uansett hva vi synes og føler. og når de så at andre var i sine småbåter i gang med og redde de som svømmte for livet,burde de komt til sans og samling og i det minste deltatt fra sjøen,og om han ikke hadde rennt M/S Thorbjørn på land hadde Delta hatt en båt og bruke i sin aksjon som var mye mer egnet enn noe annet i området,ikke fortell at om en “menig mann”haddde “kapret” dette fartøyet i denne situasjon,og i tillegg gjort den ubrukelig i videre redningsarbeid,noe som enhver må skjønne ville haste etter og ha sett dette skje på Utøya.

 85. Monica Cecilie
  January 20, 2014 at 1:01 PM

  Hvis dere går inn på Wikipedia sin side om massedrapene på Utøya, ser dere at på tidslinja for ugjerningen står det svart på hvitt at Eskil Pedersen stakk av samtidig som politiet får den første meldinga om skyting!! Så med andre ord gikk han helt i begynnelsen og kan dermed på ingen måte ha forsøkt å hjelpe noen av ungdommene han hadde ansvar for!
  Der jeg kommer fra kaller vi sånne mennesker feige drittsekker!

 86. Anonymous
  January 20, 2014 at 6:51 PM

  Må si meg enig i mye av det som blir sagt her. Hvorfor stikker en leder av først, og hvorfor hjelper han ikke svømmende personer som han ser og som er i livsfare? Slike ledere trenger ikke Norge. Feige folk som Eskil Pedersen, fortjener ikke å være ledere og de kan dra et visst sted. Håper han får max straff, og håper han også får erstatningskrav mot seg også, for ikke å hjelpe folk i nød. Tenk at en voksen mann er så feig at han stikker med HALEN MELLOM BENA!!! Stor skam!!!!!!

 87. Thea
  January 20, 2014 at 9:52 PM

  Hva er det med folk! Hvordan ville DU reagert under ren dødsfrykt???? Skjerp dere!

 88. January 21, 2014 at 12:14 PM

  Dette må vel være toppen av idioti!! Bruk heller kreftene deres på å kjempe for dødsstraff for Breivik….

 89. Anonymous
  January 23, 2014 at 10:02 AM

  Norges feigeste mann

 90. January 28, 2014 at 2:11 PM

  Feige faenskap , så fort det blir litt varmt rundt ørene så tar vi halen mellom beina å tenker kun på oss selv , NEI fysj a meg det går ikke ann det der asså :/

 91. Anonymous
  March 22, 2014 at 3:20 AM

  For det første: Når Eksil Pedersen tok ledervervet, ble han en representant for AUF, han ble en politisk leder, ikke en beskytter av alle de som var på Utøya, jeg er selv AUF’er og kjenner organisasjonen godt. Han har som leder av en politisk ungdomsorganisasjon ansvar for politikken, han hadde ikke ansvar for alle de som var på Utøya, å si at han var feig som dro fra øya, blir feil, grunnet av at massakren av alle ungdommene ikke var hans ansvar.

  For det andre, han var et av hovedmålene til gjerningsmannen, hvis han ikke hadde dratt fra Utøya, hadde han blitt drept.

  Jeg kan si meg enig med at MS. Thorbjørn burde ha kjørt tilbake, men det blir også feil å si at han presset kapteinen til å ikke snu. I 22.juli. rapporten står det at de som var ombord på skipet ville tilbake til øya for å hjelpe de som var igjen, men de ble nektet av politiet til å gjøre det.

  Ansvaret ligger ene og alene på gjerningsmannen. Ingen, verket Eskil eller noen av de andre på øya skal måtte få noe som helst ansvar for massakren. Ingen av dem var forberedt på massakren.

  Jeg blir oppriktig forbannet når jeg leser kommentarene som sier at Eskil var feig, og at han skulle vært igjen på Utøya og bli drept. Som nevnt tidligere: Han var en politisk leder, ikke en leder med ansvar for alle livene. Han ble valgt som leder fordi han er en god politiker, ikke fordi han skal redde liv.

 92. Jeppe paa Bjerget
  May 5, 2014 at 6:58 PM

  “27 misslyckanden i insatserna före och under terrorattentaten i Oslo och på Utøya

  Den 16 april började rättegången mot massmördaren Anders Behring Breivik. Många fel begicks i polisens arbete och den tekniska nödinsatsen den 22 juli.
  Många undar nu helt enkelt: varför?

  Det är skrämmande hur många brister det finns i hanteringen av terrorattackerna den 22 juli förra året i Oslo och på Utøya, både före och under attackerna. Detta är märkligt, då den norska regeringen under Bondevik och Stoltenberg har haft terrorbekämpning som en av de viktigaste prioriteringarna, efter 11 september 2001.”

  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1567&keywords=Breivik

 93. May 19, 2014 at 10:37 PM

  Uverdig av Pedersen

  Skrevet May 6th, 2014 av ronnyPolitikk Publikasjon
  3. mai lot AUF-leder Eskil Pedersen seg intervjue av Klassekampen rundt Rødts programprosess. Det resulterte i et selsomt oppslag (Se faksimile).

  Dersom Eskil Pedersen har fulgt debatten rundt Rødts prinsipprogram, har han fått med seg at all diskusjon om vold der har handlet nettopp om selvforsvar mot angrep på demokratiet, selv om enkelte har formulert seg svært klønete. De som har formulert seg dumt har da også innsett dette og signalisert støtte til endringsforslag.

  Dersom Pedersen ikke har fulgt debatten, burde han strengt tatt ikke uttalt seg. Å dra inn Utøya-terroren mot noen av de få her i landet som, uansett hva man måtte mene i programdebatten, alltid har tatt høyreekstrem terror på alvor, framstår svært uredelig.

  Dersom Pedersen faktisk er opptatt av å hindre vold, hadde det vært mer troverdig om han hadde startet sin kritikk i eget parti, som blant annet stod i spissen for en bombing av Libya som gikk langt utover FN-mandatet etter en prosess som bestod av en sms-runde.

  http://venstresida.net/?q=node/3606

 94. May 30, 2014 at 11:33 PM

  Morten V. onsdag 31. juli 2013:

  “Enda en mann kommer i hardt vær fordi han våger å si sin mening om Eskil Pedersens feige flukt fra Utøya. “De siste dagers hellige” kan altså ikke kritiseres – ikke engang på din private facebookside.
  Stortingsansatt hetset Eskil Pedersen på Facebook. Omtaler flukten fra Utøya som «barneofring». Nå er han ferdig på Stortinget.

  Kritiserer du den politiske eliten kalles det “hets” eller “hat.” Kommer du derimot med kritikk av politisk ukorrekte mennesker så kalles det “en uttalelse,” “en ekspertuttalelse,” “et oppgjør med,” eller lignende.
  Makthavernes mentalitet: Legger du deg flat for deres føtter og aksepterer alt som kommer fra dem som “mannen fra oven,” så er du et godt menneske. Nekter du å legge deg flat, eller du ligger ikke flatt nok, så straffes du og stemples som ond. Diskusjon – er utelukket. Vi har ikke noe rom for diskusjon i vårt åpne og frie demokrati – vi har kun rom for total lydighet. Avvikende meninger tillates ikke – kun meninger vi allerede er enige med. Vi forteller deg hvem du skal kritisere – og vi forteller deg hvem du ikke skal kritisere. Dette er frihet og rettferdighet.”

  http://siddisland.no/-/bulletin/show/804182_kaller-du-feigingen-eskil-pedersen-en-feiging-saa-blir-du-st?ref=checkpoint

 95. July 22, 2014 at 5:43 PM

  Eskil Pedersen sviktet sine egne.

 96. Case closed
  October 20, 2014 at 1:18 AM

  HENLEGGELSE AV ANMELDELSE MOT ESKIL PEDERSEN, 21. september 2012

  De har i brev 1. september d.å. anmeldt AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på straffeloven § 242 annet Iedd ved at han 22. juli 2011 selv forlot Utøya og lot ungdommer som han, etter Deres mening, hadde ansvaret for bli igjen på øya.

  Anmeldelser skal normalt inngis til og behandles av politiet i første hand, men riksadvokaten har funnet det hensiktsmessig å selv ta stilling til Deres anmeldelse.

  Etterforsking foretas når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd. Ved vurderingen av om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking er sannsynligheten for at det har funnet sted en straffbar handling et sentralt moment.

  Etter riksadvokatens vurdering er det intet som tyder på at Eskil Pedersen begikk en straffbar handling da han forlot Utøya 22. juli 2011. Anmeldelsen henlegges derfor med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

  Avgjørelsen kan ikke påklages, jf. straffeprosessloven § 59a første ledd annet punktum.

  Signatur: Tor-Aksel Busch.

  Gjenpart:
  1. Nordre Buskerud politidistrikt
  2. Eskil Pedersen, AUF

  http://postimg.org/image/g67ur2gtd/

 97. Karl
  November 11, 2014 at 8:11 PM

  §242 krever vel at en av de fornærmede (de gjenværende på Øya) anmelder saken.

 98. Tor Johannesen
  November 11, 2014 at 9:38 PM

  Att noen kan forsvare EP. Er et hån mot alle veteraner !!! Husk vi har noen takke ! Kjakan Max manus og mange flere ! Men dere takker en mann som er Quisling og antageligvis militærnektere er dere alle sammen og jeg tror ikke vi er i mindre tall !!!

 99. Tor Johannesen
  November 11, 2014 at 9:47 PM

  Så saker er helagt? Får vel komme hjem å skyte Jevlen selv da !

 100. Xeremon
  November 11, 2014 at 9:52 PM

  Mulig det er ting jeg ikke har fått med meg her, men hadde virkelig denne ‘guttungen’ myndighet til å gjøre dette?
  Var han øverstkommanderende på ferja, over kapteinen?
  Eller var han passasjer på ferja, selv om han var leder for de som brukte den da. Hvis det siste er rett, så kan han vel ikke stilles til ansvar.
  Om en passasjer hyler og bærer seg og ber ei ferje om å dra fra kai, er det vel ikke hans ansvar at mannskap og kaptein velger å etterkomme hans krav? Det er vel fremdeles kapteinen som har ansvar og som velger å etterkomme kravet fra en av passasjerene?

 101. Anonymous
  November 11, 2014 at 11:36 PM

  Herregud. For en urfenomenal teit artikkel. Og anmeldelse. Når jeg leser sånt, og navn på dem så støtter, så er det nesten flaut å tenke på at det var den sædcella som vant!!

 102. Anonymous
  November 12, 2014 at 12:03 AM

  Direkte pinlig å lese både utdrag fra artikkelen og en del kommentarer her! Og det verste er at folk biter på og synser og vet alt best! Djezzez!

 103. Thomas Dietiker
  November 12, 2014 at 7:20 AM

  Enig

 104. Anonymous
  November 12, 2014 at 8:27 AM

  Er det virkelig mulig å skrive så mye piss som i artikkel og mange av kommentarene her? Ja, det ser vi jo. Men vit at det er skrevet av folk med samme ideologi som Anders Behring Breivik.

 105. Anonymous
  November 12, 2014 at 8:50 AM

  Det var vell egentlig ikke noen som druknet å døde da de svømte fra Utøya, men det var utrolig feigt og dårlig gjort av Pedersen å ikke plukke dem opp. Det er mange av de som svømte som kanskje hadde død hvis ikke lokal folket hadde vært der med båter. Det er helt utrolig at Pedersen til en viss grad kjente disse ungdommene og hadde ansvaret for dem, men de fikk ikke hjelp av han, men av lokal folket på campingen. For en utrolig idiotisk drittsekk!

 106. Grensevokteren.
  November 12, 2014 at 10:07 AM

  Han burde vært stilt for RiksRett og fått den samme dommen som en annen viss person fikk etter krigen for Landsforederi.

 107. Journalist
  November 12, 2014 at 10:18 AM

  hvorfor klarer du ikke å holde deg til et nøytralt språk når du først kontakter riksadvokat? Du prosederer hele saken og avslører din personlige vendetta så til de grader at man må trekke på smilebåndet.

 108. mas
  November 12, 2014 at 11:34 AM

  Dette er bare PISS!!!!! kildekritikk!!
  En SIVIL person blir anmeldt for å redde sitt eget liv fra en av norgeshistoriens mest brutale terrorister??

  Bare piss. At dere som legger ut dette søppelet her ikke eier skam.

  • Olsen
   November 12, 2014 at 11:54 AM

   Piss? Nettsiden her har ikke gjort noe galt. Anmeldelsen ble levert (og henlagt). Denne siden her bare gjengir det.

   • Jens Øvrebø
    November 13, 2014 at 11:08 PM

    Litt snodig at folk fortsatt lar seg rive med av en artikkel som er postet for over 2 år siden. Jeg har fulgt med på denne bloggen i flere år og har fortsatt ikke lest noe som helst støtte til ABB, heller det motsatte. Men at slike handlinger som denne anmeldelsen (som forøvrig er henlagt) kommer er jo ikke så rart egentlig. For all informasjon om norgeshistoriens verste terroraksjon er ikke kommet ut, Eskil P sin forklaring feks er jo hemligstemplet. Man kan jo undres om hvorfor den er det.

 109. Anonymous
  November 12, 2014 at 12:17 PM

  Må vær det kvalmeste oppspinnet jeg noen gang har sett noen dele på FB! Det er ikke Eskil Pedersn som var ansvalig for sikkerheten på Utøya, det er det Politiet som er. Skjerp dere og ikke la Nazi-jyplingene slå politisk mynt på ABB’s grusomheter!

 110. Anonymous
  November 12, 2014 at 1:12 PM

  målet med det e vel å få mange klikk på sia å tjene penger, tipper den fungerer bra til det 🙂

 111. Espen
  November 12, 2014 at 1:20 PM

  Spinnvilt hvor mange her som er hobbyjurister, svært dårlige sådan. Nødvergebestemmelsene river deres argumenter i stykker, og flertallets selvmotsigende kommentarer ødelegger poenget. Dette var et trist kommentarfelt

 112. Anonymous
  November 12, 2014 at 1:28 PM

  Skipperen forlater IKKE skipet. Enkelt og greit.

 113. tom
  November 12, 2014 at 4:27 PM

  For noen forbanna idioter dere er.

 114. Anonymous
  November 12, 2014 at 5:40 PM

  er bare lavpanna idioter som sympatiserer med dette, tenker de som åpnet posten hos juristene fikk en god latter 🙂

 115. Malin
  November 12, 2014 at 6:11 PM

  Som om de som var på Utøya ikke har fått nok straff. Virkelig hjerteskjærende å se at nå vil man straffe på nytt, og man må rote i saken lenger enn nødvendig. Ingen vet ikke hvordan det var å være Pedersen i dette tilfellet. Dette er helt på trynet. Er egensikkerheten glemt oppi dette?

  Som om ikke alle gjorde det de kunne den dagen for å redde seg selv og andre!

 116. Bente
  November 12, 2014 at 7:23 PM

  Se til helvete å slutte med den trakasseringen av en enkelt person. Dere er ynkelige hele gjengen. Hadde dere vært der hadde dere nok løpt å gjemt dere selv også. Så slutt å vær så forbanna etterpåkloke. Han kunne ikke hjulpet noen uansett

 117. Gunnar Fantoft Strand
  November 12, 2014 at 9:50 PM

  Syntes en mann med så lite selvinnsikt at han ikke skjønner at det han gjorde den dagen han forlot en synkende skute. Dette blir som kapteinen som forlater skuten uten å yte hjelp,noe en kaptein er pliktig til å yte. At Eskil Pedersen ikke kjenner samme ansvar for di han er politikker er skremmende. Vi har alle et ansvar å hjelpe blir ikke dette gjort er vi avstumpet i våre holdninger. Forlater du et ulykkesområde uten hjelpe blir man straffet hvorfor ikke denne mannen? Men har man partiboken fra Ap i orden er du sikret å ikke bli tiltalt for noe, da står partifellene deg bi.

 118. emil william hansen
  November 12, 2014 at 11:21 PM

  This is bullsh*t

 119. Kristine
  November 13, 2014 at 12:09 AM

  Jeg mener at ingen som ikke var på Utøya den 22.juli 2011 har rett til å uttale seg om hvordan mennesker handlet, om det var rett eller galt. I en slik situasjon handler man etter instinktet sitt, nemlig å overleve! og ikke kom hit å si at du ikke ville reddet deg selv om du var i en slik situasjon. Jeg synes det er synd at vi mennesker alltid skal finne en syndebukk. Den eneste personen som har skyld i dette, er gjerningsmannen selv.

  • Daniel
   November 17, 2014 at 2:28 AM

   Når Eskil Pedersen oppfører seg som en ynkelig pyse, så e det bare riktig å påpeke det. Eskil Pedersen var forbilde for mange på Utøya den dagen. Og det var forbildet som forsvant og gjorde nada for å hjelpe. Når man fikk høre historier om selv meget unge barn som valgte å gjøre et eller annet, så burde man kunne forvente at det som var forbildet og lederen skulle gjøre noe.

   Pedersen gjorde nada. Bortsett fra å mistenke en rekke anstendige mennesker fra skipper til politifolk i Hønefoss til å være potensielle terrorister.

 120. November 13, 2014 at 2:38 AM

  Jeg må bare si noen ord i mot dette:

  I det en person blir velgt frem, selvfølgelig etter egen påmelding til stillingen, til leder av et _ungomsparti_, så sier det seg selv at denne personen ikke en gang i sin villeste fantasi kunne eller burde ha tatt denne situasjonen i betraktning vedrørende stillingsansvaret på forhånd. Du som oppriktig mener at du selv ikke ville prøvd å komme deg bort fra den øyen så fort som mulig er, etter hva jeg tror, blind på ditt eget overvurderte mot, eller hovmod.

  Dette er en situasjon vi ikke har opplevd i Norge siden krigen. Det å henge ut en person, som mest sannsynlig var i totalt sjokk der “ugjerningen” skjedde, er etter min mening smålig. “Her skal vi TA noen…” Fokuset er mildt sagt trist.

  Hvorfor ikke bruke denne overflødige energien på å tenke over dem som ble borte? Hva godt vil bli utfallet dersom Eskil skulle blitt dømt? Ville dere virkelig virkelig sittet med en GOD følelse dersom dere så på nyhetene at han var blitt dømt til fengsel for dette? Personlig så klarer jeg ikke helt å se tankegangen der. Dette er et traume som få har opplevd, og her sitter folk trygt hjemme i sofaen med pekefingeren strak. Det er kvalmende, synes jeg.

  At noen skal henges ut etter en slik tragedie viser kun til èn følelse, og det er hat. Den samme følelsen som vikingene og barbarerne hadde for hundetalls av år siden.
  – “NOEN skal straffes, NOEN skal svi! DA først er vi fornøyde!”

  Den som liker og deler slike hatefulle innlegg, der de i tillegg selv ville begått samme handlingen som innlegget beskriver, bør gå i seg selv. Det er hvertfall min mening. Godt mulig at jeg tar helt feil, og da håper jeg at noen vil kommentere hvorfor.

  Og om noen skulle komme med politikkortet, så glem det. Jeg er med i FrP selv. Rettferdighet går på tvers av meninger og oppfatninger!

 121. jippi
  November 13, 2014 at 4:08 AM

  Ikkje rart det er krig i verden. Kven kan sette seg som dommar idenne saken enten du likar personen eller ikkje. Vi nordmenn er flinke til å dømme andre utan å vite kva vi snakker om..Eg veit ikkje korleis eg hadde reagert sjølv i dette tilfelle..veit du???? . Dei fleste av oss lever i eit godt og trygt samfunn.Utøya gjorde noko med oss fordi vi kjenner nokon som døde den dagen eller kjenner nokon som kjenner nokon.Eg kjende nokon,men å hate/straffe ?SLUTT OPP godt folk og prøv å gjer verda til ein betre plass å bu!

 122. jippi
  November 13, 2014 at 4:21 AM

  Og en ting til…Ikkje so rart at mobbing skjer ofte her i landet når ein ser/leser kva “voksne” folk skriver!

 123. lall
  November 13, 2014 at 4:25 AM

  Tipper alle som skriker her inne hadde gjort det samme. Eventuelt satt seg ned i et hjørne i katatonia, mens de slapp det som var i både tarmer og blære.

 124. Anonymous
  November 13, 2014 at 12:47 PM

  Har spørsmål angående vurderingen, som er foretatt over, om ordlyden i straffeloven § 242 er oppfylt. Hvem har foretatt disse? Personen som har skrevet artikkelen eller en advokat? De fremstår for meg som særdeles lite intellekelle. Jeg tenker i blant annet på vurderingen av maksimalstraffen på 6 år etter § 242 tredje ledd. Etter ordlyden fremkommer det at “Har Forbrydelsen havt Døden (…) tilfølge” så kan en maksimumstraff på 6 år tilkomme. Ordet “Forbrydelsen” sikter her til handlingen som han foretokk seg da han valgte å forlate øyen. Selv syns jeg ikke at det er “absolutt null tvil” om at denne er oppfylt. Bestemmelsen er etter min mening siktet til situasjoner som f.eks. bilulykker der personer i visse tilfeller har stukket av fra åstedet, eller til de første personer som har kommet frem på åstedet i ettertid og ikke blitt igjen.

  Handlingen han foretokk da han forlot øya kan ikke bevises at førte til at disse menneskene ble drept. Dette blir etter min mening kun spekulasjon i faktum. De stod ovenfor en situasjon hvor en bevæpnet mann gikk rundt på øyen og skøyt personer. Ingen av de andre som befant seg på øya hadde noe form for våpen. Han kunne valgt å blitt igjen, men etter mitt syn ville ikke dette ha medført at færre personer ville ha blitt drept. Heller at gjerningsmannen fikk ett offer til på sin liste.

 125. Riktig..
  November 13, 2014 at 1:11 PM

  I samme slengen bør vi be om en posthum anmeldelse av kongen siden han stakk av fra tyskerne under andre verdenskrig, eller hva? Samme for motstandsfolka som ikke bare tok opp kampen med en gang. Feige, feige folk som ikke valgte å stå opp mot overlegen makt bevæpna med gamle jaktbørser og tollekniver, men som ville ha både trening og bevæpning fra det allierte krigsmaskineriet før de tok opp kampen.

  Jeg prøver å være ironisk, men jeg kjenner at dumhetene i denne artikkelen begynner å smitte over, og trekker meg derfor stille og rolig tilbake mens jeg rister på hodet.

 126. November 13, 2014 at 1:44 PM

  Hvis han visste at han ikke bare hadde ansvaret for at ungdommene hadde det bra, men at han også hadde et ansvar for at de ikke ble skutt, da hadde han nok enten utstyrt seg noe bedre, eller ikke tatt jobben i det hele tatt. Det blir nok få politiske ungdomsledere fra nå av, hvis det blir definert at en del av jobben deres er å passe på at ingen blir skutt.

 127. November 13, 2014 at 2:07 PM

  Dette er ikke bare usaklig lesning, men også veldig skremmende. Velger å tro at de som skriver de styggeste innleggene, er de yngste. Håper klokskapen og folkeskikken kommer med alderen. Legg ned denne bloggen. Det er trist å lese hvordan mange her kan utale seg om et enkeltmenneske. Språkbruken til mange her, er så umodenstygg, at jeg ikke får til å ta innholdet i det seriøst. Denne bloggen må legges ned. Dette er mobbing på høyt plan!

 128. Ø.H.Johansen
  November 13, 2014 at 3:43 PM

  Tøv. Håper ikke påtalemyndigheten bruker for mye tid og ressurser på en slik toskete anmeldelse. Det er lov å bli redd, og det er lov å prøve å komme seg vekk fra en livstruende situasjon – det er omtrent hva hver eneste hjernecelle skriker hvis livet ditt er i fare; ‘kom deg vekk!’ AUF leder bestemte ikke over båten og han var heller ikke ansvarlig for hvert enkelt medlem på øya, han var tillitsvalgt. Jeg regner ikke med at anmelder forventer seg at hovedtillitsvalgt på jobben skal ofre livet for å forsøke å redde han hvis en kritisk situasjon oppstår? Andre ville kanskje reagert mer offensivt enn AUF leder, men det får vi aldri vite.

 129. Juristen
  November 13, 2014 at 4:14 PM

  Det er nesten litt søtt når amatører skal forsøke seg på jus. Det dere glemmer er å ta i bruk flere rettskildefaktorer når dere blindt fortolker et straffebud på ordlyd.

  Et stalltips er å se etter hvilke omstendigheter som kan virke formildende og derfor gjøre det fremstår som straffbart til straffbefriende!

  Klar ferdig let! Lovdata er et fint utgangspunkt, hint: rettspraksis 😉

 130. Anonymous
  November 13, 2014 at 8:35 PM

  Pedersen kunne i det minste sammen med kapteinen manøvrert båten slik at de kunne hjelpe noen……

 131. Anonymous
  November 13, 2014 at 10:47 PM

  Lurer på om de av dere som vil ha Eskil Pedersen stillt for retten, hadde vært villige til å legge deres egne hoder ned foran øksa til ABB. Det tror jeg neppe.

 132. Jens Øvrebø
  November 13, 2014 at 11:09 PM

  Litt snodig at folk fortsatt lar seg rive med av en artikkel som er postet for over 2 år siden. Jeg har fulgt med på denne bloggen i flere år og har fortsatt ikke lest noe som helst støtte til ABB, heller det motsatte. Men at slike handlinger som denne anmeldelsen (som forøvrig er henlagt) kommer er jo ikke så rart egentlig. For all informasjon om norgeshistoriens verste terroraksjon er ikke kommet ut, Eskil P sin forklaring feks er jo hemligstemplet. Man kan jo undres om hvorfor den er det.

 133. Anonymous
  November 14, 2014 at 12:55 AM

  HAHAHAH, om noen av dere hadde vært der. Ville dere aldri ha blitt værende der selv og det vet dere like godt som meg. Ikke legg noe drit over på han fordi han gjorde det alle mennesker i verden ville ha gjort.

  • November 17, 2014 at 8:43 PM

   Oooooooooops…..du glemte tydelig vis flere lokalmennesker som satte sine liv på spill for å redde de dødsredde ungdommene……. Du tror åpenbart at ikke vi ser dine selekterte svar her….. Hold opp !!! Bare hans EP-kommentar langt tid efterpå; efter at AP hadde redigert svaret….at han “trodde Norge var under angrep” – forteller jo om en forrykt mann……mer enn en pingle; alle rektum-jagere er jo dessute pingler alle sammen,,,,,,,,,,, Angrep på Norge starter på Utøya……..HOLD OPP !!!

 134. Anonymous
  November 16, 2014 at 7:57 PM

  På en skala fra pingle til Rambo, så har du rett i at Eskil Pedersen var pingle. Du kan likevel ikke forvente at de fleste er Rambo i slike situasjoner. Men det er ingen grunn til å ikke tro at aller fleste havner et sted mellom. Svært få ville vært nærmere Rambo enn pingle uten svært avansert militærtrening. Så i bunn og grunn snakker vi, realistisk sett, om at de fleste ville vært 5 eller lavere på en skala fra 1 til 10. Dere karakteriserer Pedersen sikkert til 1. Jeg tror i forvirringen, at han ikke handlet slik for å kun redde seg selv men også varsle.
  Den paragrafen dere refererer til $242, handler ikke om å ofre sitt eget liv. Hvis det er ytterligere skredfare etter et ras eller i et overtent hus, er det ingen som forventer at man skal gripe inn uten at det er sikret eller at man har nødvendig verneutstyr. Her referer jeg bare til pingle-ramboskalaen igjen. Dere trekker paralellene selv. Så igjen hva handler paragrafen om? Hvis din egen sikkerhet er god, så skal den uten tvil brukes. Men uten kunnskap om våpen, vet du hvor langt kula rekker? Spørsmålet er retorisk. Jeg mener at Pedersen kunne brukt båten mer aktivt i bergningsprosessen, men det er lett å si når vi har oversikt og ikke er i kaoset med dødsangst, panikkangst og med et behov for å varsle. Det ideelle er nok at båten ble brukt mer aktivt og i en normalfordelingsskala brukt på pingle-ramboskalaen s del 1-5 ville nok bare ca 12% av befolkningen handlet ideelt. Mange av dere ville ikke vært blant de 12%. I grupper føler man seg sterk, alene er de fleste blant de mindre sterkere. Så dere tar feil og jeg har rett.

 135. Daniel
  November 17, 2014 at 2:05 AM

  Det er rett og slett utrolig hvor patetisk taperaktig de sosialistiske, islamofile progressive er. Denne anmodningen som kommer frem på denne særdeles ukjente nettsiden ble formidlet i September 2012. Når jeg skriver dette så er man kommet til November 2014.

  Dvs en av disse obligatoriske sosialistiske islamofile progressive, denne gangen Stian Bromark i Dagsavisen, må altså lete høyt og lavt og selv på mer obskure nettsider. for “å finne” punkter for sin forkvakla agenda. For å si det enkelt: Jeg ante ikke om dette nettstedet FØR sosialistiske islamofile progressive Bromark trekker det frem i sin kommentar. En kommentar som inneholder det som er veldig vanlig fra sosialistisk islamofile progressive. Man “sauser sammen” ulike faktorer som ikke nødvendigvis har noe med hverandre. Før man tilføyer dette favorittemnet “retorikk”. For å si det veldig enkelt: Retorikk er i dag et kodeord for totalitære ekstremister av ulike varianter for diktere samfunnsklimaet. Dette være seg de røde sosialister som Bromark er tilknyttet. Men det er like relevant for både brune og svarte sosialister. For å ikke glemme det siste tilskudet av ideologisk galskap, nemlig denne pedo-ideologien som ellers blir kalt for “islam” og som bl.a denne folkevalgte Taqueda tilhører.

  Når det gjelder selve anmodningen fra september 2012 som det kommer fram her, så er selvfølgelig dette idioti.

  Eskil Pedersen gjorde ingenting som var lovstridig. Det er ikke lovstridig å være feig og ynkelig og ikke gjøre en tøddel for å hjelpe alle disse barn og unge som Eskil Pedersen var et forbilde til.

  Men hadde Eskil Pedersen hatt antydning til anstendighet, men akkurat det er ikke forvente av en totalitær ekstremist som Pedersen, så ville han skrudd ned endel på opphausingen av sine opplevelser. Det var barn og unge på denne øya som var “stuck” med en massemorder som skjøt ned folk for fote og, siden Pedersen stakk med ferja, måtte redde seg så best de kunne. Gjerne mens kuler fløy rundt ørene på dem.

  Og denne “av og på” sorgperioden som Pedersen praktiserte fordi man skulle være politisk og bruke bl.a tragedien for politisk gunst, var og er taktløs.

 136. Anonymous
  November 17, 2014 at 7:08 PM

  Eskild Pedersen har fortalt at straks etter at han kom ombord i landgangsfartøyet “Torbjørn” så fikk han en rekke tekstmeldinger fra fortvilte/desperate ungdommer inne på Utøya som spurte sin LEDER om hjelp og råd ” Det skytes her, hva skal vi gjøre?? – Han besvarte tekstmeldinger med felles tekstmelding: “Kom dere unna, legg på svøm!” …før han altså stakk av med ferga og unnlot å redde mange livredde ungdommer i vannet. – Hvilken skam; støtter anmeldelsen til Riksadvokaten. Pedersen var en voksen mann(27) med et klart lederansvar på AUF leiren og som sviktet totalt!

 137. November 17, 2014 at 8:32 PM

  I følge Terje Gundersen har ikke vi andre noen som helst peiling på noe som helst, siden vi ikke var på U-tøya……
  Alle i dette land vet hva som bedrives på TERRORØYA Utøya – jfr, boken med samme tittel – og da sier det seg selv at når man representerer terroroganisasjonen Hamas, så må man forutsette at “saker og ting” kan komme til å skje…..Og vil komme til å skje……… Og bare det at man etablerer AUF på en øy ute i havet, med streng kontroll som får komme over med fergen, forteller jo NETTOPP, at det er noe som bedrives der som ikke tåles eller ikke skal tåle dagslyset.
  Og er det ikke MERKELIG………hva ????? Samtlige ledere i AP, kom seg lett unna, – mon tro hvorfor…..
  Men misforstå meg rett; jeg støtter selvsagt ikke Ander B Breivik, – han ble sinnssyk den siste tiden og gikk amok med sin kulespruter…… Å plaffe ned små barn helt uten politisk interesse, as such, forteller at han er gal !
  Hadde han skulle vært en politisk soldat, som han skrøt av at han representerte – så hadde han lagt seg i en grøft på Tåsen og konsentrert seg kun om å ta islamiserings-statsministeren Jens Stoltenberg…… Det hadde jeg gjort !! Ufff for faen nu kommer PST og lusker i min gjøren og laden…..

 138. Anonymous
  November 18, 2014 at 11:22 AM

  En med mye av deres tankegang tar den helt ut, og dere klandrer de som i panikk IKKE kaster seg forran våpnet til ABB for å bli en del av statistikken? Ja det er trist å sitte å nave og spise grandis og skylle på alle andre, men når det gjelder feighet, ja da tenker jeg M Y E raskere på dere, som ikke tør å sette seg skikkelig inn i hvordan verden fungerer, og heller peker på andres feil. Stakkars stakkars deres sorte små hjerter

  • Daniel
   November 21, 2014 at 9:26 PM

   Breivik-kortet? Virkelig? Begynner ikke den å bli noe gammel?

   Si meg, hva i all verden er anstendig med oppførselen til Pedersen? Og vennligst kork dette han opplevde på Utøya. Eskil Pedersen var en av dem som opplevde suverent minst før han kunne ta sin variant av “nå seiler vi på mjøsa”. Men selv med hans særdeles minimale opplevelser så kunne han ikke klare å bidra med noe som helst for å hjelpe andre. For å klargjøre: Her hadde man barn og unge som overhodet ikke hadde vært på en masse lederkurs ,men som likevel var der for andre, selv i en forferdelig situasjon. Så hadde man en person med masse lederkurs som på spinkelt grunnlag var en hysterisk skrulle i en ferje med håndleddsvikt og som kom frem til at politi og forsvar i landet var potensielle kuppmakere og de dyktige anstendige politifolk i Hønefoss egentlig var en gjeng lystmordere som ønsket å ta livet av Eskil Pedersen.

   Hva slags forbilde og leder er dette?

 139. Anonymous
  November 18, 2014 at 2:32 PM

  Haha 🙂 Er denne en blogg for personer med iq på max 80?

  For det første; Det er jo ikke fint å le når det er et såppas alvorlig tema som tas opp, men når det er så usakelig og virkelighetsfjernt så må en jo bare det….

  For å kunne komme med et godt og reflektert innlegg om noe som helst bør en sette seg inn i begge av sakens sider, uavhengig av hva saken skulle gjelde. Det som Eddy Jacobsen og enkelte andre skriver her inne er blåst langt bort i fra all virkelighestforståelse og viser en skummelt stor kunnskapsløshet, og av kunnskapsløsheten kommer hatet…Hatet som ofte er en naturlig følge av mangel på kunnskap som har resultert i mange av de større konfliktene rundtom i verden….

  Men dette er jo en side som er linket opp mot en organisasjon som vi alle kjenner, en organisasjon som ikke har noen interesse av å se flere perspektiver i forskjellige saker, det er bare ett perspektiv, og enten støtter du de eller så er du fienden dems, dette er de farligeste personene som finnes i et samfunn, særlig dersom en/flere av de skulle slite mentalt…

  For å sitere en av de i kommentarfeltet over: “Hadde han skulle vært en politisk soldat, som han skrøt av at han representerte – så hadde han lagt seg i en grøft på Tåsen og konsentrert seg kun om å ta islamiserings-statsministeren Jens Stoltenberg…… Det hadde jeg gjort !!”

  Enten så er vedkommende ikke veldig utviklet sosialt og ikke forstår hva han sier, eller er vedkommende meget klar over at dette er en drapstrussel og hva dette innebærer…Det å dessuten referere Jens Stoltenberg til tittelen “islamiserings-statsministeren”, er jo i seg selv småflaut…

 140. Anonymous
  November 18, 2014 at 4:34 PM

  Case closed
  October 20, 2014 at 1:18 AM Reply
  HENLEGGELSE AV ANMELDELSE MOT ESKIL PEDERSEN, 21. september 2012
  De har i brev 1. september d.å. anmeldt AUF-formann Eskil Pedersen for brudd på straffeloven § 242 annet Iedd ved at han 22. juli 2011 selv forlot Utøya og lot ungdommer som han, etter Deres mening, hadde ansvaret for bli igjen på øya.
  Anmeldelser skal normalt inngis til og behandles av politiet i første hand, men riksadvokaten har funnet det hensiktsmessig å selv ta stilling til Deres anmeldelse.
  Etterforsking foretas når det er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd. Ved vurderingen av om det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking er sannsynligheten for at det har funnet sted en straffbar handling et sentralt moment.
  Etter riksadvokatens vurdering er det intet som tyder på at Eskil Pedersen begikk en straffbar handling da han forlot Utøya 22. juli 2011. Anmeldelsen henlegges derfor med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.
  Avgjørelsen kan ikke påklages, jf. straffeprosessloven § 59a første ledd annet punktum.
  Signatur: Tor-Aksel Busch.
  Gjenpart:
  1. Nordre Buskerud politidistrikt
  2. Eskil Pedersen, AUF
  http://postimg.org/image/g67ur2gtd/

 141. Goggen
  November 20, 2014 at 1:56 AM

  Fortrengt sorg, gjør ensomheten større!- Dette er en heksejakt!

 142. Goggen
  November 20, 2014 at 2:06 AM

  Dette er en heksejakt.
  Øyet kan smile og munnen le,
  men sorgen i hjerte kan ingen se.

 143. Goggen
  November 20, 2014 at 10:10 PM

  Noter:
  2 falske poster av en syk jævel som utgir seg får å være Goggen.

 144. Anonymous
  November 28, 2014 at 2:34 PM

  For en gjeng med kvalme jævler dere er.

 145. December 12, 2014 at 8:42 PM

  De som ønsker en straffeforfølgelse av Eskil burde skamme seg.
  At tilfeldighetene ville at det ble seg slik at han berget livet, skal vel ikke STRAFFES?
  At man som leder har et økt ansvar og forpliktelse til sine “undersåtter” kjenner vi jo igjen fra andre sammenheng, men at han har begått en “kriminell” handling blir en HELT absurd tanke.
  Hva med alle disse “småkorrupte” bedriftsledere som har kjørt flere firmaer på dunken og stukket fra sitt ansvar og latt mange mennesker havne i elendighet?
  Disse burde jo da også bli tiltalt for “svik” og burde derfor “sone” for dette, men skjer det?
  Husk, Eskil er et UNGT menneske som overhodet ikke kunne tenke seg at noen ville stille ham til ansvar for at han berget livet. Dere som hevder noe annet MÅ jo ha enten en politisk agenda eller mangelfullt utviklede sjelsevner.
  Jeg er IKKE Arbeiderparti-mann, men jeg er faktisk i stand til å tenke fornuftig.
  Hva med dere som vil “korsfeste” denne ungdomslederen?
  Hva ville du selv ha gjort?
  Blitt igjen på Utøya og blitt skutt, eller tatt imot et tilbud med å komme seg vekk og heller gi sin støtte til de som etter hvert kommer inn på “trygg grunn” og hjelpe dem?
  Skjerp der folkens, han har IKKE gjort noe kriminelt.
  Slutt å tenke i snevre urealistiske termer og tenk heller på de menneskelige aspektene av saken.

  • Anonymous
   January 25, 2015 at 8:20 PM

   Evner Terje å lese hva andre skriver?
   HALLOHALLO, ER DET NOEN HJEMME I “BOKSEN” HER? HALLOOOOOOOO

   Det er INGEN som har foreslått å straffe noen for at “tilfeldighetene ville at det ble seg slik at han berget livet”!!!
   Det som er og blir kritisert er at han stakk av med den eneste farkosten som kunne brukes til evakuering,
   Greier Terje å lese og forstå denne teksten?
   Den absolutt siste som bør be andre om å skjerpe seg er den som ikke engang kan forstå hva som står skrevet.
   Å etterlate andre i nød ER faktisk grunnlovsstridig og dermed kriminelt.
   EP var gammel nok til å forsøke seg som stortingskandidat for landets største parti og da bør han ikke omtales som en guttunge.
   Han var 27 år når han lot sine tilhengere i stikken, når synes Terje at folk bør betraktes som voksne?

   “Jeg er IKKE Arbeiderparti-mann,”
   Er Terje et kvinnfolk?

   “men jeg er faktisk i stand til å tenke fornuftig”
   I såfall bør “Terje” bevise det.
   Ikke mye fornuftig i “Terje’s” innlegg, ingenting faktisk.

   • Steinnn
    April 3, 2015 at 2:10 PM

    Les hele saken du! Han fikk beskjed av politiet om å komme seg i trygghet. Du vet – politiet? De som du er forpliktet til å følge ordre fra? Politiet?

 146. Anonymous
  January 25, 2015 at 8:24 PM

  “Anmeldelser skal normalt inngis til og behandles av politiet i første hand, men riksadvokaten har funnet det hensiktsmessig å selv ta stilling til Deres anmeldelse.”
  Hvorfor det tro?
  Var han redd for at politiet IKKE skulle henlegge saken?

 147. April 2, 2015 at 11:02 PM

  Ingen voksne stikker med halen mellom beina slik EP gjorde, i slike sitvasjoner handler en bare og det å stikke av og kjøre båten forbi de som ligger i vannet skadet og ikke skadet er for meg totalt uhørt. Jeg ønsker å vite hvem snakket EP med mens han stakk av fra utøya, direkte linje til Jens Stoltenberg. Ja en kan undres, jeg undres også hvorfor forsvareren til ABB var en Ap politikker skulle det ikke vært en politisk uavhengig advokat som i alle fall ikke hørte til Arbeiderpartiet og som i ettertid ble forespurt om å bli ordfører. Hva er det for et system vi har. Nå synes jeg et lukter litt svidd her i saken. Hva vil komme opp her i dagen når denne saken kommer for retten.

 148. April 3, 2015 at 12:27 AM

  Eskil Pedersen bør tiltales i domstolene

 149. Anonymous
  April 3, 2015 at 1:02 AM

  Ennå en blogg fra ytre tulling-høyre

 150. Eivind
  April 3, 2015 at 12:54 PM

  Nå har jeg lest denne bloggside opp og ned. Det er en ting som undrer meg.”….. 1det var valg det året. 2ingen fikk med seg hva EP sa 14 dager etter 11 . STEM NÅ. Det Hvar faktisk mulig og forhåndsstemme det året. Når disse ord ble riksdekkende sent ut til folket ble jeg rett og slett kvalm.

 151. Steinnn
  April 3, 2015 at 2:08 PM

  Dette er så reinspikka tøv som det kan være! Han fikk beskjed av politiet om å komme seg i trygghet.

 152. April 4, 2015 at 10:59 AM

  Hei! fikk du noengang svar ???

 153. Ottar Næss
  April 4, 2015 at 9:06 PM

  I denne tragiske saken er det fremkommet alt for mange løgner. Selv om en løgn gjentas, blir den ikke mer sann.
  Våre myndigheter etterlater seg dype sår, tvil og total mangel på troverdighet. Politiet i særdeleshet burde vært gjenstand for etterforskning, men ikke av sine “egne”. Det gjør oppriktig vondt å tenke tilbake på alle de feil, usannheter etc som ble gjort og fremlagt i etterkant…. Og pr. i dag er ikke en “kjeft” stilt til ansvar, ikke en “kjeft” har stått frem og tatt ansvar.

  Og våre myndigheter tillater seg å snakke om propaganda, feiltolkning og unndragelse av informasjon i ” øst”. Vel, vi får vel som fortjent, holder vi oss med tåper, så…. Mine tanker går hvert år 22.7. til de som sitter igjen og de som kom fra dette med livet ( hva som er igjen) i behold.
  Til våre myndigheter ; utvis storsinn, slutt å prate med store ord dere ikke har dimensjon til å fylle,- prøv å ta inn over dere at “vi” kan å lese, tenke også… Og gjett hvilke tanker “dere” som styrte da, har i befolkningen ??? Hva gjelder den unge karrieresugne Pedersen, han må selv slite med sine tanker og handlinger. Ordet feig kan vanskelig være den største belastningen…. men på sin plass!

  Hilsen en som er mer enn vanlig godt kjent i området rundt øya og hele Tyrifjorden / Holsfjorden…..

 154. April 5, 2015 at 3:06 AM

  Her ser det ut til, at det kommer frem atter en konspirasjonsteori, som ikke har rot i virkeligheten. Skam dere, som poster slikt, uten å kunne bevise dette med fakta. At dere skriver, er totalt uinteressant uten bevis for deres sak.
  Dette er bare totalt motbydelig.
  Hilsen FrP medlem og kandidat for kommune.

 155. Aina
  April 5, 2015 at 12:32 PM

  Den eneste personen som kan holdes ansvarlig for Utøya, sitter allerede i fengsel. Ingen av våre politikere har trening i å takle slike situasjoner. Eskil styrte ikke båten selv heller. Han reddet sitt eget liv! Han og flere andre gjorde akkurat det samme. Jeg hadde stukket med halen mellom beina og aldri sett meg tilbake! En gal mann plafrer løs på folk med våpen og skuter for å drepe og joda-hehey-her skal jeg leke helt og istedet for å redde mitt eget liv, skal jeg kaste det bort og bli drept ved å leke helt for å bli godtatt som menneske i andres øyne? La dere som ikke var der-rope og skrike om feighet og skyld-ikke sant?? Alle som ble drept kommer tilbake ved at vi legger skylda på noen-ikke sant? Nei! Eskil skal-sammen med mange ungdommer-måtte leve med denne tragedien resten av livet! Jeg synes synd på dem! Slå opp ordet empati og forståelse i ordboka! La den uten synd kaste førstw stein!

 156. Kjetil
  April 5, 2015 at 1:13 PM

  Hvorfor er noen ute etter å straffe Eskild for måten han reagerte på i en helt umenneskelig situasjon? Det må være noe fryktelig galt med dere.. Er det mulig å være så ond?

 157. Freddy
  April 5, 2015 at 4:03 PM

  Ironisk at det står i artikkelen at media vil dysse denne artikkelen ned. Jeg klikket meg inn hit via VGNett. Kan man ikke simpelthen framsette tanken at Pedersen handlet feigt, uten å spille politisk mynt på det. Mange trekker linjer mellom AP, personlighetstyper og Pedersens handlinger. Snakk om sølvfoliehatt, altså. Noen mennesker synes ikke det er rett å skulle måtte sette eget liv i fare for å berge andre, mens noen mennesker synes det absolutt bør være sånn. Slik var det for 1000 år siden, slik er det nå, slik vil det være om 1000 år. Med mindre man ønsker å falle offer for tankerekker som at vi må ta grep mot personer som er feige (som putter deg i samme bås som ABB) bør man kanskje akseptere at ikke alle synes det er greit å sette livet som innsats. Selv for å redde andre. Disse menneskene med disse synene eksisterer og vil fortsette å eksistere i lang tid. Å skape en verden for oss alle betyr å skape en verden for også disse menneskene. Noen mennesker er svarte i huden. De må vi godta. Noen mennesker er seksuelt tiltrukket til samme kjønn. De må vi akseptere. Noen mennesker er født med spesielle behov. De må vi akseptere. Noen mennesker er feige og redde for livene sine. De må vi akseptere. Det som er felles for alle disse er at de ikke handler på en måte som på direkte vis påfører andre harme. Det er derfor vi skal akseptere dem. Ønsker vi en befolkning som er forberedt på å dø for andre må vi gro en slik befolkning. Det gjør vi per i dag ikke.

 158. Ida Hoff
  April 5, 2015 at 4:53 PM

  Om han får straff er det også flere som burde få det. Landsstyret til Norges AUF var på leiren for å passe på de andre på lik linje som lederen.
  Jeg mener han gjorde rett i å reise, alle har rett til å redde sitt eget liv!

 159. Anonymous
  April 6, 2015 at 11:49 PM

  Vi er bare mennesker JA. Men som Leder har du ansvar! enten du er FLYGER, speider eller politisk leder, sikkerheten er ditt ansvar! Psykisk helse test har ingen garanti for en evt. gitt situvasjon, men ville vist hvem som er god eller dårlig leder. Ville du godtatt at barne vakten din løp ut av ditt brennende hus alene? Jeg kan være en leder,tror jeg…? godt nok for dere?

 160. oddemann
  April 7, 2015 at 1:40 AM

  Eskel valgte lederrollen! Et helt eget valg!

  Med lederrollen følger ansvar!

  Eller vi du ha en leder som er som en vær hane og tar ansvar når det passer?

  Det er ikke definisjonen på en leder!

  Tenk om kapteinen på danske båten hoppet av først når det ble brann om bord, er det OK?
  Hva med busssjåføren som stikker fra en ulykke?
  Eller mor og far som sikker fra en farlig situasjon og etterlater sine barn?
  Men det er helt OK at Eskil, selvalgt leder stikker og ikke gjør noe som HELST for å bistå.

  Dette er det du velger som leder?

  Eskil er for min del død som leder, jeg ville aldri valg han som leder i Norge til noe som helst. En leder er leder i gode og dårlige tider, det er spesielt i dårlige tider at man trenger en leder som tar ansvar.

  Der var mye som kunne bli gjort for å berge flere uten å risikere eget liv!

  Man sier at politiet ba han trekke seg ut, MEN der var “vanlige” folk som risikerte sitt liv for å BERGE MENNESKER som hold på å drukne og å bli skutt.

  Men det er ingen problem i dag, vi vet hvem han er og han er ingen leder kandidat for Norge!

  Men det jeg finner mest merkelig er at man kjørte båten så hard på land at politi ikke kunne bruke den. BARE DET er verdt å se nærmere på!

 161. Einar H
  April 8, 2015 at 2:30 AM

  Hvorfor er det ingen som stiller spørsmål ang ABBs retur fra øya, etter massakren? Var det en av “båtfolket” på landside som skulle hente han, eller en slektning som har hytte litt lenger opp?

 162. July 26, 2015 at 9:00 PM

  Eskil har ikke gjort noe galt, så glem hele greia, og slutt med denne forfølgelsen med negativitet mot han ! Det er KUN Breivik sin skyld ! Skal alle i redningsetaten som brukte lang tid bli straffet også ?? Slutt med disse idiotiske uttalelsene !

 163. Kenneth Jensen
  July 27, 2015 at 10:26 AM

  Her er det mange AP tilhengere som tydelig synes det er ok av ledere å stikke av når det blir varmt rundt ørene. Han var da for faen AUF leder, i snitt 10 år eldre enn deltagerne. Han bør straffes, ikke fordi han tok ferja fra kai, men fordi han forsvant av gårde med den. En feig , og avskyelig handling. Og ikke spill ut det idiotiske panikk kortet. Han var en leder, og skal handle deretter. Jeg har selv jobbet på cruiseskip og ferjer med brann ombord, og blant den Norske besetningen er det ikke noe tema å lure seg unna. Og bare så det er sagt, ikke kom med noen kommentar om at det er forskjell på å bli beskutt eller brent, det tror jeg ikke på. Det handler om å gjørde det som må til for å redde liv. Og det bør den feige dritten straffes for å ikke ha gjort.

 164. July 27, 2015 at 11:21 AM

  O här har vi alla som vet så jävla mycket. Göra det ena eller det andra. Det är ju såååå jävla lätt att tycka saker i efterhand. Detta var en tragedi. Med en jävla idiot till monster.
  DET GÅR INTE ATT I EFTERHAND tycka vad man borde ha gjort eller inte ha gjort.
  Ska vi hänga ut Breiviks mamma för att hon födde skiten? Ska vi hänga ut Brevikis lärare för att inte ha LÄRT HONOM tillräckligt?
  Era trångsynta jävla idioter. Hur fan kan ni dra in vänster-höger politik i det här? Horungen har ju verkligen lyckats med det han ville, takk vare ER jävla idioti!!!

 165. July 27, 2015 at 11:47 AM

  En ting er sikkert, å det er at de som ikke var der og opplevde dette bør være litt forsiktig med hva de skriver. Men at det er blitt hemmeligstemplet det som ble gjort på båten mens dette hendte, får meg og til å lure på Eskil og hva som egentlig skjedde etter de la ut fra kaien. Er ikke i tvil om at de burde holdt seg i nærheten, sånn at de kunne plukket opp mange av de som la på svøm.. Jeg har alltid vært skeptisk til han der Eskil, men så lenge jeg ikke var der, så har jeg ikke uttalt meg om Eskil og de som var på denne fergen. Men vist det er sånn å forstå at Eskil har gjort noe ulovlig, så bør han straffes han som alle andre. Vist enn tar ett LITE eksempel, som å komme over en ulykke uansett hva det er og enn stikker fra det uten å hjelpe, så blir enn straffet for det.. Så de må få frem sannheten her i denne saken..!!

 166. Geir Singstad
  March 21, 2016 at 5:28 PM

  Diskusjoner frem og tilbake her, hjelper vel like lite som det E.P. gjorde… Men at det burde blitt en sak som burde vært oppklarende på dette, og samt hvis noe straffbart var gjordt, burde han tatt sitt ansvar å tatt sin straff… Har han ikke gjort noe galt.. vel, da har han vel heller intet å frykte…

 167. Terje Bliksvaer
  March 22, 2016 at 5:12 PM

  En leder som etterlater sine medlemmer til egen sjebne er ikke mye til leder. Det er som om kapteinen er den første som forlater skuta. Som gammel sjømann og tidligere offiser, ville det vært utenkelig å overlate mannskap til egen sjebne, og da særlig ungdommer som er langt under 18. Skamme seg og inrømme skyld burde denne AP-katten gjort for lenge siden

 168. June 20, 2016 at 7:27 PM

  T

 169. June 20, 2016 at 7:30 PM

  Han er heldigvis ferdig i politikken, dette kommer til å følge ham resten av livet. Alle kommer til å huske ham som han som stakk av og overlot sine venner til den sikre død.

 170. June 20, 2016 at 8:58 PM

  og det sto 2 bevæpned politifolk på brygga på fastlandet (300 meter fra Utøya), men Pedersen kjørte ikke rett over, han dro nordover og kjørte båten på grunn… de 2 politifolkene ble dertter beordret opp på riksveien igjen for å dirigere trafikken….

 171. June 21, 2016 at 11:48 PM

  Her fins en samling med EPs politiske taler:

  22. juli-generasjonen – Oslo, 29. juli 2011
  Fortvilelse og forvirring, men ikke forvitring – Oslo Domkirke, 22. juli 2012
  Ingen som er blitt elsket, forsvinner – Tyrifjorden, 22. juli 2012
  I dag skrives første kapittel i den neste fortellingen om Arbeiderpartiet – Folkets hus, Oslo, 14. juni 2014
  Vi skal minnes og lære – Utøya , 22. juli 2014

  http://virksommeord.uib.no/personer?id=2763

  (Kanskje greit å ha de med som en referanse siden EP selv glimrer med sitt fravær i dette kommentarfeltet.)

 172. Gustav N.
  July 22, 2016 at 1:33 PM

  Hei jeg legger inn en link til bloggen hans også;)

  http://eskilpedersen.origo.no/-/bulletin/show/713297_lekkasjer-og-aftenposten

 173. Gustav N.
  July 22, 2016 at 1:47 PM
 174. September 6, 2016 at 12:06 PM

  Ja, han var leder, helt til han kom i båten, da fulgte han bare ordre…

  27 åringer er ikke lenger en ungdom men voksen.

  Forstår at de ville flykte, var jo en skremmende opplevelse. Men jeg trodde politikere var smarte med mye utdannelse osv. Men å ikke tenke litt ang denne båten, som forøvrig var en eks militær båt og pansret. Ikke tenke på noe mer om hva man kunne gjøre mens man var på vei bort. Man hadde jo litt tid å samle tankene.

  Undres om ikke en eneste hadde en mobil til å kontakte politiet om hva de skulle gjøre og at de satt med denne panser båten. Temmelig tykt metall i fronten. Pga tiden som ble kastet bort ble flere drept enn nødvendig…

 175. December 13, 2016 at 7:59 AM

  thank a lot for your site it assists a whole lot.|

 176. Anonym
  September 4, 2017 at 12:48 AM

  Absolutt enig i anmeldelsen, dette bør i det minste vurderes skikkelig. Ikke at han tok båten ut fra øya, men at de ikke hjalp til med redningsarbeidet.

  Det er dog en feil i anmeldelsen. Det var én person som døde av drukning. Ikke flere.

 177. September 5, 2017 at 2:28 AM

  Synd at han som sitter som [assisterende?] ‘Kommunikasjonsdirektør’ i Nortura, ikke var den første Anders ‘traff’ da han ankom indoktrineringsanstalten til landssvikerne . . . . . . .

 178. Raskolnikov
  December 29, 2017 at 4:00 PM

  Hele 22. juli saken tåler ikke en grundig politietterforskning a la Nokas ranet. Derfor ble det satt ned en kommisjon som brukte et år på å skrive en tjukk rapport som svært få har orket å lese, men som gir et overflatisk inntrykk av at alt har blitt gjort for å komme til bunns i saken.

  Kanskje er det best slik. Jeg vet ikke hvilke tilstander det hadde blitt i Norge om sannheten om 22. juli kom fram.

 1. September 2, 2017 at 2:29 PM

Leave a Reply to normal mann Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: