Home > Aktuelle nyheter, Norge, Politisk idioti > Vi styres av idioter – Del 3

Vi styres av idioter – Del 3

“Jeg forsikrer at jeg samvittighetsfullt vil opfylle mine plikter som dommer – at jeg vil handle og dømme således som jeg efter loven og for min samvittighet kan forsvare, og hverken av hat eller vennskap, hverken for gunst eller gave eller av annen årsak vike fra rett og rettferdighet.”

Dommerforsikringer

Slik lyder egenerklæringen, eller dommerforsikringen om du vil, som alle dommer har vært nødt til å signere siden 1915.

Problemet med dette er at det er mange dommere som faktisk har unnlatt å følge loven som krever dette. Hvor mange det til syvende og sist er snakk om er man usikker på, men det er i hvertfall pr  9.mars i år minst 144 aktive dommere.

Med andre ord sitter vi i dag med ett rettsvesen som ikke har fulgt grunnloven de selv skal dømmes etter. Spørsmålene rundt dette er mange:  Dømmer disse “dommerene” etter sin egen eller politkernes agenda? Hvorfor har ikke våre politikere tatt tak i dette problemet tidligere?  Hvorfor prøver enkelte politikere å skjule dette? Er det en bevist undergraving og total mangel på respekt for loven fra både politikere og “dommere” vi ser konturene av?

Konsekvensen både er og blir alvorlig, en manglende  rettssikkerhet og mange tusen dommer som kan bli kjent ugyldige.

Når vi har “dommere” som ikke følger Norges lover, hvordan kan befolkningen stole på at rettssikkerheten er ivaretatt?

Skremmende nok, mainstream media i Norge har knapt nok nevnt denne saken, selv om den er meget meget avlorlig, særlig for befolkningen. Hjernevaskings og propagandamaskineriet gjør det de kan best, spy ut hjernedøde “nyheter”.

Til sist bør det vel kanskje nevnes at fagdommerne i Breiviksaken,Arne Lyng og Wenche E. Arntzen formelt sett ikke oppfyller vilkårene for å inneha embete som tingrettsdommere. Konsekvensens av dette kan man jo bare tenke seg.

Advertisements
 1. June 16, 2012 at 3:01 PM

  Et problem er konspirasjoner, især frimurerne. http://www.dagbladet.no/dinside/2003/05/21/369282.html

  Når man har den situasjon at f.eks. en dommer har sverget en ed til frimurerbroderskapet som går foran dommerens lojalitet til rettsstaten, så er vi ikke lenger garantert at våre dommere (og jurister osv.) jobber for å ivareta lov og rett. Folkets.info: http://www.folkets.info/component/content/article/11642-dommere-gikk-imot-frimurer-registrering

  • SuperTed
   June 19, 2012 at 12:25 AM

   Der har du ett godt poeng Geir. Hvordan kan en dommer sverge en ed til både sitt folk og til feks frimurerordenen? Det er overhodet ikke mulig. Dermed er det personlige interesser som går foran folkets rettsikkerhet, som også artikkelen nevner. Det er ganske så skremmende når man vet hvor mange dommer som faktisk er frimurere. Det var vel på tv2 for noen år siden også mener jeg, men ble “fort” dysset ned.

 1. July 19, 2012 at 4:03 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: