Home > Politisk idioti > Vi styres av idioter – Del 7- Jonas Gahr Støre

Vi styres av idioter – Del 7- Jonas Gahr Støre

Igjen har Jonas Gahr Støre fått fokuset rettet mot seg på grunn av at han har misbrukt sin stilling. Denne gangen har han gitt en nær venn og tidligere kollega en toppjobb med en superlønn – i Paris.

Denne stillingen ble først utlyst og da var det fire søkere på denne.

Men da Støre fikk greie på at hans gamle kollega fra Statsministerens kontor, Eriksen, hadde søkt på stillingen, grep han personlig inn.

Det første Støre gjorde var å trekke utlysningen, deretter ga han egenhendig jobben til Eriksen

Dette er ikke første gang det har stormet rundt Gahr Støre, tidligere i år måtte han møte for stortinget for å forklare seg om sitt vennskap til Tschudi fordi Tschudi og Norsk Rederiforbund fikk 6 millioner kr i støtte.

Gahr Støre vurderte seg som ikke inhabil i den saken.

Nå stilles nok dette spørsmålet om habilitet igjen. Og det skulle bare mangle!!

Vi ser her kameraderi og vennetjenester på ett nivå vi aldri før har sett i Norge. “Eliten” sørger for hverandre, koste hva det koste vil.

De ser på seg selv som hevet over regler vi vanlige borgere er nødt til å følge, ei heller blir de straffet for det. I hvertfall har det ikke hendt ennå.
Jonas Gahr Støre har med dette bevist at han ikke er til å stole på, og ikke er skikket til å være i den stillingen han har.
Slik det ser ut viser regjeringen og deres medlemmer på det sterkeste det vi i GIABO har hevdet over lengre tid: at de ser på seg selv som en “elite” som kun jobber for seg og sine og ikke folket.

Advertisements
Categories: Politisk idioti
 1. January 24, 2013 at 7:02 PM

  Den grenseløse Støre!

  [Jonas Gahr Støre]

  Jonas Gahr Støre

  “Ikke noe snikk-snakk,
  Støres politikk takk!”

  “En politisk bedrager som opererer utrolig frekt og helt åpent uten skrupler og uten en reell forankring i folket.”

  Hvis noen betviler denne påstanden fra Norgespartiet så la oss få en folkeavstemning om flere av de kontroversielle saker som han så frekt fronter på vegne av oss alle!

  Støre har hatt hemmelige samtaler med Hamas – tv2 artikkel

  Her i denne videoen blir utenriksministeren tatt på fersken

  i en regelrett løgn!

  EØS-opprinnelse er Gahr-Støres oppfinnelse!

  (Sammen med beste-kompisen Morten Wetland utarbeidet han konseptet)

  Fikk vi noen folkeavstemming om EØS?

  NEI !

  Et nylig eksempel på Støres grenseløse frekkhet på vegne av Norges befolkning er den s.k. “Pomorhandelen” som pågår og stadig utvikles mellom lokalbefolkningen i Finnmark og befolkningen rett over grensen på russisk side. Som en brekkstang for etterhvert å skaffe ALLE RUSSERE FRI ADGANG TIL NORGE, så konstruerer den frekke Støre et “Grenseboer- bevis” sammen med sin russiske kollega og bruker dette som en kamuflerende nytale for å innføre full visumfrihet mellom Russland og Norge!

  Som i praksis også er full visumfrihet mellom Russland og Schengen-området, siden det altså ikke eksisterer noen grensekontroll mellom Finnmark og andre fylker i Norge!

  Finnmark blir dermed et brohode for Russlands frie adgang til Schengen, takket være Støres grenseløse frekkhet! Fylket er til og med i ferd med å få doble gate og stedsnavn p.g.a.denne utviklingen som folket ikke er blitt spurt om i noen folkeavstemning! Denne doble skiltingen er gjennomført i Kirkenes.

  Bilde av doble gatenavn i Kirkenes på norsk og russisk

  Sitat:

  Regjeringens langsiktige mål er visumfrihet med Russland. På vei mot visumfrihet ønsker regjeringen en skrittvis liberalisering av visumpraksis overfor russiske borgere.

  Dette er et soleklart bevis på de svik og bedrag som Støre på en utrolig smart og frekk måte bedriver overfor Norges befolkning og er politisk selvtekt helt i tråd med den praksis som går som en rød tråd gjennom hele hans politiske karriére!

  Grunnen til dette enorme sviket skjønner vi når det etter hvert er blitt klart at vestlig etterretning har identifisert ham som en av KGB-FSB’s mest vellykkede agenter i Norge med kodenavnet “Martin”!

  Kommentar fra Norulv Øvrebotten.

  Et solid bevis på bedrag

  Tidligere jurist i UD og diplomat i utenrikstjenesten Synnvøve Fjellbakk Taftø gjorde Støre oppmerksom på grunnlovsbruddet som EØS avtalen representerte, men dette ble ikke tatt til følge av Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland, som til tross for sterke juridiske innvendinger mot EØS avtalen tvang den igjennom.

  Taftøs påpekninger av grunnlovsbruddet fikk alvorlige konsekvenser for henne personlig.

  En varsler av hennes kaliber måtte bringes til taushet. Noe som ble effektuert gjennom å få henne tvangsinnlagt i psykiatrien på falskt grunnlag, med der til hørende tvangsmedisinering. Hun har nå i 16 år vært politisk fange i psykiatrien på grunn av denne sin åpenhet om EØS bedraget. På linje med Arnold Juklerød sin åpenhet om statens nedleggelser av grendeskolene.

  Å kritisere Jonas Gahr Støre har hele tiden medført store konsekvenser for henne.

  Dette ble senest demonstrert 16. mai 2010 på en overbevisende måte da hun på nytt ble tvangsinnlagt og tvangsmedisinert fordi hun dagen i forveien hadde publisert denne kritiske artikkelen om utenriksministeren:

  Utenriksministeren – Globalistenes fremste agent

  Synnøve Fjellbakk Taftø-saken kan leserne Google og lese om på Internett. Hun har også en egen støttegruppe på FB for å rette opp de politiske overgrep som er begått mot den fremste og mest oppegående frontkjemperen mot EU som Norge har hatt. Hun var en av de beste juristene i UD

  Støres fronting av Norges angrep på Libya

  Støre går til krig mot Libya på vegne av Norge uten en skikkelig behandling av saken i Stortinget og etter bare å ha konferert med partilederne i noen nattetimer på mobiltelefon! Sier til folket i Norge at det bare er en humanitær aksjon, men ender med å bombe Libysk infrastruktur i fillebiter og med et ukjent antall drepte libyere til følge!
  Støre snur seg i salaten

  Jonas Gahr Støre blir konfrontert om grunnlovsbrudd ang. Libya-krigen – Del 2: 10.09.2011

  Muhammed-tegningene

  Vi har tidligere i artikkelen sett hvordan Støre lyver, og her er enda et eksempel på hvordan han omskriver virkeligheten i forbindelse med Muhammed tegningene.

  Den ytterst veltalende Jonas Gahr Støre bruker Norge som rundingsbøye i sin markedsføring av seg selv som den store brobygger og internasjonalist. Men mangler altså folkets ryggdekning for mye av det han fronter!

  Han er som tidligere nevnt i artikkelen blitt identifisert av vestlig etterretning som en av KGB-FSB’s beste og mest produktive agenter og bedragere i Norge!

  Hvordan er det mulig for nordmenn å stole på en slik utenriksminister?

  Delelinjeavtalen trer snart i kraft

  Klikk på bildet og les artikkelen

  [Delelinjen mellom Norge og Russland]

  Delelinjen mellom Norge og Russland

  Etter 40 års forhandlinger besluttet Norge (Støre) å gå bort fra midtlinje prinsippet og uten videre overlevere ET STORT HAVOMRÅDE til russerne. Uvisst hva som plutselig foranlediget denne store velvilje overfor Russland.

  Avtalen ble presentert som en STOR SUKSESS i forholdet mellom Norge og Russland. Men siden både Støre og Stoltenberg er blitt identifisert av vestlig etterretning som agenter for KGB/FSB så forteller vel egentlig dette alt om hva som har foregått bak folkets og nasjonens rygg.

  Se også vår artikkel:

  Har Norge en Quisling regjering?

  FN ledet verdensorden frontes av Jonas Gahr Støre

  Først konstruerer han og får gjennomført EØS avtalen, til tross for folkets NEI TIL EU kort tid i forveien.

  Så går han i bresjen for full visumfrihet, det vil si full innvandring fra Russland i nord i direkte konflikt med Schengen avtalen. Noe som også legger Norge helt åpent for russere av alle kategorier.

  I tillegg fronter han en FN ledet verdensorden. Dette for å bryte ned nasjonalstaten

  Hvilke krefter er det egentlig denne mannen tjener?

 2. aksen
  February 23, 2013 at 10:47 AM

  Vi styres IKKE av idioter. Vi styres av løgnere.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: