Home > Israel > Bandittstaten Israel

Bandittstaten Israel

Allerede på slutten av 1800 tallet var dagens Israel planlagt i de Palestinske områdene. World Zionist Organization (grunnlagt i 1897 under navnet Zionist Organization) fungerte som en paraplyorganisasjon for sionistbevegelsen, som fremmet forslaget om å opprette en jødisk stat, Israel, i området som da var kjent som Palestina.

Theodor Herzl, som var en av arrangørene av Zionist Organizations første kongress i Basel, Svetis, ( 29.-31. august 1897), skrev følgende i sin dagbok:

“If I were to sum up the Congress in a word – which I shall take care not to publish – it would be this: At Basle I founded the Jewish State. If I said this out loud today I would be greeted by universal laughter. In five years perhaps, and certainly in fifty years, everyone will perceive it.”

Rett etter den første verdenskrig godkjente Folkeforbundet/Nasjonenes Forbund Palestinamandatet å opprette et «nasjonalt hjem for det jødiske folk». Etter andre verdenskrig, i 1947, godkjente De forente Nasjoner delingen av Palestinamandatet i to: En jødisk og en arabisk stat. Den arabiske ligaen godkjente ikke denne planen, men den 14.mai 1948 erklærte likevel Israel sin selvstendighet.

Etter 51 år ble Theodor Herzel‘s ord sanne.

Det nye landets seier i den påfølgende Arabisk-Israelske krig i 1948 førte til at grensene for den jødiske staten ble utvidet langt utover FNs delingsplan. Siden den gang har Israel vært i konflikt med alle de arabiske nabolandene, noe som har resultert i flere kriger og tiår med vold og uroligheter.

Israels blodige vei mot mere landområder har vært ett diskutert tema, men FN har gjort lite/ingenting for å stoppe bandittlandet. USA er Israels største støttespiller, og USA var også det første landet som annerkjente Israel som egen stat.

Israel  har gennom sin korte historie vært innvolvert i mange blodige konflikter, blitt beskyldt for alvorlige brudd på menneskerettigheten og ikke minst krigsforbrytelser ovenfor palestinerne. Israel er også ett land som er i besittelse av atomvåpen, og er ett av få land i verden som har nektet å skrive under på Ikkespredningsavtalen. Pr i dag anslåes det at Israel er i besittelse av mellom 100 og 200 sofistikerte atomvåpen. Alt dette uten at verdenssamfunnet har gjort noe med det. Det sier ganske mye om hvilken kontroll zionistene har.

Bandittstaten Israel er helt klart den største trusselen mot fred i Midt-Østen. Landet har også verdens største krigsmaskineri i ryggen, USA.  Med sine tentakler inn i bankvesen (bla FED), media , USA/Nato/FN har jødene en enorm kontroll over hva som skjer i verden.

Så lenge zionistene sitter å “kontrollerer” verden slik de gjør i dag fra sitt tilranede landområde, vil mennesker aldri oppnå fred og frihet. For zionistene er vi ( les: ikke jøder ) bare slaver som brukes i deres spill for  å oppnå verdensherredømme. Derfor vil vi i GIABO anbefale deg som leser å søke mer kunnskap om zionistenes makt og kontroll over verden.

Kunnskap er veien å gå for å stoppe slaveriet og for at mennesker igjen skal få tilbake sin frihet.

Categories: Israel
  1. March 25, 2015 at 10:52 AM

    The Arabs did this to them selvs by attacking Israel in 1947! If u join a part of a war and you loose u have to take it like a man! But i Really understand the Arabs! But it is their own fault

  1. March 27, 2013 at 4:46 AM
  2. June 25, 2013 at 6:01 PM
  3. February 13, 2014 at 9:26 PM
  4. February 28, 2015 at 2:49 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: