Ignorerer du fakta?

Av Varg

“Hva enn folk gjør, så finner de en unnskyldning til å tro ting som passer deres eget verdensbilde.”

 Dette ble postet på facebook nå nylig i forbindelse med en debatt rundt noen faktum.

(Dette kunne godt ha vært spørsmål rundt andre verdenskrig og “Holocaust”)

Uansett hva man fremlegger på bordet av fakta og uansett hva man viser til som fremhever sannhet, så kommer dette utsagn som et typisk og allmennt uttrykk. Særlig om det som debatteres er politisk ukorrekt eller kan anses å være ekstreme meninger eller ytringer.

 La meg si det slik. Dette er marxistiske påvirknings tendenser! En hippie faktor.

Dette med ingoranse eller dette med å få folk til å høres dumme ut ved å komme med en usmakelig kommentar – heller enn å drøfte fakta.

Jeg forstår nå hvorfor og hvordan det kan ha seg at mennesker uten innsikt, anser andre med innsikt å være dumme eller hjernevasket av en høyere dumskalle (intellektuell elite) – slike uttrykk benyttes desverre i seriøse sammenhenger. Ikke alle er like seriøse…

Det man ikke riktig forstår anser man å være irrelevant for seg selv og sine. Det er faktisk en naturlig reakjson hos gjennomsnittsmenneske. Derfor argumenterer de med sitt daglige brød når det kommer til politiske syn de ikke har innsikt i. Vil pressisere at med innsikt mener jeg fordypning i emne.

Da kan man jo si dette om alt! Med unntak av menneskets primærbehov, hvilket leder inn på en meget primitiv og verdiløs levestandard. Menneskets begavelse og totalitere overmakt i naturen er bygget på idealisme.

Dagens idealisme som bygger rundt fakta kan ikke anses å være en tilpasset verdensanskuelse, men som et tappert forsøk på å leve rundt ren sannhet. Hva enn folk gjør så setter de opp et forsvar som rettferdiggjør sine liv – det er greit – og helt standard.

Men når det ideologisk sett bygges på fakta, bør det imidlertidig beundres og debatteres

– ikke forkastes eller foraktes.

Da om det kanskje blir for tung sekk med sannhet for enkeltes skuldre, skader det ikke å lese flere sider av samme sak og drøfte disse som om de begge var fakta?

Ekko-kammeret

Det er klart at mengden med fakta varierer fra emne til emne. Som vi vet er det den som vinner en krig som får anledning til å fortelle sin side av saken som “den gode“.

Den som har tapt har tapt og er ikke lenger blandt oss.

Men om den taptes dagbok kan leses og tas i betraktning, så hvorfor ikke?!

Kansje vinneren bare var litt høyere, litt sterkere, litt heldigere og kanskje han bare hadde flaks?

Å ignorere taperens dagbok, ville være å ignorere fakta om den taptes liv. Ikke sant?

 Alikevel virker samfunnet slik i dag. Det som sies i media er selvfølgelig sant.

Det som blogges på de mest leste bloggene er selvfølgelig mest spennende og slik går det.

Er ikke dette et intelektuellt forfall? Et idealistisk forfall i en hel nasjon og verden?

Hvordan kan man da si noe så kaldt og ignorant som sagt i sitatet øverst?

Det er de virkelige idealistene som skaper et godt, rent og trygt samfunn.

Idealistene som gjør opp sine meninger rundt fakta! Fakta og store idealer er det som burde eie sine rettmessige plasser i det politiske styret på verdensbasis. Ikke de marxistiske og korrupte topper og deres underlegne og hjernevaskede stemmere. Dette er et “ekko-kammer”!

Hvorfor stille et retorisk spørsmål når svaret allerede er gitt? Staten og befolkningens majoritet er blitt til et eneste stort “ekko-kammer” av slike tendenser og holdninger!

For alt for få leser fakta, og det vil dermed si at nesten ingen gjør noe. De blir bare forsøkt kneblet av lettsindige kommentarer og sensur.

Ignorerer du fakta eller velger å ikke drøfte, samt å føre debatten om én saks flere sider, forføres du av tankens dovne tendens og dermed bidrar til ekkoets indre klang i folkesjelen!

Anti-marxisme, anti bosjevisme, anti sionisme og anti kommunisme! Et folk for for felles fremtid!

Lenge leve tankens frihet til søken etter sannhet!

Svar: Hva med de hjemmeværende amøber som ikke leser seg til et vidt verdensbilde overhodet?

Skal disse få være med på å bedømme fakta og ta del i politiske spørsmål?

Jeg svarer med deres labre yttrykk: Ikke faen!

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: