Home > Artikler > Velkommen

Velkommen

Budsjettkutt

En hyllest til GIABO-leder Max Keiser, som tør utfordre det korrupte banksystemet som bedriver finansterrorisme verden over.

Bildet over er en giljotin som i sin tid i Frankrike ble brukt på den tidens finansterrorister.

Categories: Artikler
 1. July 13, 2011 at 8:21 PM

  Hei Hei.
  Håper dere liker dette intiativet. La oss jobbe sammen for å få ett levende og spennende forum.

 2. Giljotin
  July 14, 2011 at 9:41 PM

  Tilhenger av Max Keiser og GIABO.

 3. Per Olsen
  July 19, 2011 at 8:05 PM

  Dette virker som en spennende blogg, der det ser ut som dere går kraftig ut mot dagens skjeve banksystem. Kjør på , håper dere får holde på uten å bli stoppet.

 4. January 24, 2013 at 6:47 PM

  Utøya 2

  Frankrike er i likhet med Norge en russisk dobbelstat og har vært det siden krigen. Med andre ord nesten like lenge som Norge. Like lite som i Oslo ønsker Moskva noen endring i maktforhold i Paris.

  Hvis du synes at både terror mot Statoil i Algerie og norske og franske lederes reaksjoner er påfallende godt regissert og minner deg om saksbehandlingen av terroren her hjemme i 2011 og 2012, har du straks forstått også dette opplegget. For det er samme gamle historien.

  Det kjøres igjen en bedragoperasjon over samme lesten som i Oslo og på Utøya i 2011, og Jens Stoltenberg lyver deg igjen huden full. I samsvar med instruksjonene som han får fra skyggene. Igjen blir egne landsmenn drept for å styrke seg selv. Du må regne med at terroristene i Afrika er innleid og blir betalt med penger fra det norske Oljefondet. Ha ingen illusjoner om noe annet.

  Norge er en mafiastat som blir styrt ved hjelp av terror og bedrag. Noe som igjen blir bekreftet. Du må bare ha den riktige konteksten klart for deg for å forstå aktuelle hendelser.

  Det ene bedraget lappes over det andre for tiden. For å befeste makt. Det skjer i kjent kommunistisk stil med grunnlag i strukturelle motsigelser, og mandag skal vennen Barack Obama settes inn for nye fire år som president i USA. Da vil Russland og president Vladimir Putin kunne kjøre et enda tøffere løp. Både i Europa og Amerika. Sannheten er alltid den samme gamle historien.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10074282

 5. January 24, 2013 at 6:51 PM

  Er Norge i realiteten en del av Russland?

  Nye meget sjokkerende opplysninger har kommet frem i det siste om Norges forhold til Russland. Norge som vi alle kjenner som NATO medlem, har gjennom vår egen Regjeringen sine øverste medlemmer, ført et dobbeltspill mot våre egne allierte NATO kolleger. I følge USA og Bush regjeringen ble Stoltenberg erklært uønsket i det hvite hus i Washington, fordi amerikansk etterretning og utenrikstjeneste avdekket Stoltenberg sitt dobbeltspill og sin nære tilknytning til Moskva og Putin.

  I følge Norulv Øvrebotten, tidligere sjefsredaktør og AP politiker, som satt som politisk rådgiver for AP sin egen forsvarsminister, Johan Jørgen Holst, så har Norge helt siden 1939 vært en politisk dobbelagent for Sovjetunionen og senere for Russland. Moskva har i realiteten styrt det meste av norsk politikk gjennom hele etterkrigstiden og gjør det fortsatt den dag i dag, via AP sine ledere med Jens Christian Hauge i spissen etter krigen, og i dag med den øverste ledelsen i vår egen regjering! Da USA fant ut av dette i 2006, at Norge har fungert som sovjetisk/russisk dobbelagent helt siden krigens slutt, ble alle amerikanske militærbaser i Norge avviklet av USA, inkludert den store Keflavik basen på Island. Jens Stoltenberg ble deretter av Bush regjeringen bannlyst i det hvite hus, på grunn av sitt svik mot USA. Stoltenberg er tidligere tatt i løgn (en av hans mange løgner for å dekke Moskva) da han skrøt av en telefonsamtale med President Bush, som aldri fant sted. For USA er ikke Norge noe viktig land, men for Russland er Norge/Norvegia Oblast meget viktig strategisk og delvis økonomisk, på ekstra ressurstilgang på olje, gass og fisk. USA har i siste år, derfor avskrevet Norge som partner og vi står derfor helt ribbet tilbake militært om Russland åpent skulle “okkupere” Norge. Det på tross av at Norge har muligheten som ett av verdens rikeste land til å holde seg med et forsvar på linje med Storbritannia sin Atlanterhavs-kommando om så var ønskelig. Øvrebotten sin avhandling om Norge som Russland sin dobbelagent finnes på denne linken her Man må huske på Norulv Øvrebotten sin sentrale posisjon i Arbeiderpartiet gjennom 80-90 tallet da den kalde krigen var svært dominerende. Han innehar derfor informasjon som svær få andre i Norge sitter på. Øvrebotten er også flere ganger vært svært nær å bli likvidert for den informasjonen han sitter inne med.

  Mange har kanskje stusset på hvorfor Stalin stoppet sin fremrykking i Finnmark, på slutten av andre verdenskrig. Det har jeg også mange ganger lurt på. Sannheten er at Arbeiderpartiets Jens Christian Hauge var “en nyttig idiot” for Russland og ble satt inn som russisk leder i Norvegia Oblast, etter krigens slutt, og han sørget for at Stalin ikke behøvde å bruke militære ressurser i Norge/Norvegia Oblast.

  Jeg skal senere i artikkelen oppsummere Norulv Øvrrbotten sin karriere og hvorfor han konkluderer slik han gjør, om norsk tilknytning til Moskva. Jeg skal også holde Øvrebotten sine konklusjoner opp mot mine egne observasjoner og konklusjoner, som faktisk viser at Øvrebotten har rett i sine antydninger, om at Norge er i realiteten ikke noe annet en Russland sitt Oblast (fylke) nummer 48, og Russland sin viktige tilknytningspunkt til Atlanterhavet. Norulv Øvrebotten er flere ganger blitt forsøkt likvidert, for hvilke informasjoner han sitter inne med om politiske forhold i Norge, siden han har vært en av de som har sittet lengst inne i AP sitt hemmelige politiske organisasjon, og derfor har hatt full tilgang til AP sitt hemmelige liv.

  Norge/Norvegia Oblast (russisk fylke) er en perfekt område, for Putin sine store planer om å gjenreise Sovjetveldet, og derfor har Putin valgt å flytte jagerflybasen fra Bodø og til Ørland, for da er de nye jagerbombeflyene (F-35) i perfekt rekkevidde for å kunne bombe og true erkefiendene til Russland i Europa, som er Tyskland og Storbritannia. Marinebasen Bergen (Håkonsvern) er også rimelig ideelt plassert, for å serve russiske ubåter og fregatter på tokt, ute i Atlanterhavet og Skagerak for å legge politisk og militært press på Tyskland og Storbritannia. Den nye fregattdokken og de enorme ubåt dokkene på Håkonsvern ved Bergen, er ideelt plassert for understøtte og for å kunne reparere skadde russiske ubåter og fregatter i strid (inkludert Norvegia Oblast sin marinestyrke). Derfor har Putin bestemt at Olavsvern Marinebase ved Tromsø skulle legges ned, siden den ikke har noen funksjon i et så tilbaketrukket posisjon i forhold til Russland sine europeiske fiender på kontinentet. De felles militærøvelsene som Norge/Norvegia og Russland holder for tiden i nord, er kamuflerte øvelser for å kunne øve på felles krigføring mot sine fiender på Kontinentet og mot USA sin Atlanterhavskommando. Nedleggingen av Forsvaret i Nord-Norge og opprustningen av Forsvaret i Sør-Norge, skjer utelukkende etter Moskva sine direktiver til Stoltenberg. Etter flyttingen av de nye jagerflyene til Sør-Norge, så vil det vært 13.500 ansatte soldater og offiserer i Sør-Norge, og 3.500 soldater i Nord-Norge.

  USA var så forbannet (forståelig nok) på Norge og Stoltenberg for sviket mot USA og NATO, at de bestemte seg for å bruke norsk territorium, til å sikre seg Russland sin fremste operative våpenteknologi. I en topphemmelig operasjon i Finnmark og Nord-Troms i desember 2009, iscenesatte USA en operasjon i beste Tom Clancy forfatterskap stil, som hadde til hensikt å sikre seg den russiske atomraketten, kalt for Bulava. USA benyttet sin toppmilitære satelitt-teknologi, til å ta over Bulava missilet i luften, som Russland skjøt ut fra en neddykket ubåt i Kvitsjøen i desember 2009. Etter at missilet ble skutt ut, hacket USA seg inn i missilet sin hoved-datamaskin via den enorme datakapasiteten som amerikanske etterretning-satellitter har, la en elektromagnetisk skjerm rundt missilet for å hindre russisk kommunikasjon inn til satellitten og tok over alle systemer i missilets datamaskiner/styresystemer. Deretter snudde USA missilet inn over Finnmark, satte det i spinn for å tømme det for drivstoff og redusere hastigheten til missilet, slik at Bulava missilet skulle falle ned over Finnmarksvidda (primært mål var Sennalandet nord for Alta). USA plasserte sine agenter i Nord-Troms og i Vest-Finnmark, på en del privateide tilbake-trekte hoteller, slik at agentene kunne plukke opp deler av missilet som var interessant militærfaglig sett (primært radaren og hoveddatamaskinen). Missilet brukte litt lengre tid til å tømmes for drivstoff, så USA måtte sannsynligvis fjerndetonere missilet i luften, for å sikre at ikke missilet forsvant til havs ut i sjøen utenfor Finnmark. Detonasjonen skjedde over Kvænangen i Nord-Troms. En fisker i Nord-Troms, fikk nesten deler av raketten i hodet, da han var ute og fisket med båten sin nord for Tromsø. En fordekt militær operasjon ble iverksatt for å finne den delen av raketten som falt ned i Grøtsundet nord for Tromsø, sannsynligvis av norske myndigheter. Om USA eller norske myndigheter var først ute i Grøtsundet for å finne rakett-delen vet jeg ikke, men det foregikk i iallefall et intenst kappløp mellom Norge og USA, for å sikre seg rakett delene. USA benyttet sannsynligvis spesialstyrker under vann til å finne rakett delene, før Norge/Norvegia Oblast fant delene.

  På Svalbard har Russland nå “fått lov” av Stoltenberg å lete etter gass utenfor fjæresteinene til vårt Svalbard. Hvorfor det? Er det ikke norsk suverenitet over Svalbard, og ville det ikke være naturlig at Statoil eller helstatlige Petoro, fikk lisens for å lete etter gass der? I Barentsburg på Svalbard bygger nå Russland en “forskningsradar”, som det var til å begynne med store offentlige protester fra Norge på denne radarbyggingen. I det siste har det vært stille i protestene og byggingen av radaren ser ut til å gå som planlagt. Hvorfor får ikke Norge da bygge “forskningsradarer” på Kolahalvøya, som et motsvar? Det kan man faktisk lure på.

  I Barentshavet ble det nettopp ratifisert den kjente delelinjeavtalen mellom Norge og Russland. Dette ble av Stoltenberg og et vill-ledet Storting, fremsatt som en stor politisk bragd, og stor fremgang i forholdet til Russland. Det ble fremholdt at der det var petroleumsforekomster i selve grenseområdet, skulle Norge og Russland dele disse resursene. Spesielt ble det fremholdt at den gigantisk og svært lovende sannsynlige gassfeltet Hjalmar Johansen Høyden i Gråsonen, lå rett på delelinjen. Faktum er at dette sannsynlige kjempegassfeltet ligger rett innenfor den nye russiske grensen i Barentshavet. Med andre ord, Stoltenberg og Gahr Støre løy så det holdt til media, og gav Russland et gassfelt som er 2-3 ganger større en Stochkman feltet, lengre inne i russisk sektor. Med andre ord, Stoltenberg og Gahr Støre gav Russland et av verdens største gassfelt, som kunne brakt velstand og utvikling i Finnmark og Nord-Norge for øvrig. Hvem satt på andre siden av “forhandlingsbordet”? Jo selvsagt Putin, Medvedev og den russiske utenriksministeren Lavrov. Vel vitende at Russland fikk kontroll over enda større ressurser, som følge av Stoltenberg og Gahr Støre sitt kontrollerte landsvik. Ikke rart at Russland var fornøyd med avtalen og sine russiske “samarbeidspartnere”.

  Avfolkning strategien til Stoltenberg og Gahr Støre ovenfor Nord-Norge er velkjent. Dette har vært bestemt fra Moskva helt fra slutten av andre verdenskrig, og fulgt opp av AP, at Nord-Norge skulle holdes nede i folketall, siden for mye folk i nord, vil vanskeliggjøre en russisk okkupasjon i nær fremtid. Spesielt med tanke på sivil sabotasje, så er det viktig at man holder kontrollen over hvor befolkningen kan få lov å bo, og hvor stor denne befolkningen får lov å være.

  Vi ser i dag svært lite til NATO sin tilstedeværelse i Nord. Amerikanske krigskip er nå stort sett fraværende i norske havner. Men vi ser en stadig øking av russiske marinefartøyer i norsk sone, i norske havner og i samarbeidende militærøvelser. Jeg forstår USA hvorfor de ikke lengre har interesse av Norge. USA er grundig lurt av Arbeiderpartiet sine toppledere, på oppdrag fra Moskva, om først å bruke enorme midler til å bygge opp norske militæranlegg/flyplasser/marinebaser/radarsystemer og etterretning, for deretter å oppleve at Norge er en dobbelagent for daværende sovjet og nåværende Russland. Disse militære installasjonene vil i nær fremtid bli benyttet til å angripe/presse Russland sine fiender Storbritannia og Tyskland, som følge av russisk okkupasjon av Norge/Norvegia Oblast.

  Jeg er ikke i tvil om at Norge i nær fremtid vil oppleve russisk militær aggresjon, om vi motstår russisk press i våre områder. Den som klarer å fjerne skylappene fra øynene sine og se tegnene i tiden, vil se at Russland nå snart er klare. I EU er også det tydelige tegn på at Russland forsøker å infiltrere Europaparlamentet og EU sitt Europaråd. De er mange tegn på EU innad fra EU sin egen toppledelse nå omgjøres til en tilsvarende modell som Sovjetsamveldet.

  Hva kan vi derfor gjøre fremover for hindre russisk dominans av Norge? En enkel sak for AP er å kvitte seg med sine korrupte toppledere og åpent ta avstand fra den kommunistiske doktrine, som har styrt AP hele etterkrigstiden. Om ikke AP gjør dette, så er det avgjørende for velgerne å få ut AP fra Stortinget, benytte våre enorme oljeformue til å bygge opp igjen Forsvaret vårt, og da snakker jeg ikke om å øke forsvarsbudsjettet med 10 %, jeg snakker om å mer enn doble forsvarsbusjettet med en økning på 100 -150 % fra dagens svært lave nivå. Så må Forsvaret i Nord-Norge gjeninnføres og styrkes betydelig. Alle militære øvelser med Russland, må opphøre med umiddelbar virkning. Man må offentlig gå ut med en skikkelig beklagelse til USA, for måten sentrale AP topp politikere har sveket USA og NATO, og det må opprettes riksrettsak mot sentrale AP ledere, få dem pågrepet for landsvik og dømt.

  Jeg er rystet over denne nye infoen som nå er kommet ut fra en av AP sin egen mest betrodde politikere/rådgivere, Norulv Øverbotten, og siden alle tegn som Øvrebotten henviser til, også stemmer overens med de politiske hendelsene som jeg og mange andre har observert, er i ferd med å skje, så må vi reagere nå. Aller helst bør et nyvalg skrives ut umiddelbart for slike landsvikere som vi har i Norges ledelse kan vi ikke fortsette å ha.

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: